ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ  

 

ΜΙΣΑΗΛ ΚΑΙ ΕΛΙΣΑΦΑΝ

 

ΜΙΣΑΗΛ Ή ΜΙΧΑ (ΜΙΣΑΔΑΗ): Ο Μισαήλ ή Μιχά (Μισαδάη) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) και απόγονος του Λευΐ. Ο Μισαήλ ή Μιχά ήταν αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας (Έξοδος 6,22. Λευιτικόν 10,4. Α' Παραλειπομένων 23,20).

Μετά τη βεβήλωση και τη θανάτωση των δύο γιων του Ααρών, του Ναδάβ και  του Αβιούδ, επειδή χρησιμοποίησαν στο θυμιατήρι τους, φωτιά από κοσμική προέλευση και όχι από τη φωτιά του θυσιαστηρίου, όπως είχε θεσπίσει ο Κύριος, τότε ο Μωυσής κάλεσε το Μισαήλ (Μισαδάη) και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, ο οποίος ήταν θείος του Ααρών, και τους έδωσε εντολή να πάρουν τους συγγενείς τους μακριά από το αγιαστήριο, και να τους πάνε έξω από το στρατόπεδο. Τότε αυτοί τους πήραν, όπως ήταν με τις στολές τους, και τους έθαψαν έξω από το στρατόπεδο (Λευιτικόν 10,1-5).

 

 

 

ΕΛΙΣΑΦΑΝ Ή ΙΣΙΑ: Ο Ελισαφάν ή Ισιά ήταν ο δεύτερος γιος του Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,22. Λευιτικόν 10,4. Α' Παραλειπομένων 23,20).

Μετά τη βεβήλωση και τη θανάτωση των δύο γιων του Ααρών, του Ναδάβ και  του Αβιούδ, επειδή χρησιμοποίησαν στο θυμιατήρι τους, φωτιά από κοσμική προέλευση και όχι από τη φωτιά του θυσιαστηρίου, όπως είχε θεσπίσει ο Κύριος, τότε ο Μωυσής κάλεσε το Μισαήλ (Μισαδάη) και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, ο οποίος ήταν θείος του Ααρών, και τους έδωσε εντολή να πάρουν τους συγγενείς τους μακριά από το αγιαστήριο, και να τους πάνε έξω από το στρατόπεδο. Τότε αυτοί τους πήραν, όπως ήταν με τις στολές τους, και τους έθαψαν έξω από το στρατόπεδο (Λευιτικόν 10,1-5).

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο του Σινά και απογράφηκαν, η οικογένεια του Καάθ είχε, κατά την απογραφή, 8.600 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Κααθίτες στρατοπέδευαν νότια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Καάθ ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Οζιήλ (Ουζζιήλ). Οι Κααθίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φρουρούν τα ιερά αντικείμενα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Είχαν ως καθήκον να φροντίζουν την Κιβωτό της Διαθήκης, την Τράπεζα της Προθέσεως, την Επτάφωτη λυχνία, τα θυσιαστήρια και όλα τα ιερά σκεύη του αγιαστηρίου (Αριθμοί 3,27-31).