ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΜΕΡΑΡΙ

 

Ο ΜΕΡΑΡΙ

 

Ο Μεραρί ήταν ο τρίτος και ο νεώτερος γιος του Λευΐ. Ο Μεραρί γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες που συνόδευσαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6). Ήταν γενάρχης της ομώνυμης πατριάς των Μεραριτών (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57). Σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο «Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών» ο Μεραρί γεννήθηκε όταν ο πατέρας του ήταν 40 ετών και μητέρα του ήταν η Μελχά (Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 11,1. 11,7-8). Γιοι του Μεραρί ήταν ο Μοολί (Μαχλί) και ο Ομουσί ή Μουσί (Έξοδος 6,19. Αριθμοί 3,20. Α' Παραλειπομένων 6,4. 23,21. 24,26. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,3).

Η οικογένεια του Μεραρί κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 6.050 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Μεραρίτες στρατοπέδευαν βόρεια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, γιος του Αβιχαΐλ. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τα κιονόκρανα της Σκηνής του Μαρτυρίου, τις δοκούς της, τους στύλους της, τις βάσεις τους και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στύλους της αυλής, τις βάσεις τους, τους πασσάλους και τα σχοινιά τους (Αριθμοί 3,33-37. 4,29-33. 7,8). Όταν εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, πήραν μετά από κλήρο 12 πόλεις πέρα από τον Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 21,7. 21,34-40).