ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ)

 

Ο ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ, ΓΗΡΣΑΜ)

 

Ο Γηρσών (Γεδσών, Γηρσάμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Λευΐ. Ο Γηρσών γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6). Σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο «Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών» ο Γηρσών (Γεδσών, Γηρσάμ) γεννήθηκε όταν ο πατέρας του ήταν 28 ετών και μητέρα του ήταν η Μελχά (Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 11,1-2). Ήταν γενάρχης της ομώνυμης πατριάς των Γηρσωνιτών (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57). Γιοι του Γηρσών ήταν ο Λοβενί (Λιβνί, Λομνί) και ο Σεμεΐ (Σιμεΐ) (Α' Παραλειπομένων 6,2. 23,7. Έξοδος 6,17. Αριθμοί 3,18. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,1). Γιος του Γηρσών αναφέρεται και ο Εδάν (Λαδάν) (Α' Παραλειπομένων 23,7. 26,21).

Είναι πολύ πιθανό ο Λοβενί και ο Εδάν να ταυτίζονται ως πρόσωπα. Επειδή, όμως, αναφέρονται διαφορετικά πρόσωπα στους απογόνους τους, γι' αυτό τους αναφέρω ως διαφορετικά πρόσωπα, αν και δεν είναι απίθανο ο Γηρσών (Γεδσών) να είχε τρεις γιους και όχι δύο.

Η οικογένεια του Γηρσών (Γεδσών) κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 7.500 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Γηρσωνίτες στρατοπέδευαν δυτικά, πίσω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Γηρσών (Γεδσών) ήταν ο Ελισάφ, γιος του Δαήλ. Οι Γηρσωνίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη Σκηνή και τον περίβολο, τα καλύμματά της, το παραπέτασμα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής και το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής, καθώς και όλα τα σχοινιά που ήταν απαραίτητα για το στήσιμο της Σκηνής (Αριθμοί 3,20-26).