ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ
 

ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

Η λατρεία του Βάαλ

Η ονομασία αυτή δόθηκε τα πρωτοβυζαντινά χρόνια στους εναπομείναντες ειδωλολάτρες της εποχής εκείνης που αντιδρούσαν στο Χριστιανισμό και έμειναν προσηλωμένοι στις πρωτόγονες ειδωλολατρικές λατρείες του παρελθόντος. Η ονομασία προέρχεται από την ιταλική λέξη ραgi που σημαίνει "χωριά" και ρaganus που σημαίνει "χωρικοί", και καθιερώθηκε επειδή οι ειδωλολάτρες συχνά διώχνονταν από τις πόλεις και κατέφευγαν στα χωριά.

Ο παγανισμός στα χωριά διατηρήθηκε αρκετά χρόνια μετά την εξαφάνισή του στις πόλεις. Στην Ελλάδα τα τελευταία λείψανα του παγανισμού εξαλείφτηκαν στην εποχή του Βυζαντινού αυτοκράτορα Βασίλειου Α' του Μακεδόνα (867 - 886). Στη Δύση, κυρίως στα νησιά της Ιταλίας ο παγανισμός διατηρήθηκε ως τον 7ο αιώνα, ενώ στην Αγγλία και στη Ρωσία μέχρι και το 10ο αιώνα.

 

Ο παγανισμός είναι ουσιαστικά ειδωλολατρία. Τόσο η αρχαιοελληνική θρησκεία, όσο και οι θρησκείες των άλλων προχριστιανικών λαών ήταν σαφώς ειδωλολατρικές. Η έννοια του θείου σε αυτές, συγκρινόμενη με την σύγχρονη μονοθεϊστική αντίληψη, έχει όλα τα γνωρίσματα της ειδωλολατρίας. Η λατρεία αψύχων αντικειμένων και φανταστικών θείων οντοτήτων είναι καθαρή ειδωλολατρία.

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Βασικές μορφές του Παγανισμού είναι :

α) ο Ανιμισμός (κοσμοθεωρία, που σύμφωνα με την οποία ότι μας περιβάλλει έχει ψυχή).

β) ο Πολυθεϊσμός (η πίστη στην ύπαρξη πολλών θεών και η προσωποποίηση των φυσικών δυνάμεων και ιδανικών προτύπων).

γ) ο Πανθεϊσμός (ο αιώνιος κόσμος που ταυτίζεται με το θεό, είναι η μοναδική πραγματικότητα).

δ) ο Σαμανισμός (το ταξίδι της Ψυχής και του Πνεύματος στη προσπάθεια ένωσης του Ανθρώπου με το Υπερφυσικό) και τέλος

ε) ο Νεοπαγανισμός (οι σύγχρονες νεοπαγανιστικές και φυσιολατρικές ομάδες).

 

 

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

Νεοπαγανισμός

Παρότι ο Νεοπαγανισμός εμφανίστηκε ως ιδεολογικό ρεύμα το 19ο αιώνα , μόλις τα τελευταία 30 χρόνια βρήκε τεράστια απήχηση και κατάφερε να δημιουργήσει ένα πραγματικό μαζικό κίνημα στις μέρες μας. Οι αιτίες που προκάλεσαν το φαινόμενο αυτό, ήταν η τελειωτική ισοπέδωση των ιδεολογιών, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο οικολογικός κίνδυνος που απειλεί τον πλανήτη.

Το κίνημα του νεοπαγανισμού της Ελλάδας έχει διαφορές από τον παγκόσμιο παγανισμό. Αυτό για 2 λόγους. Πρώτο, διότι η αρχαία Ελληνική θρησκεία αφού πέθανε στους αιώνες, ξέχασε πολλά από τα πιστεύω της και από τις ιερές συνήθειές της, οι οποίες δεν είναι πλέον δυνατόν να παρατηρηθούν και να σχολιαστούν. Ότι απέμεινε είναι λειψότατες αναφορές από κείμενα. Έτσι οι νεοπαγανιστές περισσότερο δημιουργούν νέα δόγματα, παρά ακολουθούν παραδόσεις. Δεύτερο, διότι η αρχαία Ελληνική θρησκεία έχει τις διαφορές της, όπως κάθε θρησκεία, από τις άλλες. Πάρα ταύτα οι ίδιοι όμως οι Έλληνες νεοπαγανιστές, μέσα από την «ελληνοποίηση» διάφορων απόμακρων λαών που ακόμη θρησκεύουν κατά τον παγανιστικό τρόπο και θεωρούνται από αυτούς «απόγονοι» των αρχαίων Ελλήνων που «αποίκησαν όλο τον κόσμο», εφόσον η ινδοευρωπαϊκή θεωρία για αυτούς είναι «ανθελληνικό παραμύθι», επιφέρουν αναπόφευκτα την σύνδεση της δικής τους θρησκείας με τις θρησκείες εκείνων. Μάλιστα αληθεύει πως το παραδοσιακό κενό του νεοπαγανισμού, καλύπτεται από τους Έλληνες νεοπαγανιστές με αντιγραφές και δάνεια από σύγχρονες πολυθεϊστικές πρακτικές του υπόλοιπου κόσμου.

 

 

 

 

Το χρυσό μοσχάρι των Ισραηλιτών