ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

Ο βασιλιάς Σολομών

Ο Σολομώντας ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ το 972 π.Χ. και βασίλεψε για 40 χρόνια. Ο Κύριος στερέωσε τη βασιλεία του Σολομώντα και ήταν μαζί του. Ο Σολομώντας βασίλευσε σε όλους τους Ισραηλίτες, έχοντας ως πρωτεύουσα του βασιλείου του την Ιερουσαλήμ. Το βασίλειο εκτεινόταν την εποχή του Σολομώντα από τον Ευφράτη έως την Αίγυπτο. Οι βασιλιάδες, των οποίων τα βασίλεια βρισκόντουσαν μεταξύ των ορίων της βασιλείας του Σολομώντα, του προσέφεραν δώρα και ήσαν υποτελείς σ' αυτόν για όλο το διάστημα της βασιλείας του.

 

Αφού αποκατέστησε γρήγορα την τάξη από την ανταρσία του Αδωνία, οργάνωσε το βασίλειο και έκανε συμμαχίες και εμπορικές συμφωνίες με τα γειτονικά βασίλεια. Συνεργαζόμενος με το βασιλιά της Τύρου, Χιράμ, συγκρότησε μεγάλο εμπορικό στόλο, ώστε άρχισε εντατικό εμπόριο με μακρινές χώρες αποκομίζοντας τεράστια πλούτη. Το ναυτικό του Σολομώντα έφερνε κάθε τρία χρόνια από άλλα μέρη, χρυσό, άργυρο, πολύτιμους λίθους,  εκλεκτή ξυλεία, ελεφαντόδοντο και πιθήκους. Στη συνέχεια ανέπτυξε ιδιαίτερες σχέσεις με την Αίγυπτο όπου και νυμφεύθηκε την κόρη του Φαραώ, η οποία για τον γάμο της πήρε ως προίκα τις πόλεις Γαζέρ και Μεργάβ, που είχε καταλάβει ο Φαραώ παλιότερα από τους Χαναναίους.

 

Διόρισε 12 έπαρχους και ο καθένας από αυτούς ήταν υπεύθυνος για μια ορισμένη περιοχή και για έναν μόνο μήνα το χρόνο. Αυτοί προμήθευαν με τρόφιμα το βασιλικό τραπέζι του Σολομώντα. Επί των ημερών του ο λαός ευημερούσε. Σε όλη την περίοδο της βασιλείας του Σολομώντα επικρατούσε ειρήνη με τους γύρω λαούς, αλλά και μέσα στη χώρα οι Ισραηλίτες ζούσαν με ασφάλεια. Δημιούργησε ένα ισχυρό και πλούσιο βασίλειο που η φήμη του ήταν γνωστή παντού. Ο Σολομών με τα έργα του, τον πλούτο του και τη σοφία του, δοξάστηκε περισσότερο απ' όλους τους βασιλιάδες της γης. Όλοι οι βασιλιάδες της γης ζητούσαν να δουν το Σολομώντα και ν' ακούσουν τη σοφία του, την οποία του είχε δώσει ο Θεός.

Κάθε χρόνο ερχόταν στο ταμείο του Σολομώντα αρκετός χρυσός από διάφορα μέρη. Σ' αυτόν δεν συμπεριλαμβανόταν οι φόροι σε χρυσό και άργυρο των υποτελών βασιλιάδων και εμπόρων, καθώς και των διοικητών των επαρχιών και των βασιλιάδων της Αραβίας.

 

Ο Σολομών οργάνωσε και εξόπλισε σημαντικά το στρατό του. Συγκέντρωσε πολεμικά άρματα και ιππείς, τα οποία τοποθέτησε σε διάφορες πόλεις, ενώ ο στρατός ήταν μαζί με τον βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Επιπλέον ο Σολομών έκανε εμπόριο ίππων από την Αίγυπτο προς άλλες χώρες. Οι έμποροι του βασιλιά πήγαιναν στην Αίγυπτο και αγόραζαν άρματα και άλογα, τα οποία μεταπωλούσαν στους βασιλιάδες των Χετταίων, της Συρίας και σε άλλους λαούς που κατοικούσαν στα παράλια της Μεσογείου Θαλάσσης.

Τους παλιούς κατοίκους της Χαναάν, που είχαν απομείνει μετά από την εγκατάσταση των Ισραηλιτών, δηλαδή οι εναπομείναντες κάτοικοι των Χαναναίων, των Χετταίων, των Αμορραίων, των Φερεζαίων, των Ευαίων, των Ιεβουσαίων και των Γεργεσαίων, που δεν μπόρεσαν οι Ισραηλίτες να εξολοθρεύσουν, ο Σολομών τους υποχρέωσε σε καταναγκαστικές εργασίες και τους έκανε φόρου υποτελείς.

 

 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΒΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

Ο βασιλιάς Σολομών και η βασίλισσα του Σαβά

Η Βασίλισσα του Σαβά είχε ακούσει για τη φήμη και τη σοφία του Σολομώντα. Έτσι, λοιπόν, τον επισκέφτηκε για να τον γνωρίσει προσωπικά και να τον δοκιμάσει με κάποια δύσκολα και γριφώδη ερωτήματα. Πήγε στην Ιερουσαλήμ με πολύ μεγάλη συνοδεία, με καμήλες που ήσαν φορτωμένες με δώρα, όπως αρώματα, χρυσός και πολύτιμοι λίθοι.

Όταν η Βασίλισσα του Σαβά παρουσιάστηκε στο Σολομώντα, του έθεσε όλα τα ερωτήματα που είχε στο νου της. Ο Σολομώντας της απάντησε και της έλυσε όλα της τα ερωτήματα. Έτσι η Βασίλισσα του Σαβά είδε από κοντά τη σοφία του Σολομώντα, τα οικοδομήματα που είχε φτιάξει, τον τρόπο ζωής του Σολομώντα και των υπηκόων του, καθώς επίσης το Ναό των Ιεροσολύμων, και όλα αυτά της έκαναν μεγάλη εντύπωση.

 

Κάποια στιγμή είπε η Βασίλισσα του Σαβά στο Σολομώντα, ότι είχε ακούσει για τη φήμη του και τη σοφία του, αλλά δεν πίστευε αυτά που της έλεγαν. Τώρα όλα αυτά τα είδε με τα μάτια της και ήταν πολύ λίγα αυτά που άκουσε μπροστά σ' αυτά που είδε. Κατόπιν η Βασίλισσα του Σαβά πρόσφερε ως δώρα στο Σολομώντα πολλά αρώματα και πολύτιμους λίθους. Ο Σολομώντας με τη σειρά του, έδωσε στη Βασίλισσα του Σαβά περισσότερα κι ανώτερα απ' όσα εκείνη έφερε. H Βασίλισσα του Σαβά, αφού έμεινε αρκετό καιρό στην Ιερουσαλήμ, επέστρεψε στην πατρίδα της μαζί με τη συνοδεία της.