ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΝΕΕΜΙΑΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 1: ΘΛΙΒΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 2: ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΑΞΕΡΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 3: Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 4: ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ - Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ

ΚΕΦ. 5: Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΕΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΕΦ. 6: ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΙΑ - Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΕΜΙΑ

ΚΕΦ. 7: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 8: Ο ΕΣΔΡΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΟ ΛΑΟ

ΚΕΦ. 8: ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΟΠΗΓΙΑΣ

ΚΕΦ. 9: ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΚΕΦ. 10: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΦ. 11: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 12: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 12: ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ - ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΥΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 13: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΕΜΙΑ