ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 2

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΙΩΣΗΦ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ

Ορθόδοξη Αγιογραφία