ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

  

Οι εικόνες με τη σημείωση "Ορθόδοξοι Ορίζοντες" ή "Ορθόδοξη Αγιογραφία" σημαίνει:

α) ότι οι εικόνες αυτές υπάρχουν ελεύθερα και σε αφθονία στο διαδίκτυο

β) ότι αγνοείται η προέλευσή τους.

γ) ότι το site απ' όπου προέρχεται καταργήθηκε.

 

Εάν δίχως την πρόθεσή μου θίγω πνευματικά δικαιώματα, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου <aiasgr@sch.gr>.