ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ

 

ΜΑΧΑΘΙ (ΜΑΑΧΑ)

 

Η Μαχαθί (Μααχά, Μαχί) ήταν χώρα στη νότια Συρία, η οποία συνόρευε με τη Γεσσούρ (Δευτερονόμιο 3,14. Ιησούς του Ναυή 12,5. 13,11. 13,13. Α' Βασιλειών 14,47. Β' Βασιλειών 8,3. 10,6. Α' Παραλειπομένων 18,3. 19,6).

 

Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, η περιοχή της Αργόβ, που πήρε ως ιδιοκτησία του ο Ιαΐρ, έφτανε ως τα σύνορα με τις χώρες Γαργασί και Μαχαθί (Δευτερονόμιο 3,14). Το βασίλειο του Ωγ εκτείνονταν μέχρι τα όρια της χώρας της Γεσσούρ (Γεσουρί) και της Μαχαθί (Μαχί) (Ιησούς του Ναυή 12,4-5).

Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή, όλη την περιοχή που άρχιζε από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών, την περιοχή της Μισώρ, όλες τις πόλεις του Σηών, όλη τη χώρα της Γαλαάδ, τις περιοχές Γεσιρί και Μαχατί (Μαχαθί), το όρος Αερμών και όλη τη Βασάν έως τη Σελλά (Ιησούς του Ναυή 13,9-12). Οι Ισραηλίτες δεν εξολόθρευσαν τους Γεσουρίτες, τους Μαχαθίτες και τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη βόρεια περιοχή ανατολικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 13,13).

 

Την εποχή των Βασιλέων, επειδή οι Αμμωνίτες πρόσβαλαν τους απεσταλμένους του Δαβίδ και φοβήθηκαν πόλεμο, έδωσαν 1000 ασημένια τάλαντα και πήραν μισθοφόρους από τη Συρία, 20.000 πεζούς από τα βασίλεια Βαιθραάμ και της Σουβά (Σωβά), 1000 άντρες από το βασιλιά της Μααχά (Μοοχά) και 12.000 άντρες από το βασίλειο της Ιστώβ. Συνολικά ήταν 32.000 πεζοί, ιππείς και πολεμικά άρματα.

Μόλις το 'μαθε ο Δαβίδ, έστειλε εναντίον τους τον αρχιστράτηγο Ιωάβ με όλο το στράτευμα. Οι Αμμωνίτες βγήκαν και παρατάχθηκαν σε θέση μάχης έξω από την πύλη της πρωτεύουσάς τους, ενώ οι μισθοφόροι από τη Συρία παρατάχθηκαν πιο πέρα στους αγρούς, απέναντι από τη Μαιδαβά.

Όταν ο Ιωάβ τους είδε, παρέταξε τους καλύτερους άντρες του απέναντι από τους Σύρους. Το υπόλοιπο του στρατού το έθεσε στις διαταγές του Αβεσσά, του αδερφού του, ο οποίος το παρέταξε απέναντι στους Αμμωνίτες. Ο Ιωάβ κι ο στρατός του νίκησαν τους Σύρους και τους έτρεψαν σε φυγή. Μόλις είδαν οι Αμμωνίτες ότι οι Σύροι τράπηκαν σε φυγή, έφυγαν κι αυτοί πανικόβλητοι από τον Αβεσσά και μπήκαν στην πόλη τους. Έτσι ο Ιωάβ σταμάτησε να πολεμάει τους Αμμωνίτες και γύρισε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 10,6-14. Α' Παραλειπομένων 19,6-15).

 

Από τη Μααχά καταγόταν ο Αλιφαλέθ, γιος του Ασβί, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,34).