ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΡΟΥΒΗΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΡΣΗΡ

(Α' Παραλειπομένων 5,8)

 

Η Αρσήρ ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, βορειοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, στο όρος Ναβαύ. Μετά τη διανομή της Χαναάν η Βαιάν ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο Βαλέκ και η φυλή Ρουβήν, εγκαταστάθηκαν στην Αρσήρ, στο όρος Ναβαύ (Νεβώ) και στη Βελμασσών (Βάαλ-Μεών) (Α' Παραλειπομένων 5,8).

  

 

ΑΥΛΩΝ  

(Δευτερονόμιο 1,1)

 

Η Αυλών ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, ανατολικά του Ιορδάνη και βορειοανατολικά της Νεκράς θάλασσας. Μετά τη διανομή της Χαναάν η Αυλών ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες βρισκόντουσαν ανατολικά του Ιορδάνη, στην έρημο που ήταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα και ανάμεσα στην έρημο Φαράν και στις πόλεις Τοφόλ, Λοβόν, Αυλών και Καταχρύσεα. Εκεί ο Μωυσής, μετά τη νίκη των Ισραηλιτών εναντίον των Αμορραίων και της Βασάν, μίλησε στον ισραηλιτικό λαό και τους ιστόρησε όλη την πορεία που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που φύγανε από την Αίγυπτο, και τους επανέλαβε για δεύτερη φορά το Νόμο, που πήρανε από τον Κύριο στο όρος Σινά (Δευτερονόμιο 1,1-4).

 

 

ΒΑΙΑΝ (ΒΑΙΩΝ)

(Αριθμοί 32,3)

 

Η Βαιάν (Βαιών) ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, βορειοανατολικά της Νεκράς θάλασσας (Αριθμοί 32,3). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Βαιάν ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Όταν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν και Γαδ, πήγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τις περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη για λογαριασμό τους, επειδή είχαν καλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. Μεταξύ των περιοχών αυτών, υπήρχαν και οι πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναμρά, Εσεβών, Ελεαλή, Σεβαμά, Βαιάν και το όρος Ναβαύ (Αριθμοί 32,1-5).

 

 

ΒΕΛΣΑΤΙΜ (ΑΒΕΛ-ΣΙΤΤΙΜ)  

(Αριθμοί 33,49)

 

Η Βελσατίμ (Αβέλ-Σιττίμ) ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, κοντά στον Ιορδάνη και στην Ιεριχώ (Αριθμοί 33,49). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Βαιάν ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν. Αβέλ Σιττίμ- Χάρτης D6.

Οι Ισραηλίτες, μετά την κατάκτηση του βασιλείου των Αμορραίων και της Βασάν, στρατοπέδευσαν δυτικά της Μωάβ, στον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ, μεταξύ Αισιμώθ και Βελσατίμ (Αριθμοί 22,1. 33,48-49).

 

 

ΓΑΪ

(Δευτερονόμιο 34,6)

 

Η Γαΐ ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, δυτικά της Μωάβ, κοντά στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 34,6). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Γαΐ ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Ο Μωυσής, αφού ευλόγησε τους Ισραηλίτες (Δευτερονόμιο 33,1-29), από την Αραβώθ της κοιλάδας Μωάβ ανέβηκε στο όρος Νεβώ, στην κορυφή Φασγά, απέναντι από την Ιεριχώ. Από κει ο Κύριος του έδειξε τη Χαναάν (Δευτερονόμιο 32,48-52. 34,1-4) και αμέσως μετά πέθανε εκεί πάνω στο βουνό. Ο Κύριος τον έθαψε σε μια κοιλάδα της Μωάβ, κάπου στη Γαΐ, κοντά στη Βαιθ-Φεγώρ. Κανένας μέχρι σήμερα δεν ξέρει πού βρίσκεται ο τάφος του (Δευτερονόμιο 31,2. 34,5-8).

 

 

ΓΕΛΒΩΝ ΔΕΦΛΑΘΑΪΜ

(Αριθμοί 33,46)

 

Η Γελβών Δεφλαθαΐμ ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, βορειοοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Η Γελβών Δεφλαθαΐμ ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, λίγο πριν μπουν στη Γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 33,46). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Γελβών Δεφλαθαΐμ ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, μετά τη Δαιβών και πριν τα όρη Αβαρίμ, στρατοπέδευσαν στη Γελβών Δεφλαθαΐμ (Αριθμοί 33,46-47).

 

 

ΘΑΪΜΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 12,3)

 

Η Θαϊμάν ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, κοντά στον Ιορδάνη και στη Νεκρά θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 12,3). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ελεάλη ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Στην Παλαιά Διαθήκη η Θαϊμάν αναφέρεται ως ένα από τα όρια του βασιλείου του Σηών, το οποίο εκτείνονταν από την Αροήρ έως τον ποταμό Ιαβόκ και από την Άραβα έως τη λίμνη Χενερέθ (Γεννησαρέτ) και έως τη Νεκρά θάλασσα, που περνά ο δρόμος προς την Ασειμώθ και από τη Θαϊμάν προς την Ασηδώθ, η οποία βρίσκεται κοντά στο όρος Φασγά (Ιησούς του Ναυή 12,2-3).

 

 

ΙΑΝΗΝ

(Αριθμοί 21,19)

 

Η Ιανήν ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, που βρισκόταν στην κοιλάδα της Μωάβ, κοντά στο όρος Ναβαύ, νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Η Ιανήν ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, λίγο πριν μπουν στη Γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 21,19). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ελεάλη ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, στρατοπέδευσαν στη Μανθαναείν, κι από κει στη Νααλιήλ, και μετά στη Βαμώθ, και τέλος στην Ιανήν, που βρισκόταν στην κοιλάδα της Μωάβ, κοντά στο όρος Ναβαύ (Αριθμοί 21,18-19).

 

 

ΚΑΤΑΧΡΥΣΕΑ

(Δευτερονόμιο 1,1)

 

Η Καταχρύσεα ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, ανατολικά του Ιορδάνη και βορειοανατολικά της Νεκράς θάλασσας. Μετά τη διανομή της Χαναάν η Καταχρύσεα ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες βρισκόντουσαν ανατολικά του Ιορδάνη, στην έρημο που ήταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα και ανάμεσα στην έρημο Φαράν και στις πόλεις Τοφόλ, Λοβόν, Αυλών και Καταχρύσεα. Εκεί ο Μωυσής, μετά τη νίκη των Ισραηλιτών εναντίον των Αμορραίων και της Βασάν, μίλησε στον ισραηλιτικό λαό και τους ιστόρησε όλη την πορεία που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που φύγανε από την Αίγυπτο, και τους επανέλαβε για δεύτερη φορά το Νόμο, που πήρανε από τον Κύριο στο όρος Σινά (Δευτερονόμιο 1,1-4).

 

 

ΛΟΒΟΝ

(Δευτερονόμιο 1,1)

 

Η Λοβόν ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, ανατολικά του Ιορδάνη και βορειοανατολικά της Νεκράς θάλασσας. Μετά τη διανομή της Χαναάν η Λοβόν ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες βρισκόντουσαν ανατολικά του Ιορδάνη, στην έρημο που ήταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα και ανάμεσα στην έρημο Φαράν και στις πόλεις Τοφόλ, Λοβόν, Αυλών και Καταχρύσεα. Εκεί ο Μωυσής, μετά τη νίκη των Ισραηλιτών εναντίον των Αμορραίων και της Βασάν, μίλησε στον ισραηλιτικό λαό και τους ιστόρησε όλη την πορεία που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που φύγανε από την Αίγυπτο, και τους επανέλαβε για δεύτερη φορά το Νόμο, που πήρανε από τον Κύριο στο όρος Σινά (Δευτερονόμιο 1,1-4).

 

 

ΣΕΡΑΔΑ

(Ιησούς του Ναυή 13,19)

 

Η Σεραδά ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Ιησούς του Ναυή 13,19). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Σεραδά ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,19). Κατά τη διανομή της Χαναάν, η Σεραδά μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,19).

 

 

ΣΙΩΡ

(Ιησούς του Ναυή 13,19)

 

Η Σιώρ ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, χτισμένη στο όρος Εμάκ (Ιησούς του Ναυή 13,19). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Σιώρ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,19).  Κατά τη διανομή της Χαναάν, η Σιώρ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,19).

 

 

ΤΟΦΟΛ (ΤΟΦΕΛ)

(Δευτερονόμιο 1,1)

 

Η Τοφόλ (Τόφελ) ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, ανατολικά του Ιορδάνη και βορειοανατολικά της Νεκράς θάλασσας. Μετά τη διανομή της Χαναάν η Τοφόλ ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

Ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες βρισκόντουσαν ανατολικά του Ιορδάνη, στην έρημο που ήταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα και ανάμεσα στην έρημο Φαράν και στις πόλεις Τοφόλ (Τόφελ), Λοβόν, Αυλών και Καταχρύσεα. Εκεί ο Μωυσής, μετά τη νίκη των Ισραηλιτών εναντίον των Αμορραίων και της Βασάν, μίλησε στον ισραηλιτικό λαό και τους ιστόρησε όλη την πορεία που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που φύγανε από την Αίγυπτο, και τους επανέλαβε για δεύτερη φορά το Νόμο, που πήρανε από τον Κύριο στο όρος Σινά (Δευτερονόμιο 1,1-4).