ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΡΟΥΒΗΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΡΑΒΩΘ (ΓΑΡΑΒΑΙΘ)  

(Αριθμοί 26,3. 31,12. Β' Βασιλειών 15,28. 17,16. 23,31. Γ' Βασιλειών 4,10)

(Α' Παραλειπομένων 11,32)

 

Η Αραβώθ (Γαραβαίθ) ήταν αρχαία πόλη και περιοχή των Αμορραίων στην πεδιάδα της Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ. Η Αραβώθ ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, στην οποία στρατοπέδευσαν λίγο πριν μπουν στη Γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 26,3. 31,12). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ελεάλη ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν.

 

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, ήταν στην περιοχή Αραβώθ, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ, να απογράψουν για δεύτερη φορά όλη την ισραηλιτική κοινότητα (Αριθμοί 26,1-4). Έπειτα οι Ισραηλίτες, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, επιτέθηκαν στους Μαδιανίτες. Ο Μωυσής έστειλε εναντίον τους χίλιους άντρες από κάθε φυλή. Στη μάχη που ακολούθησε, οι Ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους Μαδιανίτες, εκτός από τις νεαρές κοπέλες, και άρπαξαν τα ζώα τους, όλα τους τα υπάρχοντα και πυρπόλησαν τις πόλεις τους (Αριθμοί 31,1-24).

Ο Μωυσής από την Αραβώθ της κοιλάδας Μωάβ ανέβηκε στο όρος Νεβώ, στην κορυφή Φασγά, απέναντι από την Ιεριχώ. Από κει ο Κύριος του έδειξε τη Χαναάν (Δευτερονόμιο 32,48-52. 34,1-4) και αμέσως μετά πέθανε εκεί πάνω στο βουνό (Δευτερονόμιο 31,2. 34,5-8).

 

Όταν ο Δαβίδ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ, αφού πέρασε από τον χείμαρρο των Κέδρων και το Όρος των Ελαιών, μαζί με όλο το πλήθος που τον ακολουθούσε κατευθύνθηκε προς την Αραβώθ, όπου και στρατοπέδευσε (Β' Βασιλειών 15,28). Ο Χουσί, όμως, πρώην σύμβουλος του Δαβίδ, του έστειλε με ανθρώπους μήνυμα, να μη μείνει τη νύχτα στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην Αραβώθ, αλλά να περάσει γρήγορα το ποτάμι, μήπως τυχόν ο Αχιτόφελ, σύμβουλος του Αβεσσαλώμ, του αλλάξει τη γνώμη και στείλει το στρατό εναντίον του Δαβίδ. Μια υπηρέτρια, λοιπόν, μετέφερε στον Ιωνάθαν και τον Αχιμάας, τους γιους των ιερέων Αβιάθαρ και Σαδώκ, που περίμεναν κοντά στην πηγή Ρωγήλ, το μήνυμα του Χουσί κι αυτοί με τη σειρά τους το μετέφεραν στο βασιλιά Δαβίδ. Έτσι ο Δαβίδ μέχρι το πρωΐ πέρασε τον Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 17,15-17. 17,22).

 

Από την Αραβώθ (Γαραβαίθ) καταγόταν ο Αβιήλ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,31. Α' Παραλειπομένων 11,32). Ο Εσδί ήταν πατέρας ενός από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Εσδί είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή από την Αραβώθ, τη Σωχώ και την Οφέρ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,10).

 

 

ΑΣΗΔΩΘ

(Δευτερονόμιο 2,23. 4,49. Ιησούς του Ναυή 10,40. 12,8. 13,20)

 

Η Ασηδώθ ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, βορειοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Δευτερονόμιο 2,23. 4,49. Ιησούς του Ναυή 13,20). Στις υπώρειες της Ασηδώθ βρισκόταν η Νεκρά θάλασσα και ανατολικά ήταν το όρος Φασγά (Ναβαύ) (Δευτερονόμιο 3,17), γι' αυτό και ονομαζόταν και Ασηδώθ-Φασγά (Ιησούς του Ναυή 13,20). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ασηδώθ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,20).

 

Στην περιοχή της Ασηδώθ μέχρι τη Γάζα, κατοικούσαν οι Ευαίοι, τους εξόντωσαν οι Καππαδόκες από την Καππαδοκία  και εγκαταστάθηκαν αυτοί στη θέση τους (Δευτερονόμιο 2,23). Η Ασηδώθ αναφέρεται μέσα στα όρια των βασιλείων του Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του Ωγ, βασιλιά της Βασάν. Τα βασίλειά τους εκτείνονταν στα ανατολικά μέρη του Ιορδάνη, από την  Αροήρ και τον ποταμό Αρνών ως το όρος Αερμών, όλη την κοιλάδα ανατολικά του Ιορδάνη έως την Ασηδώθ στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 4,47-49). Σε άλλο σημείο αναφέρεται ως ένα από τα όρια του βασιλείου του Σηών, το οποίο εκτείνονταν από την Αροήρ έως τον ποταμό Ιαβόκ και από την Άραβα έως τη λίμνη Χενερέθ (Γεννησαρέτ) και έως τη Νεκρά θάλασσα, που περνά ο δρόμος προς την Ασειμώθ και από τη Θαϊμάν προς την Ασηδώθ, η οποία βρίσκεται κοντά στο όρος Φασγά (Ιησούς του Ναυή 12,2-3).

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, μετά τη Δαβίρ, ο Ιησούς του Ναυή πολιόρκησε και κατέλαβε με μία εκστρατεία, και όλες τις υπόλοιπες ορεινές και πεδινές περιοχές του νότου. Εκτός από τις άλλες πόλεις, κατέλαβε τη Ναγέβ και την Ασηδώθ. Σκότωσαν όλους τους βασιλιάδες και τους κατοίκους των πόλεων αυτών, καθώς και κάθε πλάσμα ζωντανό (Ιησούς του Ναυή 10,40-42. 12,8).

Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Ασηδώθ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,20).

 

 

ΒΑΙΘ-ΙΕΣΙΜΩΘ    

(ΒΑΙΘ-ΑΣΕΙΜΩΘ, ΑΙΣΙΜΩΘ, ΑΣΕΙΜΩΘ)

(Αριθμοί 33,49. Ιησούς του Ναυή 12,3. 13,20)

 

Η Βαιθ-Ιεσιμώθ (Βαιθ-Ασειμώθ, Αισιμώθ, Ασειμώθ) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, κοντά στον Ιορδάνη και στην Ιεριχώ (Αριθμοί 33,49. Ιησούς του Ναυή 13,20). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Βαιθ-Ασειμώθ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,20). Βαιθ Ιεσιμώθ- Χάρτης C6.

 

Στην Παλαιά Διαθήκη η Αισιμώθ ή Ασειμώθ αναφέρεται ως ένα από τα όρια του βασιλείου του Σηών, το οποίο εκτείνονταν από την Αροήρ έως τον ποταμό Ιαβόκ και από την Άραβα έως τη λίμνη Χενερέθ (Γεννησαρέτ) και έως τη Νεκρά θάλασσα, που περνά ο δρόμος προς την Ασειμώθ και από τη Θαϊμάν προς την Ασηδώθ, η οποία βρίσκεται κοντά στο όρος Φασγά (Ιησούς του Ναυή 12,2-3). Οι Ισραηλίτες, μετά την κατάκτηση του βασιλείου των Αμορραίων και της Βασάν, στρατοπέδευσαν δυτικά της Μωάβ, στον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ, μεταξύ Αισιμώθ και Βελσατίμ (Αριθμοί 22,1. 33,48-49). 

Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Βαιθ-Ασειμώθ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,20).

 

 

ΒΑΙΘ-ΦΕΓΩΡ (ΒΑΙΘ-ΦΟΓΟΡ)  

(Δευτερονόμιο 3,29. 34,6. Ιησούς του Ναυή 13,20)

 

Η Βαιθ-Φεγώρ (Βαιθ-Φογόρ) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά του Ιορδάνη και βορειοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Δευτερονόμιο 3,29. 34,60. Ιησούς του Ναυή 13,20). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Βαιθ-Φεγώρ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,20). Χάρτης D6.

 

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν κοντά στη Βαιθ-Φεγώρ, ο Μωυσής παρακάλεσε τον Κύριο να περάσει τον Ιορδάνη και να δει την εύφορη χώρα της Χαναάν. Ο Κύριος όμως είχε οργιστεί τόσο εξαιτίας της απιστίας των Ισραηλιτών, που δεν επέτρεψε στο Μωυσή να μπει στη Γη της Επαγγελίας (Δευτερονόμιο 3,23-29).

Ο Μωυσής, αφού ευλόγησε τους Ισραηλίτες (Δευτερονόμιο 33,1-29), από την Αραβώθ της κοιλάδας Μωάβ ανέβηκε στο όρος Νεβώ, στην κορυφή Φασγά, απέναντι από την Ιεριχώ. Από κει ο Κύριος του έδειξε τη Χαναάν (Δευτερονόμιο 32,48-52. 34,1-4) και αμέσως μετά πέθανε εκεί πάνω στο βουνό. Ο Κύριος τον έθαψε σε μια κοιλάδα της Μωάβ, κάπου στη Γαΐ, κοντά στη Βαιθ-Φεγώρ. Κανένας μέχρι σήμερα δεν ξέρει πού βρίσκεται ο τάφος του (Δευτερονόμιο 31,2. 34,5-8).

Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Βαιθ-Φεγώρ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,20).

 

 

ΒΑΜΩΘ (ΒΑΜΩΘ-ΒΑΑΛ)  

(Αριθμοί 21,19. Ιησούς του Ναυή 13,17. Α' Βασιλειών 14,23)

 

Η Βαμώθ (Βαμώθ-Βάαλ) ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Αριθμοί 21,19. Ιησούς του Ναυή 13,17). Η Βαμώθ ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, λίγο πριν μπουν στη Γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 21,19). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Βαμώθ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,17).

 

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, στρατοπέδευσαν στη Μανθαναείν, κι από κει στη Νααλιήλ, και μετά στη Βαμώθ, και τέλος στην Ιανήν, που βρισκόταν στην κοιλάδα της Μωάβ, κοντά στο όρος Ναβαύ (Αριθμοί 21,18-19). Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Βαμωθ-Βάαλ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,17).

Ο πόλεμος που διεξήγαγε ο Σαούλ με τους Φιλισταίους στη Μαχμάς, επεκτάθηκε σ' όλη την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ και έφτασε μέχρι τη Βαμώθ (Α' Βασιλειών 14,23).

 

 

ΒΕΕΛΜΕΩΝ (ΒΕΛΜΑΣΣΩΝ, ΒΑΑΛ-ΜΕΩΝ, ΒΕΕΛΑΜΩΝ)    

(Αριθμοί 32,38. Ιησούς του Ναυή 13,17. Α' Παραλειπομένων 5,8. Άσμα Ασμάτων 8,11)

 

Η Βεελμεών (Βελμασσών, Βάαλ-Μεών, Βεελαμών) ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς θάλασσας (Αριθμοί 32,38. Ιησούς του Ναυή 13,17). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Βεελμεών ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,17). Βάαλ Μεών- Χάρτης D6.

 

Όταν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, αφού νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν μετά τη συμφωνία που έκαναν με το Μωυσή, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Εσεβών, Ελεάλη, Κιριαθαΐμ (Καριαθάμ), Βεελμεών και την Σεβαμά, οι οποίες κατοικήθηκαν από τη φυλή Ρουβήν (Αριθμοί 32,37-38). Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Βεελμεών μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,17). Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο Βαλέκ και η φυλή Ρουβήν, εγκαταστάθηκαν στο όρος Ναβαύ (Νεβώ) και στη Βελμασσών (Α' Παραλειπομένων 5,8).

Ο Σολομών είχε αποκτήσει έναν αμπελώνα στη Βεελαμών και τον έδωσε σε αμπελουργούς να τον καλλιεργούν. Ο κάθε αμπελουργός όφειλε να δίνει στο Σολομώντα 1.000 αργυρούς σίκλους (Άσμα Ασμάτων 8,11-12).

 

 

ΕΛΕΑΛΗ

(Αριθμοί 32,3. 32,37)

 

Η Ελεάλη ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, ανατολικά της Νεκράς θάλασσας. Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ελεάλη ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν (Αριθμοί 32,37-38). Χάρτης D6.

 

Όταν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν και Γαδ, πήγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τις περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη για λογαριασμό τους, επειδή είχαν καλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. Μεταξύ των περιοχών αυτών, υπήρχαν και οι πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναμρά, Εσεβών, Ελεάλη, Σεβαμά, Βαιάν και το όρος Ναβαύ (Αριθμοί 32,1-5). Μετά τη συμφωνία που έκαναν οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν με το Μωυσή, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Εσεβών, Ελεάλη, Κιριαθαΐμ (Καριαθαΐμ), Βεελμεών και την Σεβαμά, οι οποίες κατοικήθηκαν από τη φυλή Ρουβήν (Αριθμοί 32,37-38).

 

 

ΚΙΡΙΑΘΑΪΜ (ΚΑΡΙΑΘΑΪΜ, ΚΑΡΙΑΘΙΑΡΙΜ)  

(Αριθμοί 32,38. Ιησούς του Ναυή 3,16. 13,19)

 

Η Κιριαθαΐμ (Καριαθαΐμ, Καριαθιαρίμ) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Αριθμοί 32,38. Ιησούς του Ναυή 13,18). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Κιριαθαΐμ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,19). Χάρτης D6.

 

Όταν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, αφού νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν μετά τη συμφωνία που έκαναν με το Μωυσή, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Εσεβών, Ελεάλη, Κιριαθαΐμ, Βεελμεών και την Σεβαμά, οι οποίες κατοικήθηκαν από τη φυλή Ρουβήν (Αριθμοί 32,37-38).

Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στη Χαναάν, καθοδηγούμενοι από τον Ιησού του Ναυή, και πέρασαν τον Ιορδάνη, τα νερά μαζεύτηκαν και χωρίστηκαν, όπως και στην Ερυθρά θάλασσα. Τα νερά που χωρίστηκαν σχημάτισαν πάγο από το σημείο εκείνο έως την Καριαθιαρίμ (Κιριαθαΐμ) από τη μια μεριά και έως την Νεκρά θάλασσα από το άλλο (Ιησούς του Ναυή 3,14-16). Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Κιριαθαΐμ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,19).

 

 

ΣΕΒΑΜΑ (ΣΙΒΜΑ)

(Αριθμοί 32,3. 32,38. Ιησούς του Ναυή 13,19)

 

Η Σεβαμά (Σιβμά) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Αριθμοί 32,3. 32,38. Ιησούς του Ναυή 13,19). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Σεβαμά ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,19).

 

Όταν οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν και Γαδ, πήγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τις περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη για λογαριασμό τους, επειδή είχαν καλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. Μεταξύ των περιοχών αυτών, υπήρχαν και οι πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναμρά, Εσεβών, Ελεαλή, Σεβαμά (Σιβμά), Βαιάν και το όρος Ναβαύ (Αριθμοί 32,1-5). Μετά τη συμφωνία που έκαναν οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν με το Μωυσή, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Εσεβών, Ελεάλη, Κιριαθαΐμ (Καριαθάμ), Βεελμεών και την Σεβαμά, οι οποίες κατοικήθηκαν από τη φυλή Ρουβήν (Αριθμοί 32,37-38). Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Σεβαμά μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε και επίσημα στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,19).