ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

ΕΜΜΑΘ (ΕΝΑΘ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,34. 21,32)

 

Η Εμμάθ (Ενάθ) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, κοντά στο όρος Θαβώρ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,34. 21,32). Η Εμμάθ υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,32).

Η πόλη Ενάθ αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34). Η Εμμάθ (Ενάθ) υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Νεφθαλί στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,32).

 

 

ΘΕΜΜΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 21,32)

 

Η Θεμμών ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 21,32). Η Θεμμών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,32).

Η πόλη Θεμμών μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί). Η Θεμμών υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τρίτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Νεφθαλί στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,32).

 

 

ΚΑΔΗΣ (ΚΑΔΕΣ)

(Ιησούς του Ναυή 12,21. 19,37. 20,7. 21,32. Κριταί 4,6)

 

Η Κάδης (Κάδες) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, βορειοδυτικά της λίμνης Σαμαχωνίτιδας, στην ορεινή περιοχή της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,37. 20,7). Η Κάδης ήταν μια από τις έξι πόλεις καταφυγής των Ισραηλιτών, που ξεχώρισε ο Ιησούς του Ναυή (Ιησούς του Ναυή 20,7). Η Κάδης υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,32). Από την Κάδης καταγόταν ο Βαράκ, ο οποίος υπήρξε Κριτής των Ισραηλιτών (Κριτές 4,6). Χάρτης C2.

 

Ο βασιλιάς της Κάδης ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,21). Η Κάδης (Κάδες) ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

Η Κάδης (Κάδες) ήταν μια από τις έξι πόλεις καταφυγής που ξεχώρισε ο Ιησούς του Ναυή, όπου μπορούσε να καταφύγει κάθε φονιάς, που είχε σκοτώσει άνθρωπο χωρίς να το θέλει. Οι πόλεις καταφυγής χρησίμευαν ως άσυλο και καταφύγιο γι' αυτόν, για να μην τον σκοτώσει ο εκδικητής του θύματος, έως ότου οδηγηθεί ενώπιον του λαού για να δικαστεί ή μέχρις ότου πεθάνει ο αρχιερέας, που ιεράτευε εκείνη την εποχή. Τότε μόνο μπορούσε ο φονιάς να επιστρέψει στο σπίτι του (Ιησούς του Ναυή 20,1-9).

Η Κάδης υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η πρώτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Νεφθαλί στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,32).