ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΡΑΗΛ

(Ιησούς του Ναυή 19,36)

 

Η Αραήλ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,36). Η πόλη Αραήλ ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΑΡΜΑΪΘ (ΡΑΜΑ)

(Ιησούς του Ναυή 19,36)

 

Η Αρμαΐθ (Ραμά) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,36). Ραμά- Χάρτης C3.

Η πόλη Αρμαΐθ ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΑΡΜΕ

(Ιησούς του Ναυή 19,33)

 

Η Αρμέ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,33). Η πόλη Αρμέ αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

 

ΑΣΣΑΡΙ

(Ιησούς του Ναυή 19,37)

 

Η Ασσαρί ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,37). Η πόλη Ασσαρί ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΒΑΙΘΘΑΜΕ

(Ιησούς του Ναυή 19,38)

 

Η Βαιθθαμέ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,38). Η πόλη Βαιθθαμέ ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΒΕΣΕΜΙΝ

(Ιησούς του Ναυή 19,33)

 

Η Βεσεμίν ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,33). Η πόλη Βεσεμίν αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

 

ΔΑΚΕΘ (ΡΑΚΚΑΘ)

(Ιησούς του Ναυή 19,35)

 

Η Δακέθ (Ρακκάθ) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,35). Ρακκάθ- Χάρτης C3.

Η πόλη Δακέθ ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΔΩΔΑΜ

(Ιησούς του Ναυή 19,33)

 

Η Δωδάμ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,33). Η πόλη Δωδάμ αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

 

ΕΝ-ΑΣΩΡ

(Ιησούς του Ναυή 19,37)

 

Η Εν-Ασώρ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,37). Η πόλη Εν-Ασώρ ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΘΕΣΣΑΜΥΣ

(Ιησούς του Ναυή 19,38)

 

Η Θεσσαμύς ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,38). Η πόλη Θεσσαμύς ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΙΑΚΑΝΑ

(Ιησούς του Ναυή 19,34)

 

Η Ιακανά ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,34). Η πόλη Ιακανά αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

 

ΙΕΦΘΑΜΑΙ

(Ιησούς του Ναυή 19,33)

 

Η Ιεφθαμαί ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,33). Η πόλη Ιεφθαμαί αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

 

ΚΕΔΕΣ

(Κριταί 4,11)

 

Η Κεδές ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, κοντά στον ποταμό Κισών, στην περιοχή της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Κριταί 4,11). Οι Κεναίοι απόγονοι του Ιωβάβ, γαμπρού του Μωυσή, εγκαταστάθηκαν στα όρια της φυλής Ιούδα. Ένας από αυτούς ο Χαβέρ ο Κεναίος χωρίστηκε από τους άλλους Κεναίους και πήγε βόρεια. Ο Χαβέρ εγκαταστάθηκε στην τοποθεσία που λέγεται "Δρυς των πλεονεκτούντων", κοντά στην πόλη Κεδές (Κριταί 4,11).

 

 

ΚΕΡΩΕ

(Ιησούς του Ναυή 19,38)

 

Η Κερωέ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,38). Η πόλη Κερωέ ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΙΜ

(Ιησούς του Ναυή 19,38)

 

Η Μεγαλά Αρίμ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,38). Η πόλη Μεγαλά Αρίμ ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΜΗΡΩΖ

(Κριταί 5,23)

 

Η Μηρώζ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί). Η Μηρώζ αναφέρεται στον ύμνο της Δεββώρας και του Βαράκ. Εκεί αναφέρεται ότι άγγελος Κυρίου ζητάει από τους Ισραηλίτες, να καταριούνται τη Μηρώζ, διότι οι κάτοικοί της δεν έσπευσαν να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους, στον πόλεμο κατά του Ιαβίν, του Χαναναίου βασιλιά της Ασώρ (Κριταί 5,23).

 

 

ΜΟΟΛΑΜ

(Ιησούς του Ναυή 19,33)

 

Η Μοολάμ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,33). Η πόλη Μοολάμ αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

 

ΜΩΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 19,33)

 

Η Μωλά ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,33). Η πόλη Μωλά αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

 

ΝΑΒΟΚ  

(Ιησούς του Ναυή 19,33)

 

Η Ναβόκ ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,33). Η πόλη Ναβόκ αναφέρεται στην οριοθέτηση της φυλής Νεφθαλείμ, της οποίας τα όρια ξεκινούσαν από τις πόλεις Μοολάμ, Μωλά, Βεσεμίν, Αρμέ, Ναβόκ, Ιεφθαμαί έως τη Δωδάμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα πήγαιναν δυτικά ως την Ενάθ και το Θαβώρ και έφταναν έως την Ιακανά  (Ιησούς του Ναυή 19,33-34).

 

 

ΩΜΑΘΑ (ΧΑΜΜΑΘ)

(Ιησούς του Ναυή 19,35)

 

Η Ωμαθά (Χαμμάθ) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,35). Χαμμάθ- Χάρτης C3.

Η πόλη Ωμαθά ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).