ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΣΩΡ

(Ιησούς του Ναυή 11,1. 11,10. 12,19. 19,36. Κριταί 4,2)

 

Η Ασώρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, βόρεια της λίμνης Γεννησαρέτ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί). Χάρτης CD2.

 

Όταν έμαθε ο Ιαβίν, βασιλιάς της Ασώρ, ότι ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλη τη νότια Χαναάν, έστειλε αγγελιαφόρους και συμμάχησε με τον Ιωβάβ, βασιλιά της Μαρών, τον Συμοών, βασιλιά της Αζίφ, το βασιλιά της Σιδώνας, καθώς και με άλλους βασιλιάδες των ορεινών περιοχών στα βόρεια της Χαναάν, όπως στην Άραβα, απέναντι από τη λίμνη Κενερώθ (Γεννησαρέτ), και στην Φεναεδδώρ, καθώς και στους λαούς που κατοικούσαν στις περιοχές δυτικά και ανατολικά της Χαναάν, όπως στους Χαναναίους, στους Αμορραίους, που κατοικούσαν στα παράλια της Μεσογείου, στους Χετταίους, στους Φερεζαίους, στους Ιεβουσαίους, που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Ευαίους, που κατοικούσαν κοντά στο όρος Αερμών, στη χώρα Μασσηφά.

Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους για πόλεμο κατά των Ισραηλιτών και ξεκίνησαν με αναρίθμητο στρατό, με πάρα πολλά άλογα και άμαξες, και στρατοπέδευσαν κοντά στη λίμνη Μαρών (Σαμαχωνίτιδα λίμνη) (Ιησούς του Ναυή 11,1-5).

Ο Ιησούς του Ναυή και οι πολεμιστές του, με τη βοήθεια του Κυρίου, τους επιτέθηκαν με ορμή αιφνιδιαστικά στη λίμνη Μαρών, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν ως τη Σιδώνα και ως τη λίμνη Μασερών και στις πεδιάδες Μασσώχ. Τους κατατρόπωσαν και τους σκότωσαν όλους και δεν ξέφυγε κανένας (Ιησούς του Ναυή 11,6-9).

Μετά τη μάχη αυτή ο Ιησούς του Ναυή χωρίς να σταματήσει κατέλαβε την Ασώρ, που ήταν η πρωτεύουσα όλων εκείνων των βασιλείων της βόρειας Χαναάν, και έβαλε φωτιά στην πόλη. Σκότωσε το βασιλιά της και παρέδωσε στη σφαγή όλους τους κατοίκους της και όλα τα ζώα της πόλης (Ιησούς του Ναυή 11,10-12). Ο βασιλιάς της Ασώρ ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,19).

 

Η Ασώρ ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38). Παρ' όλα αυτά οι Χαναναίοι εξακολουθούσαν να παραμένουν στην Ασώρ για αρκετά χρόνια ακόμη.

Την εποχή των Κριτών, ο Ιαβίν, ο Χαναναίος βασιλιάς της Ασώρ, μαζί με τον αρχηγό του στρατού του, τον Σισάρα, που κατοικούσε στην Αρισώθ, καταπίεζε σκληρά τους Ισραηλίτες για είκοσι ολόκληρα χρόνια, επειδή αυτοί δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Κύριο (Κριτές 4,1-2. Α' Βασιλειών 12,9). Μετά το θάνατο του Σισάρα, οι Ισραηλίτες εξαπέλυαν όλο και πιο ορμητικές επιθέσεις εναντίον του Ιαβίν, ωσότου τον εξουδετέρωσαν (Κριτές 4,23-24).

 

 

ΚΕΝΕΡΕΘ (ΚΙΝΝΕΡΕΘ)

(Ιησούς του Ναυή 19,35)

 

Η Κενερέθ (Κιννέρεθ) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Ιησούς του Ναυή 19,35). Στην πόλη αυτή οφείλεται η παλιότερη ονομασία της λίμνης Γενησαρέτ, η οποία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν γνωστή ως Κιννέρεθ ή Κενερέθ ή Κιννέρετ ή Χιννερώθ. Κιννέρεθ- Χάρτης C3.

 

Η πόλη Κενερέθ (Κιννέρεθ) ήταν μια από τις οχυρωμένες πόλεις, η οποία μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ (Νεφθαλί), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,35-38).

 

 

ΜΑΡΩΝ (ΜΑΔΩΝ)

(Ιησούς του Ναυή 11,1. 12,20)

 

Η Μαρών (Μαδών) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, κοντά στη Σαμαχωνίτιδα λίμνη, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί).

 

Όταν έμαθε ο Ιαβίν, βασιλιάς της Ασώρ, ότι ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλη τη νότια Χαναάν, έστειλε αγγελιαφόρους και συμμάχησε με τον Ιωβάβ, βασιλιά της Μαρών, τον Συμοών, βασιλιά της Αζίφ, το βασιλιά της Σιδώνας, καθώς και με άλλους βασιλιάδες των ορεινών περιοχών στα βόρεια της Χαναάν, όπως στην Άραβα, απέναντι από τη λίμνη Κενερώθ (Γεννησαρέτ), και στην Φεναεδδώρ, καθώς και στους λαούς που κατοικούσαν στις περιοχές δυτικά και ανατολικά της Χαναάν, όπως στους Χαναναίους, στους Αμορραίους, που κατοικούσαν στα παράλια της Μεσογείου, στους Χετταίους, στους Φερεζαίους, στους Ιεβουσαίους, που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Ευαίους, που κατοικούσαν κοντά στο όρος Αερμών, στη χώρα Μασσηφά.

Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους για πόλεμο κατά των Ισραηλιτών και ξεκίνησαν με αναρίθμητο στρατό, με πάρα πολλά άλογα και άμαξες, και στρατοπέδευσαν κοντά στη λίμνη Μαρών (Σαμαχωνίτιδα λίμνη) (Ιησούς του Ναυή 11,1-5).

Ο Ιησούς του Ναυή και οι πολεμιστές του, με τη βοήθεια του Κυρίου, τους επιτέθηκαν με ορμή αιφνιδιαστικά στη λίμνη Μαρών, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν ως τη Σιδώνα και ως τη λίμνη Μασερών και στις πεδιάδες Μασσώχ. Τους κατατρόπωσαν και τους σκότωσαν όλους και δεν ξέφυγε κανένας (Ιησούς του Ναυή 11,6-9). Ο βασιλιάς της Μαρών ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,20).