ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΝΑΣΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 

ΒΑΛΑΚ

 

Η Βαλάκ  ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Μανασσή (Κριταί 1,27). Η Βαλάκ την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,27).

Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη Βαλάκ δόθηκε στη φυλή Μανασσή. Αλλά η φυλή Μανασσή δεν κατόρθωσε, στις πόλεις Βαιθσάν, Δωρ, Μαγεδδώ, Ναφετά, Θανάκ, Βαλάκ και Ιεβλαάμ να εξολοθρεύσει τους Χαναναίους που κατοικούσαν σ' αυτές. Αλλά κι όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίτες και έκαναν φόρου υποτελείς τους Χαναναίους, δεν θέλησαν να τους εξολοθρεύσουν. Γι' αυτό οι Χαναναίοι ανεθάρρησαν και άρχισαν να επεκτείνονται στην περιοχή  (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27-28).

 

 

 

ΒΑΙΘ-ΣΑΝ (ΒΑΙΘΣΑΑΝ, ΒΑΙΘΣΕΑΝ, ΒΗΘΣΑΝ)  

 

Η Βαιθ-σάν ή Βαιθσαάν (Βαιθσεάν) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Μανασσή, κοντά στο όρος Γελβουέ, στην κοιλάδα Ιεσραέλ, δυτικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 17,11). Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ως πόλη των Σκυθών (Κριταί 1,27). Η Βαιθσάν την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27). Βαιθ Σεάν- Χάρτης C4.

 

Η Βαιθ-σάν (Βαιθσαάν) ήταν μια από τις πόλεις, όπου εγκαταστάθηκαν οι απόγονοι του Μανασσή, κατά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 7,29). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Βαιθσάν μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,11). Αλλά η φυλή Μανασσή δεν κατόρθωσε, στις πόλεις Βαιθσάν, Δωρ, Μαγεδδώ, Ναφετά, Θανάκ, Βαλάκ και Ιεβλαάμ να εξολοθρεύσει τους Χαναναίους που κατοικούσαν σ' αυτές. Αλλά κι όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίτες και έκαναν φόρου υποτελείς τους Χαναναίους, δεν θέλησαν να τους εξολοθρεύσουν. Γι' αυτό οι Χαναναίοι ανεθάρρησαν και άρχισαν να επεκτείνονται στην περιοχή  (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27-28). Οι Χαναναίοι της πόλης Βαιθσάν είχαν ισχυρό ιππικό και διέθεταν πολύ σίδηρο, κάτι που τρόμαζε τους Ισραηλίτες της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,16).

 

Οι Φιλισταίοι αφού νίκησαν το Σαούλ και τους Ισραηλίτες στο όρος Γελβουέ, πήγαν την άλλη μέρα και λεηλάτησαν τους νεκρούς. Έβγαλαν την πανοπλία του Σαούλ, του έκοψαν το κεφάλι και πήραν τα όπλα του ως τρόπαια και τα περιέφεραν στη χώρα τους και στους ναούς τους πανηγυρίζοντας τη νίκη τους. Τα όπλα του Σαούλ και των γιων του τα τοποθέτησαν στο ναό της Αστάρτης. Το κεφάλι του το τοποθέτησαν στο ναό του Δαγών και το σώμα του, όπως και των γιων του, τα κρέμασαν στα τείχη της Βαιθσάν (Α' Βασιλειών 31,8-10. Α' Παραλειπομένων 10,8-10). Οι κάτοικοι της Ιαβές στη Γαλαάδ, όταν άκουσαν όσα έκαναν οι Φιλισταίοι στο Σαούλ, πήγαν οι πιο θαρραλέοι τη νύχτα και πήραν τα πτώματα του Σαούλ και των γιων του από το τείχος της Βαιθσάν, τα έφεραν στην Ιαβές και τα έκαψαν εκεί (Α' Βασιλειών 31,11-13. Β' Βασιλειών 21,12. Α' Παραλειπομένων 10,11-12).

 

Ο Βαανά, γιος του Αχιλίδ ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, κάτω από του Εσραέ, και από τη Βηθσάν (Βαιθσάν) μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,12).

 

 

 

ΔΩΡ

 

Η Δωρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Μανασσή, νότια του όρους Κάρμηλος. Η Δωρ την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27).  Χάρτης B4.

 

Ο βασιλιάς της Δωρ του Ναφεδδώρ ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,23). Η Δωρ ήταν μια από τις πόλεις, όπου εγκαταστάθηκαν οι απόγονοι του Μανασσή, κατά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 7,29). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Δωρ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,11). Αλλά η φυλή Μανασσή δεν κατόρθωσε, στις πόλεις Βαιθσάν, Δωρ, Μαγεδδώ, Ναφετά, Θανάκ, Βαλάκ και Ιεβλαάμ να εξολοθρεύσει τους Χαναναίους που κατοικούσαν σ' αυτές. Αλλά κι όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίτες και έκαναν φόρου υποτελείς τους Χαναναίους, δεν θέλησαν να τους εξολοθρεύσουν. Γι' αυτό οι Χαναναίοι ανεθάρρησαν και άρχισαν να επεκτείνονται στην περιοχή  (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27-28). Η Δωρ αναφέρεται και λίγους στίχους παρακάτω, όπου η φυλή Ασήρ δεν εκδίωξε τους Χαναναίους κατοίκους της πόλης (Κριταί 1,31).

 

 

 

ΘANAΚ (ΘΑΑΝΑX)  

 

Η Θανάκ (Θαανάχ, Θαναάχ)  ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Μανασσή (Κριταί 1,27. Α' Παραλειπομένων 7,29). Η Βαλάκ την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,27).

 

Η Θανάκ (Θαανάχ) ήταν μια από τις πόλεις, όπου εγκαταστάθηκαν οι απόγονοι του Μανασσή, κατά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 7,29). Αλλά η φυλή Μανασσή δεν κατόρθωσε, στις πόλεις Βαιθσάν, Δωρ, Μαγεδδώ, Ναφετά, Θανάκ, Βαλάκ και Ιεβλαάμ να εξολοθρεύσει τους Χαναναίους που κατοικούσαν σ' αυτές. Αλλά κι όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίτες και έκαναν φόρου υποτελείς τους Χαναναίους, δεν θέλησαν να τους εξολοθρεύσουν. Γι' αυτό οι Χαναναίοι ανεθάρρησαν και άρχισαν να επεκτείνονται στην περιοχή  (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27-28).

 

Την περίοδο των Κριτών, κοντά στη Θαναάχ και στα νερά της Μαγεδδώ, κοντά στον ποταμό Κισών, πολέμησαν οι στρατοί του Κριτή Βαράκ και του Σισάρα, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος του Ιαβίν, του Χαναναίου βασιλιά της Ασώρ. Ο Βαράκ κατέβηκε από το όρος Θαβώρ με το στρατό του και στο σημείο αυτό επιτέθηκε εναντίον των Χαναναίων, καταδίωξε το Σισάρα ως την Αρισώθ και κατέσφαξε όλους τους στρατιώτες του (Κριτές 4,4-16. 5,19-22).

 

Ο Βαανά, γιος του Αχιλίδ ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, κάτω από του Εσραέ, και από τη Βηθσάν μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,12).

 

 

 

ΙΕΒΛΑΑΜ  

 

Η Ιεβλαάμ  ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Μανασσή (Κριταί 1,27). Η Βαλάκ την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,27).

Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη Ιεβλαάμ δόθηκε στη φυλή Μανασσή. Αλλά η φυλή Μανασσή δεν κατόρθωσε, στις πόλεις Βαιθσάν, Δωρ, Μαγεδδώ, Ναφετά, Θανάκ, Βαλάκ και Ιεβλαάμ να εξολοθρεύσει τους Χαναναίους που κατοικούσαν σ' αυτές. Αλλά κι όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίτες και έκαναν φόρου υποτελείς τους Χαναναίους, δεν θέλησαν να τους εξολοθρεύσουν. Γι' αυτό οι Χαναναίοι ανεθάρρησαν και άρχισαν να επεκτείνονται στην περιοχή  (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27-28).

 

 

 

ΜΕΓΙΔΔΩ (ΜΑΓΙΔΔΩ, ΜΑΓΕΔΔΩ, ΜΑΓΕΔΩΝ)  

 

Η Μεγιδδώ (Μαγιδώ, Μαγεδδώ, Μαγεδών) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Μανασσή, στην πεδιάδα Ιεζραέλ, νοτιοανατολικά του όρους Κάρμηλος. Η Μαγιδδώ (Μαγεδδώ) την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27). Χάρτης C4.

 

Ο βασιλιάς της Μεγιδδώ (Μαγεδδώ) ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,22). Η Μεγιδδώ (Μαγιδδώ) ήταν μια από τις πόλεις, όπου εγκαταστάθηκαν οι απόγονοι του Μανασσή, κατά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 7,29). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Μεγιδδώ (Μαγεδδώ) μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,11). Αλλά η φυλή Μανασσή δεν κατόρθωσε, στις πόλεις Βαιθσάν, Δωρ, Μαγεδδώ, Ναφετά, Θανάκ, Βαλάκ και Ιεβλαάμ να εξολοθρεύσει τους Χαναναίους που κατοικούσαν σ' αυτές. Αλλά κι όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίτες και έκαναν φόρου υποτελείς τους Χαναναίους, δεν θέλησαν να τους εξολοθρεύσουν. Γι' αυτό οι Χαναναίοι ανεθάρρησαν και άρχισαν να επεκτείνονται στην περιοχή  (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27-28).

 

Την περίοδο των Κριτών, κοντά στη Θαναάχ και στα νερά της Μαγεδδώ, κοντά στον ποταμό Κισών, πολέμησαν οι στρατοί του Κριτή Βαράκ και του Σισάρα, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος του Ιαβίν, του Χαναναίου βασιλιά της Ασώρ. Ο Βαράκ κατέβηκε από το όρος Θαβώρ με το στρατό του και στο σημείο αυτό επιτέθηκε εναντίον των Χαναναίων, καταδίωξε το Σισάρα ως την Αρισώθ και κατέσφαξε όλους τους στρατιώτες του (Κριτές 4,4-16. 5,19-22).

 

Ο Βαανά, γιος του Αχιλίδ ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, κάτω από του Εσραέ, και από τη Βηθσάν μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,12).

 

 

 

ΝΑΦΕΤΑ

 

Η Ναφετά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,11). Η Ναφετά την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Ιησούς του Ναυή 17,12-13).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, το 1/3 της πόλης Ναφετά μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,11). Αλλά η φυλή Μανασσή δεν κατόρθωσε, στις πόλεις Βαιθσάν, Δωρ, Μαγεδδώ, Ναφετά, Θανάκ, Βαλάκ και Ιεβλαάμ να εξολοθρεύσει τους Χαναναίους που κατοικούσαν σ' αυτές. Αλλά κι όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίτες και έκαναν φόρου υποτελείς τους Χαναναίους, δεν θέλησαν να τους εξολοθρεύσουν. Γι' αυτό οι Χαναναίοι ανεθάρρησαν και άρχισαν να επεκτείνονται στην περιοχή  (Ιησούς του Ναυή 17,12-13. Κριταί 1,27-28).