ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΑΔΩΡΑΪΜ

(Β' Παραλειπομένων 11,9)

 

Η Αδωραΐμ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα (Β' Παραλειπομένων 11,9). Την εποχή των βασιλέων, ο εγγονός του Δαβίδ, ο βασιλιάς Ροβοάμ, ανοικοδόμησε και οχύρωσε την Αδωραΐμ, όπως κι άλλες πόλεις του βασιλείου του Ιούδα. Αυτές τις πόλεις τις οχύρωσε με τείχη και εγκατέστησε σ' αυτές φρούραρχους. Τις εφοδίασε με ασπίδες και δόρατα και γέμισε τις αποθήκες τους με τρόφιμα, όπως λάδι και κρασί, κι έτσι τις κατέστησε πολύ ισχυρές (Β' Παραλειπομένων 11,5-12).

 

 

ΜΕΧΑΜΑΣ

(Γ' Βασιλειών 4,9)

 

Η Μεχαμάς ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα, κοντά στη Βαιθσαμύς, νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ (Γ' Βασιλειών 4,9). Ο Δακάρ ήταν πατέρας ενός από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Δακάρ είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή που αποτελείται από τις πόλεις Μεχαμάς, Σαλαβίν, Βαιθσαμύς και από την Αιλών έως την Βηθανάν (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,9).

 

 

ΝΕΤΩΦΑΘ (ΝΕΤΩΦΑ)

(Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,30. 27,13. 27,15)

 

Η Νετωφάθ (Νετωφά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, νότια της Βηθλεέμ και της Ιερουσαλήμ, στα όρια της φυλής Ιούδα (Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,30. 27,13). Νετωφά- Χάρτης AB2.

Από την Νετωφάθ καταγόταν ο Μοοραΐ ή Μοορέ ή Μεηρά, γιος του Ζαραΐ, ο Χολόδ, γιος του Νοοζά, και ο Χολδία (Χελδαΐ), γιος του Γοθονιήλ (Οθνιήλ), οι οποίοι ανήκαν στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,28. Α' Παραλειπομένων 11,30. 27,13. 27,15).

 

 

ΣΑΛΑΒΩΝ Ή ΣΑΛΑΒΙΝ (ΣΑΑΛΒΙΜ)  

(Β' Βασιλειών 23,32. Γ' Βασιλειών 4,9. Α' Παραλειπομένων 11,33)

 

Η Σαλαβών ή Σαλαβίν (Σααλβίμ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα, κοντά στη Βαιθσαμύς, νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ (Γ' Βασιλειών 4,9. Α' Παραλειπομένων 11,33).

Από την Σαλαβών καταγόταν ο Ελιαβά ή Ελιασού, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,32. Α' Παραλειπομένων 11,33). Ο Δακάρ ήταν πατέρας ενός από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Δακάρ είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή που αποτελείται από τις πόλεις Μεχαμάς, Σαλαβίν, Βαιθσαμύς και από την Αιλών έως την Βηθανάν (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,9).