ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΑΖΟΒ

(Α' Βασιλειών 7,14)

 

Η Αζόβ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν πιθανόν στα όρια της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 7,14). Κατά τη διάρκεια που ο Σαμουήλ ήταν Κριτής του Ισραήλ, οι Ισραηλίτες πήραν πίσω όλες τις πόλεις, που είχαν πάρει τα προηγούμενα χρόνια οι Φιλισταίοι, από την Ασκάλωνα έως την Αζόβ (Α' Βασιλειών 7,13-14).

 

 

ΑΙΘΑΛΙΜ

(Α' Παραλειπομένων 2,53)

 

Η Αιθαλίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι γιοι του Σωβάλ ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ και ο Ουμασφαέ κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,53).

 

 

ΑΜΜΑΔΙ

(Α' Βασιλειών 30,28)

 

Η Αμμαδί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν πιθανόν στα νότια όρια της φυλής Ιούδα, όπου κατέφυγε ο Δαβίδ για να γλιτώσει από την οργή του Σαούλ (Α' Βασιλειών 30,28). Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και η Αμμαδί (Α' Βασιλειών 30,26-28).

 

 

ΑΤΑΪΜ

(Α' Παραλειπομένων 4,23)

 

Η Αταΐμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Στην Αταΐμ κατοίκησαν οι κάτοικοι της πόλης Χωζηβά (Χωζεβά), οι οποίοι μετανάστευσαν για λίγο στη Μωάβ και ξαναγύρισαν και ονομάστηκαν Αβεδηρίν Αθουκιΐμ. Αυτοί ήταν κεραμοποιοί και κατοικούσαν στις πόλεις Αταΐμ και Γαδηρά (Γεδηρά) και εργάζονταν στην υπηρεσία του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 4,22-23).

 

 

ΒΑΡΑΔ

(Γένεση 16,14)

 

Η Βαράδ ήταν αρχαία πόλη και τοποθεσία, που βρισκόταν κοντά στην Κάδης, στα όρια της φυλής Ιούδα. Ανάμεσα στην Κάδης και στη Βαράδ, βρισκόταν το πηγάδι, όπου ο άγγελος Κυρίου συνάντησε την Άγαρ, όταν ήταν έγκυος και είχε φύγει από τον Αβραάμ και περιπλανιόταν (Γένεση 16,14).

 

 

ΒΕΖΕΚ

(Κριτές 1,4)

 

Η Βεζέκ ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Ιούδα. Μετά το θάνατο του Ιησού του Ναυή, οι φυλές του Ιούδα και του Συμεών, με τη βοήθεια του Κυρίου, εκστράτευσαν εναντίον των Χαναναίων και των Φερεζαίων, που είχαν απομείνει στα εδάφη τους.

Στη μάχη που έγινε στην πόλη Βεζέκ, οι Ισραηλίτες των φυλών Ιούδα και Συμεών, κατατρόπωσαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Σκότωσαν 10.000 από αυτούς και αιχμαλώτισαν το βασιλιά Αδωνιβεζέκ, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή, αλλά τον καταδίωξαν οι Ισραηλίτες και τον συνέλαβαν. Έπειτα του έκοψαν τα μεγάλα δάχτυλα χεριών και των ποδιών του. Είπε τότε ο Αδωνιβεζέκ: «Εγώ έκοψα τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών εβδομήντα βασιλέων, οι οποίοι και μάζευαν τα ψίχουλα που έπεφταν κάτω από το τραπέζι μου. Ότι έκανα εναντίον εκείνων, ο Θεός μου το ανταπέδωσε». Οι Ισραηλίτες τον οδήγησαν στην Ιερουσαλήμ, όπου και πέθανε εκεί (Κριτές 1,1-7).

 

 

ΓΑΔΕΡ

(Γένεση 35,16. Ιησούς του Ναυή 12,13)

 

Η Γαδέρ ήταν πόλη και τοποθεσία που βρισκόταν κοντά στην Εφραθά (Βηθλεέμ), στα όρια της φυλής Ιούδα. Αναφέρεται ως πύργος Γαδέρ. Ο Ιακώβ και η οικογένεια του έφυγαν από τη Βαιθήλ, και έστησαν για λίγο τις σκηνές τους στον πύργο Γαδέρ, κοντά στην Εφραθά. Και ενώ κοντεύανε να φτάσουν στην Εφραθά ήρθε η ώρα της Ραχήλ να γεννήσει τον Βενιαμίν. Η Ραχήλ είχε δύσκολη γέννα και μόλις γεννήθηκε το παιδί, πέθανε (Γένεση 35,16). Ο βασιλιάς της Γαδέρ ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,13).

 

 

ΓΟΛΑΘΜΑΪΝ (ΓΩΛΑ, ΓΕΛΩΝ)  

(Ιησούς του Ναυή 15,19. Β' Βασιλειών 15,12. 23,34)

 

Η Γολαθμαΐν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Διακρινόταν σε Άνω και Κάτω Γολαθμαΐν (Ιησούς του Ναυή 15,19). Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, μετά τη Χεβρών πολιόρκησε και κατέλαβε την πόλη Δαβίρ (Δεβείρ). Την πόλη την κυρίεψε ο Γοθονιήλ, γιος του Κενέζ και ανιψιός του Χάλεβ. Ο Χάλεβ ως ανταμοιβή του έδωσε για γυναίκα του, την κόρη του Ασχάν (Αχσά), μαζί με την Άνω και Κάτω Γολαθμαΐν (Ιησούς του Ναυή 10,38-39. 15,15-19. Κριταί 1,12-14). Από τη Γωλά καταγόταν ο Αχιτόφελ ο Γελμωναίος, που ήταν σύμβουλος του Δαβίδ και αργότερα του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 15,12. 23,34) και ο Ελιάβ, γιος του Αχιτόφελ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,34).

 

 

ΕΣΘΙΕ

(Α' Βασιλειών 30,28)

 

Η Εσθιέ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν πιθανόν στα νότια όρια της φυλής Ιούδα, όπου κατέφυγε ο Δαβίδ για να γλιτώσει από την οργή του Σαούλ (Α' Βασιλειών 30,28). Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και η Εσθιέ (Α' Βασιλειών 30,26-28).

 

 

ΕΦΕΡΜΕΜ

(Α' Βασιλειών 17,1)

 

Δαβίδ και Γολιάθ

Η Εφερμέμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, ανάμεσα στη Σοκχώθ και στην Αζηκά, στα όρια της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 17,1). Την εποχή του Σαούλ και του Δαβίδ, οι Φιλισταίοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο με τους Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στην Εφερμέμ, που βρισκόταν μεταξύ Σοκχώθ και Αζηκά. Οι Φιλισταίοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά ενός βουνού και οι Ισραηλίτες στην πλαγιά του απέναντι βουνού κι ανάμεσα τους ήταν η κοιλάδα (Α' Βασιλειών 17,1-3).

Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλισταίων, ένας δυνατός πολεμιστής, που ονομαζόταν Γολιάθ, από τη Γεθ, που το ύψος του ήταν περίπου 2,5 μέτρα. Ο Γολιάθ για 40 μέρες προκαλούσε τους Ισραηλίτες για να μονομαχήσει με κάποιον από αυτούς (Α' Βασιλειών 17,4-11). Κάποια μέρα ένας νεαρός ο Δαβίδ, έτυχε να βρισκόταν στο στρατόπεδο που βρίσκονταν και τ' αδέρφια του και άκουσε τον γίγαντα, να μιλάει υβριστικά και εμπαικτικά εναντίον των Ισραηλιτών. Έτσι πήρε την άδεια από το Σαούλ ν' αναμετρηθεί μαζί του. Πήρε μόνο το ραβδί του, διάλεξε πέντε λεία λιθάρια και τα έβαλε στο σακούλι που είχε μαζί του, πήρε τη σφεντόνα του και πήγε στο πεδίο της μάχης για να συναντήσει το Φιλισταίο. Στη μονομαχία του Δαβίδ με το Γολιάθ, ο Δαβίδ πήρε από το σακούλι του ένα λιθάρι και μ' αυτό τρύπησε την περικεφαλαία και χώθηκε στο μέτωπο του Γολιάθ, ο οποίος πληγώθηκε θανάσιμα κι έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έπειτα ο Δαβίδ τράβηξε το ξίφος από τη θήκη του Φιλισταίου και τον αποτέλειωσε, κόβοντάς του το κεφάλι. Οι Φιλισταίοι, όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ακατανίκητος ήρωάς τους, πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Τότε οι Ισραηλίτες καταδίωξαν τους Φιλισταίους κι όλη η περιοχή γέμισε με νεκρούς και τραυματίες των Φιλισταίων (Α' Βασιλειών 17,19-54).

 

 

ΗΜΑΣΑΡΑΪΜ

(Α' Παραλειπομένων 2,53)

 

Η Ημασαραΐμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι γιοι του Σωβάλ ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ και ο Ουμασφαέ κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,53).

 

 

ΗΣΑΜΑΘΙΜ

(Α' Παραλειπομένων 2,53)

 

Η Ησαμαθίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι γιοι του Σωβάλ ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ και ο Ουμασφαέ κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,53).

 

 

ΘΑΪΛΑΜ

(Β' Βασιλειών 3,12)

 

Η Θαϊλάμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν κοντά στη Χεβρών, στα όρια της φυλής Ιούδα (Β' Βασιλειών 3,12). Ο Δαβίδ βρισκόταν στη Θαιλάμ, όταν ο Αβεννήρ, αρχιστράτηγος του Σαούλ και του Ιεβοσθέ, έστειλε αγγελιοφόρους να του προτείνουν συμφωνία, πως θα τον βοηθούσε να επεκτείνει τη βασιλεία του σε όλο το Ισραήλ (Β' Βασιλειών 3,12).

 

 

ΘΑΡΓΑΘΙΪΜ

(Α' Παραλειπομένων 2,55)

 

Η Θαργαθιΐμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι πατριές γραμματέων που κατοίκησαν στις πόλεις Ιάβις, Θαργαθιΐμ, Σαμαθιΐμ και Σωχαθίμ, ήταν Κιναίοι (Α' Παραλειπομένων 2,55).

 

 

ΘΙΜΑΘ

(Α' Βασιλειών 30,29)

 

Η Θιμάθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν πιθανόν στα νότια όρια της φυλής Ιούδα, όπου κατέφυγε ο Δαβίδ για να γλιτώσει από την οργή του Σαούλ (Α' Βασιλειών 30,29). Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και η Θιμάθ (Α' Βασιλειών 30,26-29).

 

 

ΙΑΒΙΣ

(Α' Παραλειπομένων 2,55)

 

Η Ιάβις ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι πατριές γραμματέων που κατοίκησαν στις πόλεις Ιάβις, Θαργαθιΐμ, Σαμαθιΐμ και Σωχαθίμ, ήταν Κιναίοι (Α' Παραλειπομένων 2,55).

 

 

ΙΑΪΡ

(Α' Παραλειπομένων 2,53)

 

Η Ιαΐρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι γιοι του Σωβάλ ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ και ο Ουμασφαέ κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,53).

 

 

ΚΙΝΑΝ

(Α' Βασιλειών 30,29)

 

Η Κινάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν πιθανόν στα νότια όρια της φυλής Ιούδα, όπου κατέφυγε ο Δαβίδ για να γλιτώσει από την οργή του Σαούλ (Α' Βασιλειών 30,29). Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και η Κινάν (Α' Βασιλειών 30,26-29).

 

 

ΛΕΧΙ

(Κριταί 15,9)

 

Η Λεχί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Όταν ο Σαμψών έκαψε τα σπαρτά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Θαμναθά, και τους χτύπησε αλύπητα με μεγάλη σφαγή, πήγε έπειτα και κάθησε σ' ένα σπήλαιο στο βράχο Ητάμ (Κριταί 15,6-8).

Οι Φιλισταίοι πήγαν με τη σειρά τους στην περιοχή της φυλής Ιούδα και άρχιζαν να καταστρέφουν τα σπαρτά των Ισραηλιτών στην περιοχή της Λεχί. Όταν οι άντρες της φυλής Ιούδα έμαθαν το λόγο που οι Φιλισταίοι ήρθαν στην περιοχή τους, πήγαν και βρήκαν το Σαμψών στη σπηλιά και αφού ήρθαν σε συνεννόηση μαζί του, τον έδεσαν για να τον παραδώσουν στους Φιλισταίους (Κριταί 15,9-13). Οι Ισραηλίτες έφεραν τον Σαμψών δεμένο στην τοποθεσία "Σιαγών". Όταν οι Φιλισταίοι είδαν δεμένο τον Σαμψών όρμησαν με αλαλαγμούς χαράς εναντίον του. Τότε ο Σαμψών έσπασε τα σχοινιά που έδεναν τα μπράτσα του σαν κλωστές και με το σαγόνι ενός σκοτωμένου γαϊδουριού σκότωσε χίλιους Φιλισταίους (Κριταί 15,14-17).

 

 

ΜΙΦΙΘΙΜ

(Α' Παραλειπομένων 2,53)

 

Η Μιφιθίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι γιοι του Σωβάλ ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ και ο Ουμασφαέ κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,53).

 

 

ΝΑΑΣ

(Α' Παραλειπομένων 4,12)

 

Η Ναάς ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Γενάρχης της πόλης Ναάς ήταν ο Θανά (Τεχιννά), γιος του Ασσαθών (Εσθών) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη.

 

 

ΡΑΜΑ

(Α' Βασιλειών 30,27)

 

Η Ραμά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα νότια όρια της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 30,27). Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και η Ραμά του νότου (Α' Βασιλειών 30,26-27).

 

 

ΡΗΦΑ

(Α' Παραλειπομένων 4,12)

 

Η Ρηφά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Ο Ασσαθών με τους γιους του έζησε στη Ρηφά (Α' Παραλειπομένων 4,11-12).

 

 

ΣΑΜΑΘΙΪΜ

(Α' Παραλειπομένων 2,55)

 

Η Σαμαθιΐμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι πατριές γραμματέων που κατοίκησαν στις πόλεις Ιάβις, Θαργαθιΐμ, Σαμαθιΐμ και Σωχαθίμ, ήταν Κιναίοι (Α' Παραλειπομένων 2,55).

 

 

ΣΑΡΙΧ

(Α' Βασιλειών 22,5)

 

Η Σαρίχ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν στα όρια της φυλής Ιούδα. Όταν ο Δαβίδ ήταν σε αντιπαράθεση με το Σαούλ, η Σαρίχ αποτέλεσε τόπο καταφυγής του Δαβίδ, μετά τη Μασσηφάθ της Μωάβ, σύμφωνα με την υπόδειξη του προφήτη Γαδ (Α' Βασιλειών 22,5).

 

 

ΣΑΦΕΚ

(Α' Βασιλειών 30,29)

 

Η Σαφέκ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν πιθανόν στα νότια όρια της φυλής Ιούδα, όπου κατέφυγε ο Δαβίδ για να γλιτώσει από την οργή του Σαούλ (Α' Βασιλειών 30,29). Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και η Σαφέκ (Α' Βασιλειών 30,26-29).

 

 

ΣΑΦΙ

(Α' Βασιλειών 30,28)

 

Η Σαφί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρισκόταν πιθανόν στα νότια όρια της φυλής Ιούδα, όπου κατέφυγε ο Δαβίδ για να γλιτώσει από την οργή του Σαούλ (Α' Βασιλειών 30,28). Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και η Σαφί (Α' Βασιλειών 30,26-28).

 

 

ΧΑΣΒΙ

(Γένεση 38,5)

 

Η Χασβί ήταν αρχαία πόλη και τοποθεσία του Ισραήλ, πιθανόν κοντά στην πόλη Οδολλάμ. Ο Ιούδας, γιος του Ιακώβ βρισκόταν στην πόλη Χασβί όταν γεννήθηκε ο γιος του ο Σηλώμ (Γένεση 38,5).

 

 

ΧΩΖΗΒΑ (ΧΩΖΕΒΑ)

(Α' Παραλειπομένων 4,22)

 

Η Χωζηβά (Χωζεβά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Οι κάτοικοι της πόλης Χωζηβά (Χωζεβά), μετανάστευσαν για λίγο στη Μωάβ και ξαναγύρισαν και ονομάστηκαν Αβεδηρίν Αθουκιΐμ. Αυτοί ήταν κεραμοποιοί και κατοικούσαν στις πόλεις Αταΐμ (Νεταΐμ) και Γαδηρά (Γεδηρά) και εργάζονταν στην υπηρεσία του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 4,22-23).