ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΑΡΑ

(Ιησούς του Ναυή 15,22)

 

Η Αρά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Αρά βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21-22). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αρά, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,21-22).

 

 

ΑΡΟΥΗΛ

(Ιησούς του Ναυή 15,22)

 

Η Αρουήλ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Αρουήλ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21-22). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αρουήλ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,21-22).

 

 

ΑΣΕΡΩΝ (ΑΣΩΡΩΝ)  

(Ιησούς του Ναυή 15,3. 15,25)

 

Η Ασερών (Ασωρών) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ασερών (Ασωρών) βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,2-3. 15,21. 15,25). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα νότια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από το νότιο άκρο της Νεκράς Θάλασσας, προχωρούσαν νότια μέχρι το όρος Ακραβίν, μετά περνούσαν από την τοποθεσία Σενά και έφταναν ως την Κάδης-Βαρνή. Μετά περνούσαν από την Ασωρών (Ασώρ), ανέβαιναν στην Σάραδα και μετά περνούσαν δυτικά από την Κάδης (Ιησούς του Ναυή 15,2-3). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη Ασερών (Ασωρών), μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,25).

 

 

ΑΣΟΜ

(Ιησούς του Ναυή 15,29)

 

Η Ασόμ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ασόμ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,29). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ασόμ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,29).

 

 

ΑΣΟΡΙΩΝΑΪΝ

(Ιησούς του Ναυή 15,23)

 

Η Ασοριωναΐν ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ασοριωναΐν βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,23). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ασοριωναΐν, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,23).

 

 

ΑΣΩΡ

(Ιησούς του Ναυή 15,22)

 

Η Ασώρ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ασώρ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21-22). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ασώρ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,21-22).

 

 

ΒΑΙΘΗΛ

(Ιησούς του Ναυή 15,30)

 

Η Βαιθήλ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Βαιθήλ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,30). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Βαιθήλ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,30).

 

 

ΒΑΙΣΕΛΕΗΛ

(Ιησούς του Ναυή 15,22)

 

Η Βαισελεήλ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Βαισελεήλ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο, κοντά στα σύνορα με την Ιδουμαία (Ιησούς του Ναυή 15,21-22). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαισελεήλ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,21-22).

 

 

ΒΑΙΦΑΛΑΔ

(Ιησούς του Ναυή 15,27)

 

Η Βαιφαλάδ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Βαιφαλάδ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,27). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαιφαλάδ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,27).

 

 

ΒΑΚΩΚ

(Ιησούς του Ναυή 15,29)

 

Η Βακώκ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Βακώκ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,29). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βακώκ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,29).

 

 

ΒΑΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 15,29)

 

Η Βαλά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Βαλά βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,29). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαλά, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,29).

 

 

ΒΑΛΜΑΙΝΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 15,24)

 

Η Βαλμαινάν ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Βαλμαινάν βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,24). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαλμαινάν, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,24).

 

 

ΒΗΡΣΑΒΕΕ

(Ιησούς του Ναυή 15,28)

 

Η Βηρσαβεέ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Βηρσαβεέ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,28). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Βηρσαβεέ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροκατοικίες της, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,28).

 

 

ΕΛΒΩΫΔΑΔ

(Ιησούς του Ναυή 15,30)

 

Η Ελβωϋδάδ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ελβωϋδάδ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,30). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ελβωϋδάδ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,30).

 

 

ΕΡΜΑ

(Ιησούς του Ναυή 15,30)

 

Η Ερμά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ερμά βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,30). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ερμά, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,30).

 

 

ΕΡΩΜΩΘ

(Ιησούς του Ναυή 15,32)

 

Η Ερωμώθ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ερωμώθ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,32). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ερωμώθ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,32).

 

 

ΙΚΑΜ

(Ιησούς του Ναυή 15,22)

 

Η Ικάμ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ικάμ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21-22). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ικάμ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,21-22).

 

 

ΛΑΒΩΣ

(Ιησούς του Ναυή 15,32)

 

Η Λαβώς ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Λαβώς βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,32). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Λαβώς, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,32).

 

 

ΜΑΙΝΑΜ

(Ιησούς του Ναυή 15,23)

 

Η Μαινάμ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Μαινάμ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,23). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Μαινάμ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,23).

 

 

ΜΑΧΑΡΙΜ

(Ιησούς του Ναυή 15,31)

 

Η Μαχαρίμ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Μαχαρίμ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,31). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Μαχαρίμ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,31).

 

 

ΜΩΛΑΔΑ

(Ιησούς του Ναυή 15,26)

 

Η Μωλαδά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Μωλαδά βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15.26). Υπάρχει και η Μωλαδά που ανήκει στη φυλή Συμεών. Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Μωλαδά, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,26).

 

 

ΡΕΓΜΑ

(Ιησούς του Ναυή 15,22)

 

Η Ρεγμά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Ρεγμά βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21-22). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ρεγμά, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,21-22).

 

 

ΣΑΛΗ

(Ιησούς του Ναυή 15,32)

 

Η Σαλή ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Σαλή βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,32). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σαλή, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,32).

 

 

ΣΑΛΜΑΑ

(Ιησούς του Ναυή 15,26)

 

Η Σαλμαά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Σαλμαά βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,26). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Σαλμαά, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,26).

 

 

ΣΕΘΕΝΝΑΚ

(Ιησούς του Ναυή 15,31)

 

Η Σεθεννάκ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Σεθεννάκ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,31). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σεθεννάκ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,31).

 

 

ΣΕΚΕΛΑΚ

(Ιησούς του Ναυή 15,31)

 

Η Σεκελάκ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Σεκελάκ βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,31). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σεκελάκ, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,31).

 

 

ΣΕΡΙ

(Ιησούς του Ναυή 15,27)

 

Η Σερί ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Σερί βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,27). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σερί, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,27).

 

 

ΣΗΝ

(Ιησούς του Ναυή 15,26)

 

Η Σην ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Σην βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,26). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σην, μαζί με τις κωμοπόλεις γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,26).

 

 

ΧΟΛΑΣΕΩΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 15,28)

 

Η Χολασεωλά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ιούδα. Η Χολασεωλά βρισκόταν προς το νότο, στην έρημο (Ιησούς του Ναυή 15,21. 15,28). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Χολασεωλά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροκατοικίες της, δόθηκε στη φυλή Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,28).