ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΓΑΔ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΡΕΣ

(Κριταί 8,13)

 

Η Αρές ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Γαδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη, κοντά στην πόλη Σοκχώθ (Κριταί 8,13).

Μετά τη νίκη επί των Μαδιανιτών, ο Γεδεών καθώς επέστρεφε από το πάνω μέρος της Αρές προς τη Σοκχώθ, συνέλαβε έναν νεαρό από τους κατοίκους της Σοκχώθ και τον υποχρέωσε να του πει ποιοι ήταν οι άρχοντες και οι πρεσβύτεροι της πόλης. Εκείνος του έδωσε γραπτώς εβδομήντα εφτά ονόματα. Ύστερα πήγε στους άρχοντες και τους πρεσβυτέρους της Σουκκώθ, τους επιτίμησε και τους τιμώρησε αυστηρά για την άρνησή τους να δώσουν τρόφιμα στο στρατό του (Κριταί 8,13-16).

 

 

ΒΗΘΣΕΕΔΤΑ ΓΑΡΑΓΑΘΑ (ΒΑΙΘ-ΑΣΣΙΤΑ)

(Κριταί 7,23)

 

Η Βηθσεεδτά Γαραγαθά (Βαιθ-Ασσιτά) ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Γαδ, κοντά στο όρος Γαλαάδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη (Κριταί 7,23). Μετά τη μάχη του Γεδεών με τους Μαδιανίτες, όσοι από τους Μαδιανίτες και τους Αμαληκίτες γλίτωσαν, έφυγαν πανικόβλητοι μέχρι τη Βηθσεεδτά Γαραγαθά και μέχρι την Αβωμεουλά κοντά στην Ταβάθ (Κριταί 7,22-23).

 

 

ΒΟΤΑΝΙΜ

(Ιησούς του Ναυή 13,26)

 

Η Βοτανίμ ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων και μετά τη διανομή της Χαναάν ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 13,26). Η Βοτανίμ ήταν μια από τις πόλεις, η οποία περιλαμβάνονταν στα όρια της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 13,26).

 

 

ΓΑΒΑΑΘ ΑΜΩΡΑ (ΓΙΒΕΑΘ ΜΟΡΕΧ)

(Κριταί 7,1)

 

Η Γαβαάθ Αμωρά (Γιβεάθ Μορέχ) ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Γαδ, βόρεια του όρους Γαλαάδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη (Κριταί 7,1). Στην πεδιάδα της Γαβαάθ Αμωρά βρισκόταν το στρατόπεδο των Μαδιανιτών, ενώ πιο νότια, στο όρος Γαλαάδ, κοντά στην πηγή Αράδ, είχε στρατοπεδεύσει ο στρατός του Γεδεών, πριν τη μάχη με τους Μαδιανίτες (Κριταί 7,1).

 

 

ΔΑΒΙΡ

(Ιησούς του Ναυή 13,26)

 

Η Δαβίρ ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων και μετά τη διανομή της Χαναάν ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 13,26). Δεν πρέπει να συγχέεται με την Δαβίρ της φυλής Ιούδα. Η Δαβίρ ήταν μια από τις πόλεις, η οποία περιλαμβάνονταν στην οριοθέτηση της φυλής Γαδ, από την Μααναΐν έως τα όρια της Δαβίρ (Ιησούς του Ναυή 13,26).

 

 

ΕΒΕΛΧΑΡΜΙΜ

(Κριταί 11,33)

 

Η Εβελχαρμίμ ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Γαδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη (Κριταί 11,33). Στη μάχη μεταξύ Ισραηλιτών και Αμμωνιτών, ο Ιεφθάε κατατρόπωσε τους Αμμωνίτες από την Αροήρ έως τον ποταμό Αρνών και επανέκτησε είκοσι πόλεις μέχρι την Εβελχαρμίμ (Κριταί 11,32-33).

 

 

ΕΜΕΚ

(Ιησούς του Ναυή 13,27)

 

Η Εμέκ ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων και μετά τη διανομή της Χαναάν ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 13,27). Η Εμέκ ήταν μια από τις πόλεις, η οποία περιλαμβάνονταν στα όρια της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 13,27).

 

 

ΙΕΓΕΒΑΛ (ΙΟΓΒΕΧΑ)

(Κριταί 8,11)

 

Η Ιεγεβάλ (Ιογβεά, Ιογβεχά) ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Γαδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη (Κριταί 8,11). Ιοχβεχά, Χάρτης D5.

Μετά τη νίκη του Γεδεών επί των Μαδιανιτών, οι βασιλιάδες των Μαδιανιτών, των Αμαληκιτών και των νομάδων της ανατολής, ο Ζεβεέ και ο Σελμανά με τα στρατεύματα τους, περίπου 15.000, βρίσκονταν όλοι στην Καρκάρ. Τόσοι είχαν απομείνει από ολόκληρο το στράτευμα των νομάδων της Ανατολής και είχαν σκοτωθεί περίπου 120.000 στρατιώτες. 

Ο Γεδεών χτύπησε τον εχθρικό στρατό, την ώρα που αναπαυόταν, από ανατολικά, που βρίσκονται οι πόλεις Ναβαί και Ιεγεβάλ. Οι δυο βασιλιάδες των Μαδιανιτών, Ζεβεέ και Σελμανά, ξέφυγαν αλλά ο Γεδεών τους καταδίωξε και τους αιχμαλώτισε κι έτσι ο στρατός τους κατατροπώθηκε (Κριταί 8,10-12).

 

 

ΚΑΡΚΑΡ (ΚΑΡΚΟΡ)

(Κριταί 8,10)

 

Η Καρκάρ (Καρκόρ) ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Γαδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη, πέρα από τις πόλεις Σοκχώθ και Φανουήλ (Κριταί 8,10).

Μετά τη νίκη του Γεδεών επί των Μαδιανιτών, οι βασιλιάδες των Μαδιανιτών, των Αμαληκιτών και των νομάδων της ανατολής, ο Ζεβεέ και ο Σελμανά με τα στρατεύματα τους, περίπου 15.000, βρίσκονταν όλοι στην Καρκάρ. Τόσοι είχαν απομείνει από ολόκληρο το στράτευμα των νομάδων της Ανατολής και είχαν σκοτωθεί περίπου 120.000 στρατιώτες. 

Ο Γεδεών χτύπησε τον εχθρικό στρατό, την ώρα που αναπαυόταν, από ανατολικά, που βρίσκονται οι πόλεις Ναβαί και Ιεγεβάλ. Οι δυο βασιλιάδες των Μαδιανιτών, Ζεβεέ και Σελμανά, ξέφυγαν αλλά ο Γεδεών τους καταδίωξε και τους αιχμαλώτισε κι έτσι ο στρατός τους κατατροπώθηκε (Κριταί 8,10-12).

 

 

ΜΑΑΝΑΪΝ

(Ιησούς του Ναυή 13,26. 13,30)

 

Η Μααναΐν ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, βόρεια της Γαλαάδ, στα όρια με τη φυλή Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,26. 13,30). Μετά τη διανομή της Χαναάν ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 13,26). Η Μααναΐν ήταν μια από τις πόλεις, η οποία περιλαμβάνονταν στα όρια της φυλής Γαδ, έως τα όρια της Δαβίρ (Ιησούς του Ναυή 13,26).

 

 

ΝΑΒΑΙ

(Κριταί 8,11)

 

Η Ναβαί ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Γαδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη, κοντά στην πόλη Ιεγεβάλ (Ιοχβεχά) (Κριταί 8,11).

Μετά τη νίκη του Γεδεών επί των Μαδιανιτών, οι βασιλιάδες των Μαδιανιτών, των Αμαληκιτών και των νομάδων της ανατολής, ο Ζεβεέ και ο Σελμανά με τα στρατεύματα τους, περίπου 15.000, βρίσκονταν όλοι στην Καρκάρ. Τόσοι είχαν απομείνει από ολόκληρο το στράτευμα των νομάδων της Ανατολής και είχαν σκοτωθεί περίπου 120.000 στρατιώτες. 

Ο Γεδεών χτύπησε τον εχθρικό στρατό, την ώρα που αναπαυόταν, από ανατολικά, που βρίσκονται οι πόλεις Ναβαί και Ιεγεβάλ. Οι δυο βασιλιάδες των Μαδιανιτών, Ζεβεέ και Σελμανά, ξέφυγαν αλλά ο Γεδεών τους καταδίωξε και τους αιχμαλώτισε κι έτσι ο στρατός τους κατατροπώθηκε (Κριταί 8,10-12).

 

 

ΡΑΜΝΩΝ

(Κριταί 10,5)

 

Η Ραμνών ήταν αρχαία πόλη της φυλής Γαδ, στην περιοχή της Γαλαάδ (Κριταί 10,3). Θα πρέπει να ήταν μία από τις 32 πόλεις του Ιαΐρ στη Γαλαάδ. Όταν πέθανε ο Ιαΐρ, ο οποίος υπήρξε Κριτής των Ισραηλιτών και κυβέρνησε για 22 χρόνια, τον έθαψαν στην Ραμνών (Κριταί 10,3-5).

 

 

ΡΩΓΕΛΛΙΜ

(Β' Βασιλειών 17,27. 19,31)

 

Η Ρωγελλίμ ήταν αρχαία πόλη της φυλής Γαδ, στην περιοχή της Γαλαάδ (Β' Βασιλειών 17,27. 19,31). Από την Ρωγελλίμ καταγόταν ο Βερζελλί, ο οποίος ήταν ανάμεσα σ' αυτούς που βοήθησαν τον Δαβίδ, όταν αυτός εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ, μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 17,27-29. 19,31).

 

 

ΣΑΡΗΔΑΘΑ (ΣΕΙΡΑ)  

(Γ' Βασιλέων 7,33. Β' Παραλειπομένων 4,17)

 

Η Σαρηδαθά (Σειρά) ήταν αρχαία πόλη της φυλής Γαδ, ανατολικά του Ιορδάνη, κοντά στη Σοκχώθ (Γ' Βασιλέων 7,33. Β' Παραλειπομένων 4,17). Κοντά στον Ιορδάνη, σε αργιλώδη τόπο, μεταξύ Σοκχώθ και Σαρηδαθά (Σειρά), βρισκόταν το χυτήριο, όπου ο τεχνίτης Χιράμ από την Τύρο κατασκεύασε όλα τα ιερά χάλκινα αντικείμενα του ναού των Ιεροσολύμων (Γ' Βασιλέων 7,33. Β' Παραλειπομένων 4,17).

 

 

ΣΟΦΑΡ

(Αριθμοί 32,35).

 

Η Σοφάρ ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, που βρισκόταν στη Γαλαάδ, ανατολικά του Ιορδάνη. Μετά τη διανομή της Χαναάν ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 13,26). Μετά τη συμφωνία που έκαναν οι εκπρόσωποι της φυλής Γαδ με το Μωυσή, πριν μπουν στη Χαναάν, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Αροήρ, Σοφάρ, Ιαζήρ, Ναμράμ και Βαιθαράν, οι οποίες κατοικήθηκαν από τη φυλή Γαδ (Αριθμοί 32,34-36).

 

 

ΤΑΒΑΘ

(Κριταί 7,23)

 

Η Ταβάθ (Ταββάθ) ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Γαδ, κοντά στην όχθη του Ιορδάνη (Κριταί 7,23). Μετά τη μάχη του Γεδεών με τους Μαδιανίτες, όσοι από τους Μαδιανίτες και τους Αμαληκίτες γλίτωσαν, έφυγαν πανικόβλητοι μέχρι τη Βηθσεεδτά Γαραγαθά και μέχρι την Αβωμεουλά κοντά στην Ταβάθ (Κριταί 7,22-23).