ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΑΒΕΝΕΖΕΡ (ΕΒΕΝ-ΕΖΕΡ)

(Α' Βασιλειών 4,1)

 

Η Αβενέζερ (Εβεν-Έζερ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, κοντά στην πόλη Αφέκ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 4,1). Δεν πρέπει να συγχέεται με την Αφέκ της φυλής Ασήρ, η οποία βρίσκεται αρκετά πιο βόρεια.

Την εποχή του Κριτή και Αρχιερέα Ηλί, οι Φιλισταίοι συγκεντρώθηκαν για να πολεμήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Φιλισταίοι στρατοπέδευσαν στην Αβενέζερ και οι Ισραηλίτες στην Αφέκ. Στη μάχη που ακολούθησε στην πεδιάδα οι Φιλισταίοι νίκησαν τους Ισραηλίτες, οι οποίοι άφησαν στο πεδίο της μάχης 4.000 νεκρούς (Α' Βασιλειών 4,1-2). Οι Φιλισταίοι πήραν την Κιβωτό της Διαθήκης και την μετέφεραν από το πεδίο της μάχης, την Αβενέζερ στην Άζωτο (Ασδώδ), στο ναό του θεού τους Δαγών (Α' Βασιλειών 5,1-5).

 

 

ΓΕΘΘΑΙΜ

(Α' Βασιλειών 14,33. Β' Βασιλειών 4,2)

 

Η Γεθθαίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 14,33). Όταν ο Σαούλ χτύπησε τους Φιλισταίους που βρίσκονταν στη Μαχμάς, ο στρατός του ήταν πάρα πολύ εξαντλημένος, επειδή καταράστηκε οποιονδήποτε θα έτρωγε πριν εξοντώσει όλους τους Φιλισταίους. Έτσι οι στρατιώτες του από την πείνα πήραν τα ζώα από τα λάφυρα, τα έσφαξαν επί τόπου και τα έτρωγαν με το αίμα. Όταν ανάγγειλαν στο Σαούλ ότι ο στρατός αμάρτανε ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας και το αίμα των ζώων, τότε επέτρεψε στο στρατό να φάει κανονικά και να μην αμαρτάνει τρώγοντας το αίμα. Έτσι εκείνη τη στιγμή ο Σαούλ, που βρισκόταν στη Γεθθαίμ, έφτιαξε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και έφεραν όλοι τα ζώα τους και τα έσφαξαν εκεί για να τα φάνε κανονικά (Α' Βασιλειών 14,31-35).

Ο Ρεκχά (Ρηχάβ) και ο Βαανά, οι γιοι του Ρεμμών (Ριμμών), οι οποίοι δολοφόνησαν τον Ιεβοσθέ μέσα στο σπίτι του, κατάγονταν από τη Βηρώθ της φυλής Βενιαμίν και κατοικούσαν στη Γεθθαίμ (Β' Βασιλειών 4,2-3. 4,5-7).

 

 

ΓΟΦΕΡΑ

(Α' Βασιλειών 13,17)

 

Η Γοφερά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 13,17). Όταν ο Σαούλ εμπλάκηκε σε πόλεμο με τους Φιλισταίους, με το στρατό που του είχε απομείνει, στρατοπέδευσε στη Γαβαά στην περιοχή Βενιαμίν, ενώ οι Φιλισταίοι ήταν στρατοπεδευμένοι στη Μαχμάς. Τρία τμήματα του στρατού των Φιλισταίων λεηλάτησαν τη γύρω περιοχή. Το ένα λεηλάτησε την περιοχή της Σωγάλ προς τη Γοφερά. Το δεύτερο λεηλάτησε την περιοχή προς τη Βαιθωρών και το τρίτο την περιοχή των πόλεων Γαΐ και Σαβίμ προς τη Γαβαά (Α' Βασιλειών 13,15-18).

 

 

ΕΦΡΩΝ

(Β' Παραλειπομένων 13,19)

 

Η Εφρών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ ' Παραλειπομένων 13,19). Μετά τον εμφύλιο πόλεμο του Αβιά με τον Ιεροβοάμ, στον οποίο επικράτησε το βασίλειο του Ιούδα και επέφερε μεγάλη καταστροφή στους Ισραηλίτες, ο Αβιά πήρε από τον Ιεροβοάμ τις πόλεις Βαιθήλ, Ισανά και Εφρών, κι όλες τις γύρω κωμοπόλεις (Β' Παραλειπομένων 13,19).

 

 

ΙΣΑΝΑ (ΙΕΣΑΝΑ)

(Β' Παραλειπομένων 13,19)

 

Η Ισανά (Ιεσανά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ ' Παραλειπομένων 13,19). Μετά τον εμφύλιο πόλεμο του Αβιά με τον Ιεροβοάμ, στον οποίο επικράτησε το βασίλειο του Ιούδα και επέφερε μεγάλη καταστροφή στους Ισραηλίτες, ο Αβιά πήρε από τον Ιεροβοάμ τις πόλεις Βαιθήλ, Ισανά και Εφρών, κι όλες τις γύρω κωμοπόλεις (Β' Παραλειπομένων 13,19).

 

 

ΝΑΣΙΒ

(Α' Βασιλειών 1,1)

 

Η Νασίβ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 1,1). Από τη Νασίβ καταγόταν ο Θοκέ, πρόγονος του Σαμουήλ (Α' Βασιλειών 1,1).

 

 

ΝΑΧΑΛ ΓΑΑΣ (ΝΑΧΑΛΙΓΑΙΑ)  

(Β' Βασιλειών 23,30. Α' Παραλειπομένων 11,32)

 

Η Ναχάλ Γάας (Ναχαλιγαία) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, πιθανόν στα όρια της φυλής Εφραίμ, κοντά στο όρος Γαάς (Β' Βασιλειών 23,30. Α' Παραλειπομένων 11,32). Από την πόλη αυτή καταγόταν ο Ουρί, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 23,30. Α' Παραλειπομένων 11,32).

 

 

ΣΑΒΙΜ

(Α' Βασιλειών 13,17)

 

Η Σαβίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 13,18). Όταν ο Σαούλ εμπλάκηκε σε πόλεμο με τους Φιλισταίους, με το στρατό που του είχε απομείνει, στρατοπέδευσε στη Γαβαά στην περιοχή Βενιαμίν, ενώ οι Φιλισταίοι ήταν στρατοπεδευμένοι στη Μαχμάς. Τρία τμήματα του στρατού των Φιλισταίων λεηλάτησαν τη γύρω περιοχή. Το ένα λεηλάτησε την περιοχή της Σωγάλ προς τη Γοφερά. Το δεύτερο λεηλάτησε την περιοχή προς τη Βαιθωρών και το τρίτο την περιοχή των πόλεων Γαΐ και Σαβίμ προς τη Γαβαά (Α' Βασιλειών 13,15-18).

 

 

ΣΑΡΙΡΑ

(Γ' Βασιλέων 12,24β. 12,24κ. 12,24ν. 14,17)

 

Η Σαριρά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ και βρίσκονταν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ (Γ' Βασιλέων 12,24β). Πήρε τ' όνομά της από τη μητέρα του Ιεροβοάμ Α', ο οποίος έχτισε την πόλη την εποχή του Σολομώντα και της έδωσε τ' όνομα της μητέρας του (Γ' Βασιλέων 12,24β).

Όταν ο Ιεροβοάμ επέστρεψε από την Αίγυπτο, πήγε πρώτα στη Σαριρά, όπου του έγινε θερμή υποδοχή από τους κατοίκους της φυλής Εφραίμ. Ο Ιεροβοάμ κατασκεύασε εκεί οχυρωματικά έργα (Γ' Βασιλέων 12,24δ-ζ).

Λίγο καιρό αργότερα το μικρό παιδί του Ιεροβοάμ αρρώστησε βαριά. Τότε ο Ιεροβοάμ αποφάσισε να ρωτήσει τον Κύριο για την υγεία του παιδιού του κι έστειλε τη γυναίκα του την Ανώ να πάει στη Σηλώ, όπου ζούσε ο προφήτης Αχιά. Εκεί ο Αχιά προφήτευσε το θάνατο του παιδιού και είπε στην Ανώ, πως όταν θα μπαίνει στη Σαριρά οι δούλες της θα της πουν, πως το παιδί της πέθανε, όπως πράγματι έγινε (Γ' Βασιλέων 12,24η-ν).

 

 

ΣΩΓΑΛ (ΣΟΥΑΛ)

(Α' Βασιλειών 13,17)

 

Η Σωγάλ (Σουάλ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 13,17). Όταν ο Σαούλ εμπλάκηκε σε πόλεμο με τους Φιλισταίους, με το στρατό που του είχε απομείνει, στρατοπέδευσε στη Γαβαά στην περιοχή Βενιαμίν, ενώ οι Φιλισταίοι ήταν στρατοπεδευμένοι στη Μαχμάς. Τρία τμήματα του στρατού των Φιλισταίων λεηλάτησαν τη γύρω περιοχή. Το ένα λεηλάτησε την περιοχή της Σωγάλ προς τη Γοφερά. Το δεύτερο λεηλάτησε την περιοχή προς τη Βαιθωρών και το τρίτο την περιοχή των πόλεων Γαΐ και Σαβίμ προς τη Γαβαά (Α' Βασιλειών 13,15-18).