ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΪΝΑΝ (ΑΪΝΑΪΜ)

(Γένεση 38,14)

 

Η Αϊνάν (Αϊναΐμ) ήταν αρχαία πόλη και τοποθεσία του Ισραήλ, κοντά στη Θαμνά και νότια της Συχέμ. Η Θάμαρ όταν είδε ότι ο πεθερός της ο Ιούδας, γιος του Ιακώβ, πήγαινε στην Θαμνά, έβγαλε τα φορέματα της χηρείας της, σκεπάστηκε με πέπλο, καλλωπίστηκε και κάθισε στο σημείο όπου ο δρόμος που οδηγεί στην Θαμνά διασταυρώνεται με το δρόμο προς την Αινάν. Ο Ιούδας όταν την είδε δεν την αναγνώρισε και τη νόμισε για πόρνη, γιατί είχε σκεπασμένο το πρόσωπο της. Πήγε λοιπόν προς το μέρος της και της πρότεινε να πλαγιάσει μαζί της (Γένεση 38,12-16).

 

 

ΑΠΤΑΛΙΜ

(Ιησούς του Ναυή 16,3)

 

Η Απταλίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,3). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα όρια της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από τον Ιορδάνη, στο ύψος της Ιεριχούς, μετά περνούσαν από τη Βαιθήλ (Λουζά), μετά περνούσαν από την Απταλίμ και την Κάτω Βαιθωρών και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα, απ' όπου μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν πάλι στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 16,1-3).

 

 

ΑΡΗΜΑ  

(Κριταί 9,37)

 

Η Αρημά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ, κοντά στην πόλη Συχέμ (Κριταί 9,41). Ο Αβιμέλεχ, μετά τη συντριβή του Γαάλ στη Συχέμ, μπήκε νικητής στην πόλη Αρημά (Κριταί 9,40-41).

 

 

ΑΧΑΤΑΡΩΘΙ

(Ιησούς του Ναυή 16,2)

 

Η Αχαταρωθί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,2). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα όρια της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από τον Ιορδάνη, στο ύψος της Ιεριχούς, μετά περνούσαν από τη Βαιθήλ (Λουζά), μετά από το Αχαταρωθί και μετά συνέχιζαν προς τη Μεσόγειο, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν πάλι στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 16,1-2).

 

 

ΒΑΙΘΗΡΑ (ΒΑΙΘ-ΒΑΡΑ)

(Κριταί 7,24)

 

Η Βαιθηρά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό (Κριταί 7,24). Μετά τη μάχη με τους Μαδιανίτες, ο Γεδεών έστειλε αγγελιοφόρους στη φυλή Εφραίμ για να αποκλείσει τους Μαδιανίτες και να μη διαφύγουν προς τη Βαιθηρά και τον Ιορδάνη (Κριταί 7,24).

 

 

ΓΑΒΑΑΡ

(Ιησούς του Ναυή 24,33)

 

Η Γαβαάρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 24,33). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη Γαβαάρ δόθηκε στη φυλή Εφραίμ. Στην πόλη αυτή, η οποία βρισκόταν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ εγκαταστάθηκε ο Φινεές, την οποία την είχε δώσει σ' αυτόν ο πατέρας του Ελεάζαρ. Όταν πέθανε ο αρχιερέας Ελεάζαρ, τάφηκε στη Γαβαάρ. Κατά την ημέρα της ταφής του οι Ισραηλίτες περιέφεραν με πολλή κατάνυξη την Κιβωτό της Διαθήκης. Αργότερα στην ίδια πόλη τάφηκε και ο Φινεές (Ιησούς του Ναυή 24,33).

 

 

ΓΑΙΑΝ

(Α' Παραλειπομένων 7.28)

 

Η Γαιάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Εφραίμ. Η Γαιάν ήταν μια από τις πόλεις, όπου εγκαταστάθηκαν οι απόγονοι του Εφραίμ, κατά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 7,28).

 

 

ΓΟΛΓΟΛ

(Δευτερονόμιο 11,30)

 

Η Γολγόλ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, , στα όρια της φυλής Εφραίμ. Βρισκόταν κάπου ανάμεσα στον Ιορδάνη και στα όρη Γαριζίν και Εβάλ (Δευτερονόμιο 11,30).

Όταν ο Μωυσής έδωσε ευλογίες και κατάρες στους Ισραηλίτες, για την πιστή τήρηση των εντολών του Κυρίου, προέτρεψε τους Ισραηλίτες, όταν θα μπουν στη Χαναάν, ν' απαγγείλουν ευλογίες από το όρος Γαριζίν και κατάρες από το όρος Εβάλ (Γαιβάλ). Τα όρη αυτά βρίσκονται δυτικά του Ιορδάνη, στη χώρα των Χαναναίων, οι οποίοι κατοικούν δυτικά του Γολγόλ, κοντά στην "υψηλή δρυς" (Δευτερονόμιο 11,26-32).

 

 

ΕΡΩΚ

(Ιησούς του Ναυή 16,5)

 

Η Ερώκ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,5).  Μετά την διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα ανατολικά σύνορα της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από την Ατταρώθ και την Ερώκ έως την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά) (Ιησούς του Ναυή 16,5).

 

 

ΗΛΩΝΜΑΩΝΕΝΙΜ

(Κριταί 9,37)

 

Η Ηλωνμαωνενίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ, κοντά στην πόλη Συχέμ (Κριταί 9,37). Από το δρόμο της Ηλωνμαωνενίμ επιτέθηκε ο Αβιμέλεχ εναντίον του Γαάλ, που ήταν επικεφαλής των αντρών της Συχέμ. Ο Γαάλ πολέμησε εναντίον του Αβιμέλεχ και νικήθηκε. Ο Αβιμέλεχ τον έτρεψε σε φυγή και πολλοί σκοτώθηκαν, πριν φτάσουν στην είσοδο της πύλης (Κριταί 9,37-40).

 

 

ΘΑΦΕΘ

(Ιησούς του Ναυή 17,8)

 

Η Θαφέθ ήταν αρχαία πόλη και περιοχή του Ισραήλ. Η περιοχή Θαφέθ ανήκε στα όρια της φυλής Μανασσή, ενώ η πόλη στη φυλή Εφραίμ. Από την περιοχή αυτή περνούσαν τα όρια των φυλών Μανασσή και Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 17,8).

 

 

ΘΕΡΜΑ

(Ιησούς του Ναυή 16,6)

 

Η Θερμά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,6). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα όρια της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από τον Ιορδάνη, στο ύψος της Ιεριχούς, μετά περνούσαν από τη Βαιθήλ (Λουζά) και μετά από την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά), πήγαιναν δυτικά προς τη Μεσόγειο θάλασσα, προς την Ικασμών που βρισκόταν βόρεια της Θερμά, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν πάλι στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 16,1-7).

 

 

ΘΗΒΗ (ΘΑΜΑΣΙ)  

(Κριταί 9,50. Β' Βασιλειών 11,21-22)

 

Η Θήβη (Θαιβαίς, Θαμασί) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ, κοντά στην πόλη Συχέμ (Κριταί 9,50). Στο βιβλίο των Βασιλειών Β' η Θήβη αποκαλείται Θαμασί (Β' Βασιλειών 11,21-22).

Ο Αβιμέλεχ, αφού ερήμωσε τη Συχέμ και σκότωσε τους κατοίκους της, επιτέθηκε στη Θήβη, την οποία πολιόρκησε και την κατέλαβε.  Υπήρχε όμως ένα ισχυρό φρούριο στο κέντρο της πόλης όπου κατέφυγαν και κλείστηκαν όλοι οι κάτοικοι, άντρες και γυναίκες, κι ανέβηκαν στη στέγη του φρουρίου.

Ο Αβιμέλεχ έφτασε στο φρούριο, του επιτέθηκε και πλησίασε στην πύλη για να του βάλει φωτιά. Εκείνη τη στιγμή μια γυναίκα έριξε στο κεφάλι του ένα κομμάτι από μυλόπετρα και του έσπασε το κρανίο. Τότε ο Αβιμέλεχ φώναξε αμέσως ένα νεαρό στρατιώτη και του ζήτησε να βγάλει το ξίφος του και να τον σκοτώσει, παρά να πουν ότι πέθανε από μια γυναίκα. Ο νεαρός στρατιώτης τον διαπέρασε με το ξίφος του και πέθανε. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν ότι ο Αβιμέλεχ ήταν νεκρός, γύρισαν καθένας στο σπίτι του (Κριταί 9,50-55. Β' Βασιλειών 11,21-22).

 

 

ΘΗΝΑΣΑ

(Ιησούς του Ναυή 16,6)

 

Η Θηνασά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,6). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα όρια της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από τον Ιορδάνη, στο ύψος της Ιεριχούς, μετά περνούσαν από τη Βαιθήλ (Λουζά) και μετά από την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά), πήγαιναν δυτικά προς τη Μεσόγειο θάλασσα, προς την Ικασμών που βρισκόταν βόρεια της Θερμά. Έπειτα συνέχιζαν ανατολικά προς τη Θηνασά και τη Σελλησά και μετά κατέληγαν πάλι στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 16,1-7).

 

 

ΙΑΚΕΒΖΗΦ

(Κριταί 7,25)

 

Η Ιακεβζήφ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό (Κριταί 7,25). Μετά τη νικηφόρα μάχη με τους Μαδιανίτες, ο Γεδεών κάλεσε τους Ισραηλίτες να τους καταδιώξουν. Έτσι οι Ισραηλίτες έπιασαν τα περάσματα του Ιορδάνη και συνέλαβαν αιχμαλώτους τους δύο αρχηγούς των Μαδιανιτών, τον Ωρήβ και τον Ζηβ. Τον Ωρήβ τον σκότωσαν στη Σουρ, ενώ τον Ζηβ στην Ιακεβζήφ. Αφού καταδίωξαν τους υπόλοιπους Μαδιανίτες, έφεραν τα κεφάλια των δύο αρχηγών στο Γεδεών, στην άλλη όχθη του Ιορδάνη (Κριταί 7,23-25).

 

 

ΙΑΝΩΚΑ (ΙΑΝΩΧΑ)

(Ιησούς του Ναυή 16,6)

 

Η Ιανωκά (Ιανωχά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,6). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα όρια της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από τον Ιορδάνη, στο ύψος της Ιεριχούς, μετά περνούσαν από τη Βαιθήλ (Λουζά) και μετά από την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά), πήγαιναν δυτικά προς τη Μεσόγειο θάλασσα. Έπειτα συνέχιζαν ανατολικά προς τη Θηνασά και τη Σελλησά και μετά από την Ιανωκά, την Μαχώ και την Ατταρώθ και τέλος κατέληγαν πάλι στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 16,1-7).

 

 

ΙΚΑΣΜΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 16,6)

 

Η Ικασμών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,6). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα όρια της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από τον Ιορδάνη, στο ύψος της Ιεριχούς, μετά περνούσαν από τη Βαιθήλ (Λουζά) και μετά από την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά), πήγαιναν δυτικά προς τη Μεσόγειο θάλασσα, προς την Ικασμών που βρισκόταν βόρεια της Θερμά, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν πάλι στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 16,1-7).

 

 

ΜΑΑΤΟΡΩΘΟΡΕΧ

(Ιησούς του Ναυή 18,13)

 

Η Μααταρωθορέχ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ στα όρια της φυλής Εφραίμ. Βρισκόταν στην ορεινή περιοχή νότια της Κάτω Βαιθωρών (Ιησούς του Ναυή 18,13). Τα δυτικά σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την έρημο Μαβδαρίτιδα Βαιθών και μετά κατευθύνονταν προς τη Λουζά (Βαιθήλ) και μετά νότια προς τη Μααταρωθορέχ, στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται νότια της Κάτω Βαιθωρών (Ιησούς του Ναυή 18,12-13).

 

 

ΜΑΧΩ

(Ιησούς του Ναυή 16,7)

 

Η Μαχώ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,7). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα όρια της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από τον Ιορδάνη, στο ύψος της Ιεριχούς, μετά περνούσαν από τη Βαιθήλ (Λουζά) και μετά από την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά), πήγαιναν δυτικά προς τη Μεσόγειο θάλασσα. Έπειτα συνέχιζαν ανατολικά προς τη Θηνασά και τη Σελλησά και μετά από την Ιανωκά, την Μαχώ και την Ατταρώθ και τέλος κατέληγαν πάλι στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 16,1-7).

 

 

ΝΟΑΡΑΝ (ΝΑΑΡΑΝ)

(Α' Παραλειπομένων 7.28)

 

Η Νοαράν (Νααράν) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Εφραίμ, ανατολικά της Βαιθήλ κοντά στον Ιορδάνη. Η Νοαράν ήταν μια από τις πόλεις, όπου εγκαταστάθηκαν οι απόγονοι του Εφραίμ, κατά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 7,28).

 

 

ΣΑΜΙΡ

(Κριταί 10,1)

 

Η Σαμίρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ και βρισκόταν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ (Κριταί 10,1). Δεν πρέπει να συγχέεται με την πόλη Σαμίρ, της ορεινής περιοχής του Ιούδα. Στην πόλη αυτή κατοικούσε ο Κριτής Θωλά, ο οποίος κυβέρνησε τον Ισραήλ για 23 χρόνια. Όταν ο Θωλά πέθανε, τον έθαψαν στη Σαμίρ (Κριταί 10,1-2).

 

 

ΣΕΛΛΗΣΑ

(Ιησούς του Ναυή 16,6)

 

Η Σελλησά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,6). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα όρια της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από τον Ιορδάνη, στο ύψος της Ιεριχούς, μετά περνούσαν από τη Βαιθήλ (Λουζά) και μετά από την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά), πήγαιναν δυτικά προς τη Μεσόγειο θάλασσα, προς την Ικασμών που βρισκόταν βόρεια της Θερμά. Έπειτα συνέχιζαν ανατολικά προς τη Θηνασά και τη Σελλησά και μετά κατέληγαν πάλι στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 16,1-7).

 

 

ΣΕΤΕΙΡΩΘΑ

(Κριταί 3,26)

 

Η Σετειρωθά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Κριταί 3,26). Την περίοδο των Κριτών, όταν ο Κριτής Αώδ σκότωσε τον Εγλώμ, βασιλιά της Μωάβ, μέσα στο παλάτι του, κατά την επιστροφή του διήλθε από την τοποθεσία των ειδωλολατρικών αγαλμάτων στα Γάλγαλα και στη συνέχεια κατέφυγε ασφαλής στη Σετειρωθά, όπου συγκέντρωσε τους Ισραηλίτες για πόλεμο εναντίον των Μωαβιτών (Κριταί 3,20-27).

 

 

ΣΟΥΡ

(Κριταί 7,25)

 

Η Σουρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό (Κριταί 7,25). Μετά τη νικηφόρα μάχη με τους Μαδιανίτες, ο Γεδεών κάλεσε τους Ισραηλίτες να τους καταδιώξουν. Έτσι οι Ισραηλίτες έπιασαν τα περάσματα του Ιορδάνη και συνέλαβαν αιχμαλώτους τους δύο αρχηγούς των Μαδιανιτών, τον Ωρήβ και τον Ζηβ. Τον Ωρήβ τον σκότωσαν στη Σουρ, ενώ τον Ζηβ στην Ιακεβζήφ. Αφού καταδίωξαν τους υπόλοιπους Μαδιανίτες, έφεραν τα κεφάλια των δύο αρχηγών στο Γεδεών, στην άλλη όχθη του Ιορδάνη (Κριταί 7,23-25).

 

 

ΧΕΛΚΑΝΑ

(Ιησούς του Ναυή 16,8)

 

Η Χελκανά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Εφραίμ (Ιησούς του Ναυή 16,8). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα τα ανατολικά σύνορα της φυλής Εφραίμ άρχιζαν από την Ατταρώθ και την Ερώκ έως την Άνω Βαιθωρών και την Γαζέρ (Γαζαρά) και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα. Έπειτα συνέχιζαν ανατολικά προς τη Θηνασά και Σελλησά και μετά προς την Ιανωκά, την Μαχώ και την Ατταρώθ, και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό. Έπειτα από την Τάφο (Ταπουάχ) προχωρούσαν δυτικά προς τη Χελκανά και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 16,5-8).