ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΑΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

ΑΙΛΩΝ (ΑΙΑΛΩΝ)

(Ιησούς του Ναυή 21,24)

 

Η Αιλών (Αιαλών) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 21,24). Η Αιλών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,24).

Η πόλη Γεβεελάν ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν. Η Αιλών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη και ήταν η τρίτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Δαν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,24).

 

 

ΓΕΒΕΕΛΑΝ (ΓΕΘΕΔΑΝ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,44. 21,23)

 

Η Γεβεελάν (Γεθεδάν) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,44. 21,23). Η Γεβεελάν (Γεθεδάν) υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,23).

Η πόλη Γεβεελάν ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,44). Η Γεβεελάν (Γεθεδάν) υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Δαν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,23).

 

 

ΓΕΘΡΕΜΜΩΝ (ΓΑΘ-ΡΙΜΜΩΝ)

(Ιησούς του Ναυή 19,45. 21,24)

 

Η Γεθρεμμών (Γαθ-Ριμμών) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,45. 21,24). Η Γεθρεμμών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,24).

Η πόλη Γεθρεμμών ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,45). Η Γεθρεμμών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη και ήταν η τέταρτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Δαν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,24).

 

 

ΕΛΚΩΘΑΪΜ (ΑΛΚΑΘΑ, ΕΛΤΕΚΩ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,44. 21,23)

 

Η Ελκωθαΐμ (Αλκαθά, Ελτεκώ) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,44. 21,23). Η Ελκωθαΐμ υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,23). Ελτεκώ- Χάρτης B6.

Η πόλη Ελκωθαΐμ (Αλκαθά) ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,44). Η Ελκωθαΐμ υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη και ήταν η πρώτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Δαν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,23).