ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΑΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΖΩΡ

(Ιησούς του Ναυή 19,45)

 

Η Αζώρ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,45). Η πόλη Αζώρ ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,45).

Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες πόλεις η φυλή Δαν έχασε μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους και την εγκατάστασή της στο Βορρά. Ωστόσο φαίνεται να είχε κάτω από την κυριαρχία της κάποιες από αυτές τις πόλεις (Κριτές 5,17).

 

 

ΑΜΜΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 19,42)

 

Η Αμμών ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,42). Η πόλη Αμμών ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,41).

Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες πόλεις η φυλή Δαν έχασε μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους και την εγκατάστασή της στο Βορρά. Ωστόσο φαίνεται να είχε κάτω από την κυριαρχία της κάποιες από αυτές τις πόλεις (Κριτές 5,17).

 

 

ΒΑΝΑΙΒΑΚΑΤ

(Ιησούς του Ναυή 19,45)

 

Η Βαναιβακάτ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,45). Η πόλη Βαναιβακάτ ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,45).

Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες πόλεις η φυλή Δαν έχασε μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους και την εγκατάστασή της στο Βορρά. Ωστόσο φαίνεται να είχε κάτω από την κυριαρχία της κάποιες από αυτές τις πόλεις (Κριτές 5,17).

 

 

ΒΕΓΕΘΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 19,44)

 

Η Βεγεθών ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,44). Η πόλη Βεγεθών ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,44).

Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες πόλεις η φυλή Δαν έχασε μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους και την εγκατάστασή της στο Βορρά. Ωστόσο φαίνεται να είχε κάτω από την κυριαρχία της κάποιες από αυτές τις πόλεις (Κριτές 5,17).

 

 

ΙΕΡΑΚΩΝ (ΡΑΚΚΩΝ)

(Ιησούς του Ναυή 19,46)

 

Η Ιεράκων (Ρακκών) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,46). Η πόλη Ιεράκων ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,46).

Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες πόλεις η φυλή Δαν έχασε μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους και την εγκατάστασή της στο Βορρά. Ωστόσο φαίνεται να είχε κάτω από την κυριαρχία της κάποιες από αυτές τις πόλεις (Κριτές 5,17).

 

 

ΣΑΜΑΫΣ

(Ιησούς του Ναυή 19,41)

 

Η Σαμάϋς ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,41). Η πόλη Σαμάϋς ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,41).

Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες πόλεις η φυλή Δαν έχασε μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους και την εγκατάστασή της στο Βορρά. Ωστόσο φαίνεται να είχε κάτω από την κυριαρχία της κάποιες από αυτές τις πόλεις (Κριτές 5,17).

 

 

ΣΑΡΑΘ (ΣΑΡΑΑ, ΣΩΡΕΑ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,41. Κριταί 13,2. 13,25. 16,31. 18,2)

 

Η Σαράθ (Σαραά, Σωρεά) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,41). Η πόλη Σαράθ ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,41).

Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες πόλεις η φυλή Δαν έχασε μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους και την εγκατάστασή της στο Βορρά. Ωστόσο φαίνεται να είχε κάτω από την κυριαρχία της κάποιες από αυτές τις πόλεις (Κριτές 5,17).

 

Από την πόλη αυτή καταγόταν ο Μανωέ, ο πατέρας του Σαμψών (Κριταί 13,2). Στην πόλη αυτή γεννήθηκε και μεγάλωσε και ο ίδιος ο Σαμψών. Ο Σαμψών βρισκόταν στο στρατόπεδο του Δαν, που βρισκόταν μεταξύ Σαραά και Εσθαόλ, όταν το Πνεύμα του Θεού άρχισε να τον συνοδεύει και να τον οδηγεί (Κριταί 13,24-25). Μετά το θάνατο του Σαμψών, τ' αδέρφια του και όλη η οικογένεια του πατέρα του, πήγαν στη Γάζα, τον πήραν και τον έθαψαν ανάμεσα στη Σαραά (Σωρεά) και στην Εσθαόλ, στον τάφο του Μανωέ, του πατέρα του (Κριταί 16,31).

 

Ένα μέρος από τη φυλή Δαν μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους, έστειλαν πέντε γενναίους άντρες από τις πόλεις Σαραά και Εσθαόλ, για να κατασκοπεύσουν τη χώρα και να την εξερευνήσουν. Αυτοί πέρασαν πρώτα από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ, στο σπίτι του Μιχαία,  και μετά συνέχισαν το ταξίδι τους και έφτασαν ως το βορρά, στην πόλη Λαϊσά. Εκεί είδαν ότι η περιοχή ήταν εύφορη και πλούσια και μετά επέστρεψαν, πίσω στους ομοεθνείς τους και τους είπαν ότι η χώρα είναι πάρα πολύ εύφορη, έχει όλα τ' αγαθά της γης και ότι ο Θεός θα την παραδώσει στην εξουσία τους.

Ξεκίνησαν, λοιπόν, από τη Σαραά και την Εσθαόλ 600 άντρες της φυλής Δαν, μαζί με τα γυναικόπαιδα, για να κατακτήσουν την περιοχή που επέλεξαν. Εεπιτέθηκαν στη Λαϊσά, κατέσφαξαν τους ήσυχους και φιλειρηνικούς κατοίκους της και έβαλαν φωτιά στην πόλη. Μετά την ξανάχτισαν κι εγκαταστάθηκαν σ' αυτήν (Κριταί 18,1-31).

 

 

ΣΙΛΑΘΑ (ΕΦΑΘΑ)

(Ιησούς του Ναυή 19,42)

 

Η Σιλαθά (Εφαθά) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Δαν (Ιησούς του Ναυή 19,42). Η πόλη Σιλαθά (Εφαθά) ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,42).

Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες πόλεις η φυλή Δαν έχασε μετά την εκδίωξή της από τους Αμορραίους και την εγκατάστασή της στο Βορρά. Ωστόσο φαίνεται να είχε κάτω από την κυριαρχία της κάποιες από αυτές τις πόλεις (Κριτές 5,17).