ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

ΒΑΣΕΛΛΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 21,30)

 

Η Βασελλάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 21,30). Η Βασελλάν υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,30).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βασελλάν δόθηκε στη φυλή Ασήρ. Η Βασελλάν υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η πρώτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ασήρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,30).

 

 

ΔΑΒΒΩΝ  

(Ιησούς του Ναυή 21,30)

 

Η Δαββών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 21,30). Η Δαββών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,30).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Δαββών δόθηκε στη φυλή Ασήρ. Η Δαββών υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ασήρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,30).

 

 

ΡΑΑΒ

(Ιησούς του Ναυή 19,28. 21,31)

 

Η Ραάβ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,28. 21,31). Η Ραάβ υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,31).

Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα (Ιησούς του Ναυή 19,27-28).

Η Ραάβ υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τέταρτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ασήρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,31).

 

 

ΧΕΛΚΑΤ (ΧΕΛΚΑΘ)

(Ιησούς του Ναυή 21,31)

 

Η Χελκάτ (Χελκάθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 21,31). Η Χελκάτ υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,31).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Χελκάτ δόθηκε στη φυλή Ασήρ. Η Χελκάτ υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τρίτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ασήρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,31).