ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΜΙΗΛ

(Ιησούς του Ναυή 19,26)

 

Η Αμιήλ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,26).  Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αμιήλ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,26).

 

 

ΑΠΟΛΕΒ

(Ιησούς του Ναυή 19,29)

 

Η Απολέβ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,29). Τα όρια της φυλής Ασήρ άρχιζαν από το όρος Κάρμηλος έφταναν μέχρι την περιοχή της Σιδώνας. Έπειτα γύριζαν στη Ραμά, μέχρι την πηγή Μασφασσάτ και μέχρι την Τύρο και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα, στις πόλεις Απολέβ, Εχοζόβ, Αρχόβ, Αφέκ και Ρααύ (Ιησούς του Ναυή 19,26-31).

 

 

ΑΡΧΟΒ

(Ιησούς του Ναυή 19,30)

 

Η Αρχόβ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,30).  Τα όρια της φυλής Ασήρ άρχιζαν από το όρος Κάρμηλος έφταναν μέχρι την περιοχή της Σιδώνας. Έπειτα γύριζαν στη Ραμά, μέχρι την πηγή Μασφασσάτ και μέχρι την Τύρο και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα, στις πόλεις Απολέβ, Εχοζόβ, Αρχόβ, Αφέκ και Ρααύ (Ιησούς του Ναυή 19,26-31).

 

 

ΑΣΗΒ

(Ιησούς του Ναυή 17,10)

 

Η Ασήβ ήταν αρχαία πόλη και τοποθεσία του Ισραήλ (Ιησούς του Ναυή 17,10), πιθανόν στα όρια της φυλής Ασήρ και της φυλής Μανασσή. Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα βόρεια σύνορα της φυλής Μανασσή συνόρευαν με την Ασήβ και τα ανατολικά με τη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 17,10).

 

 

ΑΦΕΚ

(Ιησούς του Ναυή 13,4. 19.30)

 

Η Αφέκ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,30). Ο Ιησούς του Ναυή είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα και δεν πρόλαβε να κατακτήσει όλες τις περιοχές της Χαναάν. Μεταξύ αυτών ήταν και χώρα των Σιδωνίων, ως την Αφέκ και τα σύνορα των Αμορραίων (Ιησούς του Ναυή 13,1-4).

Τα όρια της φυλής Ασήρ άρχιζαν από το όρος Κάρμηλος έφταναν μέχρι την περιοχή της Σιδώνας. Έπειτα γύριζαν στη Ραμά, μέχρι την πηγή Μασφασσάτ και μέχρι την Τύρο και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα, στις πόλεις Απολέβ, Εχοζόβ, Αρχόβ, Αφέκ και Ρααύ (Ιησούς του Ναυή 19,26-31).

 

 

ΒΑΙΘΕΓΕΝΕΘ

(Ιησούς του Ναυή 19,27)

 

Η Βαιθεγενέθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ, κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,27). Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά (Ιησούς του Ναυή 19,27).

 

 

ΒΑΙΘΟΚ

(Ιησούς του Ναυή 19,25)

 

Η Βαιθόκ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,25). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαιθόκ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,25).

 

 

ΕΚΓΑΪ

(Ιησούς του Ναυή 19,27)

 

Η Εκγαΐ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,27).  Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Εκγαΐ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά (Ιησούς του Ναυή 19,27).

 

 

ΕΛΒΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 19,28)

 

Η Ελβών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,28).  Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα (Ιησούς του Ναυή 19,27-28).

 

 

ΕΛΙΜΕΛΕΧ

(Ιησούς του Ναυή 19,26)

 

Η Ελιμελέχ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,26). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ελιμελέχ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,26).

 

 

ΕΜΕΜΑΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 19,28)

 

Η Εμεμαών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,28). Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα (Ιησούς του Ναυή 19,27-28).

 

 

ΕΞΕΛΕΚΕΘ

(Ιησούς του Ναυή 19,25)

 

Η Εξελεκέθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,25). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Εξελεκέθ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,25).

 

 

ΕΧΟΖΟΒ

(Ιησούς του Ναυή 19,29)

 

Η Εχοζόβ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,29). Τα όρια της φυλής Ασήρ άρχιζαν από το όρος Κάρμηλος έφταναν μέχρι την περιοχή της Σιδώνας. Έπειτα γύριζαν στη Ραμά, μέχρι την πηγή Μασφασσάτ και μέχρι την Τύρο και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα, στις πόλεις Απολέβ, Εχοζόβ, Αρχόβ, Αφέκ και Ρααύ (Ιησούς του Ναυή 19,26-31).

 

 

ΙΑΣΙΦ

(Ιησούς του Ναυή 19,29)

 

Η Ιασίφ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,29).  Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα. Έπειτα γύριζαν στη Ραμά, μέχρι την πηγή Μασφασσάτ και μέχρι την Τύρο, μετά περνούσαν από την Ιασίφ και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 19,27-29).

 

 

ΙΝΑΗΛ

(Ιησούς του Ναυή 19,27)

 

Η Ιναήλ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,27).  Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα (Ιησούς του Ναυή 19,27-28).

 

 

ΚΑΝΘΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 19,28)

 

Η Κανθάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,28). Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα (Ιησούς του Ναυή 19,27-28).

 

 

ΚΕΑΦ

(Ιησούς του Ναυή 19,25)

 

Η Κεάφ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,25).  Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Κεάφ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,25).

 

 

ΛΑΒΑΝΑΘ (ΛΙΒΝΑΘ)

(Ιησούς του Ναυή 19,26)

 

Η Λαβανάθ (Λιβνάθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ, κοντά στο όρος Κάρμηλος (Ιησούς του Ναυή 19,26). Τα όρια της φυλής Ασήρ δυτικά συνόρευαν με το όρος Κάρμηλος, τη Σιών και τη Λαβανάθ (Ιησούς του Ναυή 19,26).

 

 

ΜΑΑΣΑ

(Ιησούς του Ναυή 19,26)

 

Η Μαασά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,26). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Μαασά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,26).

 

 

ΡΑΑΥ

(Ιησούς του Ναυή 19,30)

 

Η Ρααύ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,30).  Τα όρια της φυλής Ασήρ άρχιζαν από το όρος Κάρμηλος έφταναν μέχρι την περιοχή της Σιδώνας. Έπειτα γύριζαν στη Ραμά, μέχρι την πηγή Μασφασσάτ και μέχρι την Τύρο και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα, στις πόλεις Απολέβ, Εχοζόβ, Αρχόβ, Αφέκ και Ρααύ (Ιησούς του Ναυή 19,26-31).

 

 

ΡΑΜΑ

(Ιησούς του Ναυή 19,29)

 

Η Ραμά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,29).  Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα. Έπειτα γύριζαν στη Ραμά, μέχρι την πηγή Μασφασσάτ και μέχρι την Τύρο και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 19,27-29).

 

 

ΣΑΦΘΑΙΒΑΙΘΜΕ

(Ιησούς του Ναυή 19,27)

 

Η Σαφθαιβαιθμέ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,27). Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα (Ιησούς του Ναυή 19,27-28).

 

 

ΣΙΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 19,26)

 

Η Σιών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ, κοντά στο όρος Κάρμηλος (Ιησούς του Ναυή 19,26). Τα όρια της φυλής Ασήρ δυτικά συνόρευαν με το όρος Κάρμηλος, τη Σιών και τη Λαβανάθ (Ιησούς του Ναυή 19,26).

 

 

ΦΘΑΙΗΛ

(Ιησούς του Ναυή 19,27)

 

Η Φθαιήλ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,27). Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Φθαιήλ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά (Ιησούς του Ναυή 19,27).

 

 

ΧΩΒΑΜΑΣΟΜΕΛ (ΧΑΒΟΥΛ)

(Ιησούς του Ναυή 19,27)

 

Η Χωβαμασομέλ (Χαβούλ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,27). Χαβούλ- Χάρτης C3.

Τα όρια της φυλής Ασήρ, από το όρος Κάρμηλος πήγαιναν ανατολικά και περνούσαν από τη Βαιθεγενέθ, η οποία κοντά στα σύνορα με τη φυλή Ζαβουλών, την Εκγαΐ και την Φθαιήλ προς το βορρά. Μετά περνούσαν από τη Σαφθαιβαιθμέ, την Ιναήλ και στη συνέχεια περνούσαν από την Χωβαμασομέλ, την Ελβών, την Ραάβ, την Εμεμαών και την Κανθάν μέχρι τη Σιδώνα (Ιησούς του Ναυή 19,27-28).