ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ  ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΧΑΔ (ΑΧΑΔ)

(Γένεση 10,10)

 

Η Αρχάδ (Αχάδ) ήταν πανάρχαια πόλη. Μαζί με τη Βαβυλώνα, την Ορέχ και τη Χαλάννη αποτέλεσαν το κέντρο της βασιλείας του Νεβρώδ στη χώρα Σεναάρ (Γένεση 10,10).

 

 

ΔΑΣΗ

(Γένεση 10,12)

 

Η Δασή ήταν πανάρχαια πόλη. Χτίστηκε από τον Ασσούρ, ο οποίος ξεκίνησε από τη χώρα Σεναάρ και έχτισε τη Νινευή, τη Ροωβώθ, την Χαλάχ και την Δασή. Ήταν χτισμένη ανάμεσα στη Νινευή και την Χαλάχ (Γένεση 10,11-12).

 

 

ΟΡΕΧ (ΕΡΕΧ)

(Γένεση 10,10)

 

Η Ορέχ (Ερέχ) ήταν πανάρχαια πόλη. Μαζί με τη Βαβυλώνα, την Αρχάδ και τη Χαλάννη αποτέλεσαν το κέντρο της βασιλείας του Νεβρώδ στη χώρα Σεναάρ (Γένεση 10,10).

 

 

ΡΑΦΙ

(Γ' Βασιλειών 2,46ζ)

 

Η Ραφί ήταν αρχαία πόλη της Μεσοποταμίας, στις όχθες του Ευφράτη (Γ' Βασιλέων 2,46ζ). Το βασίλειο του Ισραήλ εκτεινόταν την εποχή του Σολομώντα από τον Ευφράτη και την πόλη Ραφί έως τη Γάζα (Γ' Βασιλέων 2,46ζ).

 

 

ΡΟΩΒΩΘ (ΡΕΧΩΒΩΘ)

(Γένεση 10,11)

 

Η Ροωβώθ (Ρεχωβώθ) ήταν πανάρχαια πόλη. Χτίστηκε από τον Ασσούρ, ο οποίος ξεκίνησε από τη χώρα Σεναάρ και έχτισε τη Νινευή, τη Ροωβώθ, την Χαλάχ και την Δασή (Γένεση 10,11-12). 

 

 

ΧΑΒΩΡ

(Α' Παραλειπομένων 5,26)

 

Η Χαβώρ ήταν πανάρχαια μεγάλη πόλη της Ασσυρίας.

Στην πόλη αυτή εγκαταστάθηκαν οι Ισραηλίτες των φυλών Ρουβήν, Γαδ και μισής Μανασσή μετά την αιχμαλωσία τους από τον Φαλώχ και τον Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ Πιλέσερ) (Α' Παραλειπομένων 5,25-26).

 

 

ΧΑΛΑΝΝΗ (ΧΑΛΝΗ)

(Γένεση 10,10)

 

Η Χαλάννη (Χαλνή) ήταν πανάρχαια πόλη. Μαζί με τη Βαβυλώνα, την Αρχάδ και την Ορέχ αποτέλεσαν το κέντρο της βασιλείας του Νεβρώδ στη χώρα Σεναάρ (Γένεση 10,10).

 

 

ΧΑΛΑΧ (ΚΑΛΑΧ, ΧΕΛΑΧ)

(Γένεση 10,11-12. Α' Παραλειπομένων 5,26)

 

Η Χαλάχ (Καλάχ, Χελάχ) ήταν πανάρχαια μεγάλη πόλη της Ασσυρίας. Χτίστηκε από τον Ασσούρ, ο οποίος ξεκίνησε από τη χώρα Σεναάρ και έχτισε τη Νινευή, τη Ροωβώθ, την Χαλάχ και την Δασή (Γένεση 10,11-12).

Στην πόλη αυτή εγκαταστάθηκαν οι Ισραηλίτες των φυλών Ρουβήν, Γαδ και μισής Μανασσή μετά την αιχμαλωσία τους από τον Φαλώχ και τον Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ Πιλέσερ) (Α' Παραλειπομένων 5,25-26).

 

 

ΦΑΘΟΥΡΑ (ΠΕΘΟΡ)

(Αριθμοί 22,5)

 

Η Φαθουρά (Πεθόρ) ήταν αρχαία πόλη της Μεσοποταμίας (Αριθμοί 22,1-5).

Στην πόλη αυτή κατοικούσε ο προφήτης Βαλαάμ. Όταν οι Ισραηλίτες κατασκήνωσαν δυτικά της Μωάβ, ο Βαλάκ, βασιλιάς των Μωαβιτών, έμαθε αυτά που είχαν κάνει οι Ισραηλίτες στους Αμορραίους, φοβήθηκε πολύ και έστειλε άρχοντες αγγελιοφόρους στο Βαλαάμ, που ήταν άνθρωπος του Κυρίου και έμενε στη Φαθουρά κοντά στον Ευφράτη, για να καταραστεί τους Ισραηλίτες και να νικηθούν από τους Μωαβίτες (Αριθμοί 22,1-6).