ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΗΣ ΦΥΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΣΤΑΡΩΘ

(Γένεση 14,5. Δευτερονόμιο 1,4. Ιησού του Ναυή 13,12. 13,31. Α' Παραλειπομένων 11,44)

 

Η Ασταρώθ ήταν αρχαία πόλη της Βασάν (Δευτερονόμιο 1,4. Ιησούς του Ναυή 9,10. 13,12). Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης την πόλη την κατοικούσαν οι Γίγαντες Ραφαείμ. Ήταν καλά οχυρωμένη, με τείχη ψηλά και στερεές πύλες και μοχλούς πίσω απ' αυτές (Δευτερονόμιο 3,4-5). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ασταρώθ ήταν μια από τις πόλεις της μισής φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,31). Χάρτης E3.

 

Στην Παλαιά Διαθήκη η Βασάν ονομάζεται "γη γιγάντων" (Δευτερονόμιο 3,13). Πρόκειται για μία ορεινή περιοχή ανατολικά της θάλασσας της Γαλιλαίας. Εκεί, οι Γίγαντες υπήρχαν πριν και μετά από τον Κατακλυσμό.

Στην εποχή του Αβραάμ, κατά το 19ο και 18ο αιώνα π.Χ., όταν ο βασιλιάς του Ελάμ ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, πήγαιναν για να πολεμήσουν με το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων, στο πέρασμά τους κατέκοψαν τους Γίγαντες των πόλεων Ασταρώθ και Καρναΐν, στη Βασάν (Γένεση 14,5).

Η Ασταρώθ και η Εδραΐν ήταν οι πόλεις στις οποίες κατοικούσε ο γίγαντας Ωγ, ο βασιλιάς της Βασάν (Δευτερονόμιο 1,4. Ιησούς του Ναυή 9,10. 13,12). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη μισή φυλή Μανασσή και στους απογόνους του Μαχίρ τη μισή Γαλαάδ, καθώς και τις πόλεις Ασταρώθ και Εδραΐν, που άλλοτε αποτελούσαν την έδρα του Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32).

Από την Ασταρώθ καταγόταν ο Οζία, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,44).

 

 

ΕΔΡΑΪΝ (ΕΔΡΑΕΙΝ)

(Αριθμοί 21,33. Δευτερονόμιο 1,4. 3,1. Ιησού του Ναυή 13,12. 13,31)

 

Η Εδραΐν (Εδραείν, Εδραΐμ ή Εδρεΐ) ήταν αρχαία πόλη της Βασάν (Δευτερονόμιο 1,4. Ιησούς του Ναυή 9,10. 13,12). Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης την πόλη την κατοικούσαν οι Γίγαντες. Ήταν καλά οχυρωμένη, με τείχη ψηλά και στερεές πύλες και μοχλούς πίσω απ' αυτές (Δευτερονόμιο 3,4-5). Είναι γνωστή με τα ονόματα Εδραείν, Εδραΐμ και Εδρεΐ. Μετά τη διανομή της Χαναάν η Εδραΐν ήταν μια από τις πόλεις της μισής φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,31). Εδρεΐ- Χάρτης E5.

 

Ήταν μια από τις πόλεις του βασιλείου του Ωγ, βασιλιά της Βασάν, ο οποίος κατοικούσε στις πόλεις Ασταρώθ και η Εδραΐν (Δευτερονόμιο 1,4. Ιησούς του Ναυή 9,10. 13,12). Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, έφτασαν στη περιοχή της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ωγ, βγήκε με το στρατό του να τους πολεμήσει. Οι Ισραηλίτες, με τη βοήθεια του Θεού, χτύπησαν τη Βασάν και το στρατό της στην Εδραείν. Θανάτωσαν τον Ωγ και τους γιους του, όπως και όλο το λαό και κυρίεψαν τη χώρα της Βασάν και της Γαλαάδ, όλες τις πεδινές πόλεις της περιοχής Μισώρ, μέχρι τις πόλεις Ελχά και Εδραείν. Πήραν τα ζώα της χώρας κι άλλα λάφυρα από τις πόλεις τους (Αριθμοί 21,33-35. Δευτερονόμιο 3,1-11).

Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη μισή φυλή Μανασσή και στους απογόνους του Μαχίρ τη μισή Γαλαάδ, καθώς και τις πόλεις Ασταρώθ και Εδραΐν, που άλλοτε αποτελούσαν την έδρα του Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32).

  

 

ΚΑΡΝΑΪΝ (ΚΑΡΝΑΪΜ)

(Γένεση 14,5)

 

Η Καρναΐν (Καρναΐμ) ήταν αρχαία πόλη της Βασάν. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης την πόλη την κατοικούσαν οι Γίγαντες Ραφαείμ. Ήταν καλά οχυρωμένη, με τείχη ψηλά και στερεές πύλες και μοχλούς πίσω απ' αυτές (Δευτερονόμιο 3,4-5). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Καρναΐν ήταν μια από τις πόλεις της μισής φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,30-31). Καρναΐμ- Χάρτης E3.

 

Στην εποχή του Αβραάμ, κατά το 19ο και 18ο αιώνα π.Χ., όταν ο βασιλιάς του Ελάμ ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, πήγαιναν για να πολεμήσουν με το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων, στο πέρασμά τους κατέκοψαν τους Γίγαντες των πόλεων Ασταρώθ και Καρναΐν, στη Βασάν (Γένεση 14,5).

Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη μισή φυλή Μανασσή όλες τις πόλεις της Βασάν και τη μισή Γαλαάδ, που άλλοτε που άλλοτε ανήκαν στον Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32).

 

 

ΣΑΥΗ

(Γένεση 14,5)

 

Η Σαυή ήταν αρχαία πόλη των Γιγάντων, βορειοανατολικά της Νεκράς θάλασσας. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης την πόλη την κατοικούσαν οι Γίγαντες Εμμαίοι (Ομμαίοι). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Σαυή ήταν μια από τις πόλεις της μισής φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,30-31).

 

Στην εποχή του Αβραάμ, κατά το 19ο και 18ο αιώνα π.Χ., όταν ο βασιλιάς του Ελάμ ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, πήγαιναν για να πολεμήσουν με το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων, στο πέρασμά τους κατέκοψαν τους Γίγαντες των πόλεων Ασταρώθ και Καρναΐν, στη Βασάν και τους Εμμαίους της πόλεως Σαυή (Γένεση 14,5).

Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη μισή φυλή Μανασσή όλες τις πόλεις της Βασάν και τη μισή Γαλαάδ, που άλλοτε που άλλοτε ανήκαν στον Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32).

 

 

ΣΕΛΧΑ (ΕΛΧΑ, ΣΕΛΛΑ, ΣΕΛΧΟΥΣ)  

(Δευτερονόμιο 3,10. Α' Παραλειπομένων 5,11. Ιησού του Ναυή 12,5. 13,11)

(Α' Βασιλειών 9,4)

 

Η Σελχά (Ελχά, Σελλά, Σελχούς) ήταν αρχαία πόλη στην ανατολική Βασάν. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης την πόλη την κατοικούσαν οι Γίγαντες. Ήταν καλά οχυρωμένη, με τείχη ψηλά και στερεές πύλες και μοχλούς πίσω απ' αυτές (Δευτερονόμιο 3,4-5). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ελχά ήταν μια από τις πόλεις της μισής φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,30-31). Σήμερα η περιοχή αυτή ανήκει στην Ιορδανία.

 

Στην Αγία Γραφή εμφανίζεται ως το ανατολικό όριο της Βασάν (Α' Παραλειπομένων 5,11). Η πόλη ανήκε στο βασίλειο του Ωγ, βασιλιά της Βασάν. Η κυριαρχία του εκτείνονταν από το όρος Αερμών και από τη Σελχά (Σελχούς) σε όλη την περιοχή της Βασάν, μέχρι τα όρια των χωρών Γεσουρί και Μαχί και η μισή χώρα της Γαλαάδ, που ήταν το βασίλειο του Σηών (Ιησούς του Ναυή 12,4-5).

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, έφτασαν στη περιοχή της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ωγ, βγήκε με το στρατό του να τους πολεμήσει. Οι Ισραηλίτες, με τη βοήθεια του Θεού, χτύπησαν τη Βασάν και το στρατό της στην Εδραείν. Θανάτωσαν τον Ωγ και τους γιους του, όπως και όλο το λαό και κυρίεψαν τη χώρα της Βασάν και της Γαλαάδ, όλες τις πεδινές πόλεις της περιοχής Μισώρ, μέχρι τις πόλεις Ελχά και Εδραείν. Πήραν τα ζώα της χώρας κι άλλα λάφυρα από τις πόλεις τους (Αριθμοί 21,33-35. Δευτερονόμιο 3,1-11).

 

Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε όλη τη Βασάν έως τη Σελχά (Σελλά) στις φυλές Γαδ και μισή Μανασσή. Η πόλη θα πρέπει να συμπεριλήφθηκε στη φυλή Μανασσή και αργότερα στη φυλή Γαδ. Τα όρια των φυλών άλλαζαν από καιρό σε καιρό (Ιησούς του Ναυή 13,11-12. 13,29-32).

Πριν ο Σαούλ γίνει βασιλιάς του Ισραήλ, μαζί με τον υπηρέτη του πέρασαν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ και μετά από τις περιοχές Σελχά και Σεγαλείμ, για να βρει τα γαϊδούρια  του πατέρα του που είχαν χαθεί δίχως αποτέλεσμα (Α' Βασιλειών 9,4).