ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΣΗΣ ΦΥΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗ

ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

ΒΟΣΟΡΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 21,27)

 

Η Βοσοράν ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή της Βασάν, στα όρια της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 21,27). Η Βοσοράν υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,27).

 

Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη μισή φυλή Μανασσή όλες τις πόλεις της Βασάν και τη μισή Γαλαάδ, που άλλοτε που άλλοτε ανήκαν στον Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32). Η Βοσοράν υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Μανασσή (ανατολικά του Ιορδάνη) στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,27).

 

 

ΓΑΥΛΩΝ

(Δευτερονόμιο 4,43. Ιησούς του Ναυή 20,8. 21,27)

 

Η Γαυλών ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή της Βασάν, στα όρια της φυλής Μανασσή (Δευτερονόμιο 4,43). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Γαυλών ήταν μια από τις πόλεις της μισής φυλής Μανασσή (Δευτερονόμιο 4,43. Ιησούς του Ναυή 13,30-31). Η Γαυλών ήταν μια από τις έξι πόλεις καταφυγής των Ισραηλιτών, που ξεχώρισε ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναυή (Δευτερονόμιο 4,41-43. Ιησούς του Ναυή 20,8). Η Γαυλών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,27).

 

Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη μισή φυλή Μανασσή όλες τις πόλεις της Βασάν και τη μισή Γαλαάδ, που άλλοτε που άλλοτε ανήκαν στον Ωγ, βασιλιά της Βασάν (Ιησούς του Ναυή 13,29-32).

Η Γαυλών ήταν μία από τις τρεις πόλεις ανατολικά του Ιορδάνη, που ξεχώρισε ο Μωυσής, ως πόλεις καταφυγής των εξ αμελείας φονιάδων, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς ώσπου να γίνει η δίκη τους. Αυτές ήταν η Βοσόρ από τη φυλή Ρουβήν, η Ραμώθ στη Γαλαάδ από τη φυλή Γαδ και Γαυλών στη Βασάν από τη φυλή Μανασσή (Δευτερονόμιο 4,41-43. Ιησούς του Ναυή 20,8). Αργότερα η Γαυλών ήταν μια από τις έξι πόλεις καταφυγής που ξεχώρισε ο Ιησούς του Ναυή. Οι άλλες τρεις πόλεις δυτικά του Ιορδάνη, ήταν η Κάδης στο βορρά, στα όρια της φυλής Νεφθαλί, η Συχέμ στα όρια της φυλής Εφραίμ και η Χεβρών στο νότο, στα όρια της φυλής Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 20,1-9).

Η Γαυλών υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η πρώτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Μανασσή (ανατολικά του Ιορδάνη) στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,27).