ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

 

ΒΑΣΑΝ

 

Η Βασάν, που σημαίνει (γόνιμο έδαφος), ήταν η περιοχή της Παλαιστίνης που βρίσκεται ανατολικά της Λίμνης Τιβεριάδας (Γεννησαρέτ), πέραν του Ιορδάνη ποταμού και νότια του όρους Ερμών. Χαρακτηρίζεται ως γη Ραφαΐν, δηλαδή ως γη Γιγάντων (Δευτερονόμιο 3,13). Στην Παλαιά Διαθήκη είναι γνωστή και ως Βασανίτιδα (Ιησούς του Ναυή 17,1). Χάρτης DE-3,4.

 

 

Η ΒΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

 

Πρωτεύουσα της Βασάν φερόταν η Ασταρώθ, άλλες σπουδαίες πόλεις της ήταν η Ασταρώθ Καρναΐμ, η Βοσόρα ή Βόσρα, η Γουλών, η Εδραείν, η Ελχά κ.ά. Τη Βασάν την αποτελούσαν 60 πόλεις. Όλες οι πόλεις ήταν καλά οχυρωμένες, με τείχη ψηλά και στερεές πύλες και μοχλούς πίσω απ' αυτές (Δευτερονόμιο 3,4-5). Η Βασάν στους βιβλικούς χρόνους φημιζόταν για τους ταύρους της (Γένεση 14,5. Δευτερονόμιο 1,4. Ιησούς του Ναυή 9,10. Αριθμοί 21,33. 32,33).

 

Στη περιοχή αυτή σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατοικούσαν γίγαντες, τους οποίους εξολόθρευσε ο Χοδολλογομόρ βασιλιάς του Ελάμ (Γένεση 14,5). Αργότερα εκεί ήταν το βασίλειο του Ωγ, ο οποίος κατοικούσε στις πόλεις Ασταρώθ και η Εδραΐν (Δευτερονόμιο 1,4. Ιησούς του Ναυή 12,4. Γ' Βασιλειών 4,18). Η κυριαρχία του Ωγ εκτείνονταν από το όρος Αερμών και από τη Σελχούς σε όλη την περιοχή της Βασάν, μέχρι τα όρια των χωρών Γεσουρί και Μαχί και η μισή χώρα της Γαλαάδ, που ήταν το βασίλειο του Σηών (Ιησούς του Ναυή 12,4-5).

 

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, έφτασαν στη περιοχή της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ωγ, βγήκε με το στρατό του να τους πολεμήσει. Οι Ισραηλίτες, με τη βοήθεια του Θεού, χτύπησαν τη Βασάν και το στρατό της στην Εδραείν. Θανάτωσαν τον Ωγ και τους γιους του, όπως και όλο το λαό, γυναίκες και παιδιά, και κυρίεψαν τη χώρα της Βασάν και της Γαλαάδ, όλες τις πεδινές πόλεις της περιοχής Μισώρ, μέχρι τις πόλεις Ελχά και Εδραείν. Πήραν τα ζώα της χώρας κι άλλα λάφυρα από τις πόλεις τους (Αριθμοί 21,33-35. Δευτερονόμιο 3,1-11).

 

Τη Βασάν, τη χώρα του Ωγ, την οποία αποτελούσαν 60 πόλεις (Δευτερονόμιο 3,4), μαζί με την περιοχή της Αργόβ, μετά τη κατάληψή τους ο Μωυσής τις παραχώρησε στη μισή φυλή του Μανασσή (Δευτερονόμιο 3,12-13. Ιησούς του Ναυή 13,29-32. Α' Παραλειπομένων 5,23). Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή επικύρωσε την περιοχή δυτικά του Ιορδάνη στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή. Η περιοχή αυτή άρχιζε από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών. Ακόμη τους έδωσε όλη την περιοχή της Μισώρ, από Μαιδαβά έως Δαιβάν. Τους έδωσε όλες τις πόλεις του Σηών, όλη τη χώρα της Γαλαάδ, τις περιοχές Γεσιρί και Μαχατί, το όρος Αερμών και όλη τη Βασάν έως τη Σελλά (Ιησούς του Ναυή 13,9-12). Σε άλλο σημείο η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι ο Γαλαάδ, γιος του Μαχίρ και εγγονός του Μανασσή, επειδή ήταν πολεμιστής πήρε τη Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα) (Ιησούς του Ναυή 17,1). Η φυλή Γαδ εγκαταστάθηκε στους οικισμούς της Γαλαάδ και της Βασάν, καθώς και στα περίχωρα της Σαρών (Α' Παραλειπομένων 5,16).

 

Ο Δαβίδ στους Ψαλμούς αναφέρεται στη Βασάν, από την οποία θα φέρει τους εχθρούς του Ισραήλ, για να συντρίψει αυτούς που κάνουν ανομίες (Ψαλμός 67,22-23).

Ο γιος του Γαβέρ, ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο βασιλιάς Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Γαβέρ είχε στη δικαιοδοσία του τη Ρεμάθ (Ραμώθ) στη Γαλαάδ και την Ερεγαβά (Αργόβ) στη Βασάν, στην οποία υπήρχαν 60 μεγάλες πόλεις οχυρωμένες με τείχη που διέθεταν χάλκινες αμπάρες (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,13).