ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ

 

ΧΟΡΡΑΙΟΙ

 

ΟΙ ΧΟΡΡΑΙΟΙ

 

Οι Χορραίοι ήταν αρχαίος λαός που κατοικούσε στο όρος Σηείρ, την εποχή του Αβραάμ (Γένεση 14,6). Άλλη ονομασία τους είναι και Χουρριανοί. Το όνομα τους προέρχεται από το "Χορρί", που σημαίνει "κατοικώ σε σπηλιά". Ανασκαφές σε όρη της Εδώμ και της Πέτρας έφεραν στο φως σπήλαια των Χορραίων.

 

Στην εποχή του Αβραάμ, κατά το 19ο και 18ο αιώνα π.Χ., όταν ο βασιλιάς του Ελάμ ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, πήγαιναν για να πολεμήσουν με το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων, στο πέρασμά τους κατέκοψαν τους Γίγαντες των πόλεων Ασταρώθ και Καρναΐν, στη Βασάν, τους Εμμαίους της πόλεως Σαυή και τους Χορραίους που κατοικούσαν στο όρος Σηείρ (Γένεση 14,5).

Εκδιώχθηκαν από τους Εδωμίτες (Δευτερονόμιο 2,12-22) και διασκορπίστηκαν σε διάφορες περιοχές (Γένεση 36,20-30).

 

Χορραίοι ήταν οι κάτοικοι της Γαβαών και των γύρω πόλεων Κεφιρά, Βηρώθ και Ιαρίν, οι οποίοι όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησούς του Ναυή στην Ιεριχώ και στη Γαΐ,  φοβήθηκαν και αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία για να γλιτώσουν την καταστροφή. Πήγαν στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, στα Γάλγαλα, και προσπάθησαν να πείσουν τον Ιησού του Ναυή και τους Ισραηλίτες, ότι έρχονται από μια μακρινή χώρα και θέλουν να κάνουν συμμαχία μαζί τους.

Οι Ισραηλίτες πείστηκαν από τα λόγια τους και κάνανε μαζί τους συνθήκη ειρήνης (Ιησούς του Ναυή 9,3-21). Τρεις μέρες, όμως, μετά τη σύναψη της συνθήκης, όταν οι Ισραηλίτες πληροφορήθηκαν την απάτη δεν τους επιτέθηκαν, αλλά από κείνη τη μέρα, οι Γαβαωνίτες έγιναν δούλοι των Ισραηλιτών και τους υποχρέωσαν να κόβουν ξύλα και να βγάζουν νερό για το θυσιαστήριο του Κυρίου (Ιησούς του Ναυή 9,22-27).