ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΔΑΙΔΑΝΙΤΕΣ 

 

Οι Δαιδανίτες ήταν ένας αρχαίος αραβικός λαός, που κατοικούσαν στην νότια Αραβία, στο βορειοδυτικό άκρο του Περσικού κόλπου, και ταυτίζονται με τους κατοίκους της σημερινής Αλ-Ουλά στη βορειοδυτική Αραβία. Ήταν απόγονοι του Δαδάν, γιου του Ρεγμά, εγγονού του Χους και δισέγγονου του Νώε (Γένεση 10,6-7).

 

Ήταν σπουδαίος εμπορικός λαός (Ησαΐας 21,3), ο οποίος πλούτισε λόγω της θέσης του πάνω στον εμπορικό δρόμο προς τη Νότια Αραβία. Είχαν εμπορικές σχέσεις με τη Τύρο (Ιεζεκιήλ 27,15). Οι προφήτες Ιερεμίας και Ιεζεκιήλ προφήτευσαν την καταστροφή τους (Ιερεμίας 49,8. Ιεζεκιήλ 25,13).

Γύρω στον 5ο π.Χ. αιώνα, οι Μιναίοι ίδρυσαν εμπορική αποικία στη Δαιδάν, και τον 1ο π.Χ. αιώνα, η περιοχή τους έγινε τμήμα της κυριαρχίας των Ναβαταίων.

 

 

ΕΝΕΜΕΤΙΕΙΜ 

 

Αρχαία φυλή. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατάγονται από τον Ενεμετιείμ και είναι απόγονοι του Μεσραΐν ή Μιρσαΐμ, γιου του Χαμ και εγγονού του Νώε (Γένεση 10,13-14). Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φυλή αυτή.

 

 

ΚΑΦΘΟΡΙΕΙΜ 

 

Αρχαία φυλή. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατάγονται από τον Καφθοριείμ και είναι απόγονοι του Μεσραΐν ή Μιρσαΐμ, γιου του Χαμ και εγγονού του Νώε (Γένεση 10,13-14). Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φυλή αυτή.

 

 

ΚΗΤΙΑΙΟΙ 

 

Οι Κητιαίοι ήταν απόγονοι του Ιαυάν, γιου του Ιάφεθ και εγγονού του Νώε (Γένεση 10,4. Α' Παραλειπομένων 1,7). Η νήσος Κιττείμ ταυτίζεται με την Κύπρο, αλλά και ως μια περιοχή που περιλαμβάνει και άλλα νησιά της Μεσογείου (Αριθμοί 24,24. Ιερεμίας 2,10).

 

Ο Βαλαάμ προφήτευσε στο Βαλάκ, στο όρος Φεγώρ, την ταπείνωση και την ήττα των Ασσυρίων και των Εβραίων από τα στρατεύματα των Κιτιαίων της Κύπρου και αμέσως μετά προφήτευσε την καταστροφή των Κιτιαίων (Αριθμοί 24,23-24).

 

 

ΛΑΒΙΕΙΜ 

 

Αρχαία φυλή. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατάγονται από τον Λαβιείμ και είναι απόγονοι του Μεσραΐν ή Μιρσαΐμ, γιου του Χαμ και εγγονού του Νώε (Γένεση 10,13-14). Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φυλή αυτή.

 

 

ΛΟΥΔΙΕΙΜ 

 

Αρχαία φυλή. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατάγονται από τον Λουδιείμ και είναι απόγονοι του Μεσραΐν ή Μιρσαΐμ, γιου του Χαμ και εγγονού του Νώε (Γένεση 10,13-14). Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φυλή αυτή.

 

 

ΜΕΣΕΧ ΚΑΙ ΤΟΥΒΑΛ 

 

Μικρασιατικοί λαοί, που στις αρχαίες πηγές αναφέρονται πάντοτε μαζί (Ησ. 66,19. Ιεζ. 27,13 κ.α). Οι Μεσέχ κατάγονται από τον Μοσόχ και οι Τουβάλ από τον Θοβέλ, που ήταν γιοι του Ιάφεθ, γιου του Νώε.

Κατοικούσαν στην περιοχή της Κιλικίας και της Φρυγίας, αλλά εκτοπίστηκαν από τους Κιμέριους προς τον΅Εύξεινο Πόντο.

 

 

ΜΙΝΑΙΟΙ 

 

Οι Μιναίοι ήταν αρχαίος λαός της αραβικής χερσονήσου, που κατοικούσε κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ., εκεί που βρίσκεται σήμερα η Υεμένη. Πρωτεύουσα των Μιναίων ήταν η Καρνάου, η οποία βρίσκονται κατά μήκος της ερήμου Σεϊχάντ (σημερινή ονομασία Ραμλάτ). Οι Μιναίοι ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με το εμπόριο, ιδίως των μπαχαρικών, λιβανιού και σμύρνας.

 

Την εποχή του Ιώβ βασιλιάς των Μιναίων ήταν ο Σωφάρ, ο οποίος ήταν και φίλος του Ιώβ (Ιώβ 2,11. 11,1. 20,1. 42,9. 42,17ε). Αργότερα οι Μιναίοι φαίνεται ότι κατοικούσαν και στη νότια Χαναάν.

Μετά το θάνατο του Αχαάβ, οι Μωαβίτες, οι Αμμωνίτες, οι Εδωμίτες και οι Μιναίοι εξεστράτευσαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα. Ο στρατός τους έφτασε μέχρι την Ασασάν Θαμάρ (Εγγαδί), δυτικά της Νεκράς Θάλασσας. Με παρέμβαση του Θεού αλληλοεξοντώθηκαν μεταξύ τους και το βασίλειο του Ιούδα γλίτωσε απ' αυτόν τον κίνδυνο (Β' Παραλειπομένων 20,1-26).

Κατά την εποχή του βασιλιά Εζεκία οι άντρες της φυλής Συμεών κατέστρεψαν τις σκηνές των Μιναίων που κατοικούσαν στην περιοχή και εξολόθρευσαν ολοκληρωτικά τον πληθυσμό τους (Παραλειπομένων Α' 4,41).

 

 

ΝΕΦΘΑΛΙΕΙΜ 

 

Αρχαία φυλή. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατάγονται από τον Νεφθαλιείμ και είναι απόγονοι του Μεσραΐν ή Μιρσαΐμ, γιου του Χαμ και εγγονού του Νώε (Γένεση 10,13-14). Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φυλή αυτή.

 

 

ΠΑΤΡΟΣΩΝΙΕΙΜ 

 

Αρχαία φυλή. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατάγονται από τον Πατροσωνιείμ και είναι απόγονοι του Μεσραΐν ή Μιρσαΐμ, γιου του Χαμ και εγγονού του Νώε (Γένεση 10,13-14). Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φυλή αυτή.

 

 

ΣΑΥΧΑΙΟΙ 

 

Οι Σαυχαίοι (Σουχίτες) ήταν αρχαίος λαός της αραβικής χερσονήσου (Ιώβ 2,11. 8,1. 18,1. 25,1. 42,9. 42,17ε). Την εποχή του Ιώβ βασιλιάς και τύραννος των Σαυχαίων ήταν ο Βαλδάδ (Βιλδάδ), ο οποίος ήταν τύραννος των Σαυχαίων (Σουχιτών) και φίλος του Ιώβ (Ιώβ 2,11. 8,1. 18,1. 25,1. 42,9. 42,17ε).

 

 

ΣΕΒΑ 

 

Οι Σεβά ήταν ένας αρχαίος λαός, που κατοικούσε πιθανότατα στη Βόρεια Αφρική. Ήταν απόγονοι του Σαβά, γιου του Ρεγμά, εγγονού του Χους και δισέγγονου του Νώε (Γένεση 10,7). Οι δύο λαοί Σαβά και Σεβά αναφέρονται μαζί (Ψαλμοί 72,10).

 

 

ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΕΣ 

 

Τρωγλοδύτες, αποκαλούνταν από τους αρχαίους Έλληνες εκείνοι οι λαοί που η κοινωνική τους ανάπτυξη ήταν πολύ χαμηλή και ζούσαν μέσα σε σπηλιές που συχνά τις έσκαβαν οι ίδιοι. Τέτοιοι λαοί, στα αρχαία χρόνια υπήρχαν στην Αιθιοπία, Λιβύη, Σκυθία, Καύκασο, Αίγυπτο. Ζούσαν σε πρωτόγονες συνθήκες, τρώγοντας ζώα και ερπετά, εφάρμοζαν την πολυγαμία, γυρνούσαν γυμνοί, σκότωναν τους άρρωστους και ανάπηρους και οι γέροι τους, έβαζαν μόνοι τέρμα στη ζωή τους, όταν έφταναν τα 60 περίπου χρόνια, πιστεύοντας ότι γίνονται εμπόδιο στις διαρκείς μετακινήσεις της φυλής. Σήμερα οι τρωγλοδύτες όσο περνάει ο καιρός εξαφανίζονται Υπάρχουν μερικές φυλές, στην Β. Αφρική.

Τρωγλοδύτες αναφέρονται και στην Παλαιά Διαθήκη. Το πέμπτο έτος της βασιλείας του Ροβοάμ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου Σισάκ (Σουσακίμ) επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ με 1200 πολεμικά άρματα και 60.000 ιππείς. Ο ίδιος ήταν επικεφαλής ενός αναρίθμητου στρατού που τον αποτελούσαν Λίβυοι, Αιθίοπες και Τρωγλοδύτες. Αφού κυρίεψε τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα, έφτασε και στην Ιερουσαλήμ. Ο Σισάκ (Σουσακίμ), κατά παραχώρηση του Κυρίου, μπήκε νικητής στην Ιερουσαλήμ, λεηλάτησε την πόλη και άρπαξε από το Ναό και το βασιλικό ανάκτορο ως λάφυρα όλα τα χρυσά αντικείμενα, καθώς και όλα τα χρυσά όπλα, ασπίδες και δόρατα, που είχε κατασκευάσει ο Σολομώντας, και τα πήγε στην Αίγυπτο (Β' Παραλειπομένων 12,2-11).

 

 

ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ 

 

Αρχαία φυλή, αναφέρεται ότι ήταν απόγονοι του Μιρσαΐμ (Γένεση 10,13-14, Α' Παραλειπομένων 1,1-12). Το μόνο που γνωρίζουμε για τη φυλή αυτή, είναι ότι αναφέρεται μαζί με τους Πατρουσείμ και Χαφθορείμ ή Καφθορείμ, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στην Άνω Αίγυπτο. Λέγεται ότι από τους Χασλουχείμ προήλθαν οι Φιλισταίοι.