ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΑΣΑΡ

(Γένεση 14,1-16)

 

Αρχαία βιβλική χώρα. Ο Αριώχ, βασιλιάς της Ελλασάρ το 19ο με 18ο αιώνα π.Χ., μαζί με τους βασιλιάδες της Σεναάρ και των Εθνών, ήταν σύμμαχοι με το Χοδολλογομόρ, βασιλιά του Ελάμ. Εκείνη την εποχή τα Σόδομα, τα Γόμορρα, η Αδαμά, η Σεβωείμ και η Βαλάκ, ήταν υποτελείς στο Χοδολλογομόρ και επαναστάτησαν. Ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, αφού ερήμωσαν αρκετές χώρες στο πέρασμά τους, νίκησαν το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων κοντά στη Νεκρά θάλασσα, και λεηλάτησαν τις πόλεις τους. Επειδή όμως, μέσα στους αιχμαλώτους ήταν και ο Λωτ με την οικογένειά του, ο Αβραάμ συγκέντρωσε ένα μικρό στρατό και τους καταδίωξε. Τους επιτέθηκε τη νύχτα και τους νίκησε, ελευθερώνοντας τον ανηψιό του (Γένεση 14,1-16).

 

 

ΕΥΪΛΑΤ (ΕΥΕΙΛΑ)

(Γένεση 2,11. 25,18. Α' Βασιλειών 15,7)

 

Βιβλική χώρα κοντά στον "κήπο της Εδέμ". Θα πρέπει να βρισκόταν ανατολικά της Αιγύπτου προς την Ασσυρία, κάπου στα βόρεια της Αραβίας. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο ποταμός Φισών, περικύκλωνε όλη τη γη Ευϊλάτ (Ευειλά), όπου υπήρχε χρυσάφι (Γένεση 2,11).

Οι απόγονοι του Ισμαήλ εγκαταστάθηκαν από την Ευϊλάτ (Ευειλά) ως την έρημο Σουρ, ανατολικά της Αιγύπτου, προς την κατεύθυνση της Ασσυρίας (Γένεση 25,18). Την εποχή των βασιλέων ο Σαούλ, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, επιτέθηκε και νίκησε τους Αμαληκίτες από την Ευιλάτ έως τη Σουρ, ανατολικά από την Αίγυπτο. Αιχμαλώτισε τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαληκιτών, και κατέσφαξε όλο τον πληθυσμό της περιοχής (Α' Βασιλειών 15,5-9).

 

 

ΝΑΪΔ (ΝΩΔ)

(Γένεση 4,16-17)

 

Μυθική περιοχή, ανατολικά της Εδέμ, όπου εγκαταστάθηκε ο Κάϊν, μετά το φόνο του Άβελ. Εκεί έκτισε την πόλη Ενώχ, το όνομα της οποίας έδωσε από το γιο του (Γένεση 4,16-17).

 

 

ΧΩΡΑ ΣΕΝΑΑΡ

(Γένεση 10,10-12. 14,1-16)

 

Πανάρχαια βιβλική χώρα. Βασιλιάς της ήταν ο Νεβρώδ, γιος του Χους και δισέγγονος του Νώε. Οι πόλεις Βαβυλώνα, Αρχάδ, Ορέχ και Χαλάννη ήταν οι τέσσερις μεγάλες πόλεις που αποτέλεσαν το κέντρο της βασιλείας του Νεβρώδ στη χώρα Σεναάρ. Από τη χώρα αυτή αναχώρησε ο Ασσούρ και έκτισε τη Νινευΐ, τη Ροωβώθ, την Χαλάχ και την Δασή. (Γένεση 10,10-12).

Ο Αμαρφάλ, βασιλιάς της Σεναάρ το 19ο με 18ο αιώνα π.Χ., μαζί με τους βασιλιάδες της Ελλασάρ και των Εθνών, ήταν σύμμαχοι με το Χοδολλογομόρ, βασιλιά του Ελάμ. Εκείνη την εποχή τα Σόδομα, τα Γόμορρα, η Αδαμά, η Σεβωείμ και η Βαλάκ, ήταν υποτελείς στο Χοδολλογομόρ και επαναστάτησαν. Ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, αφού ερήμωσαν αρκετές χώρες στο πέρασμά τους, νίκησαν το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων κοντά στη Νεκρά θάλασσα, και λεηλάτησαν τις πόλεις τους. Επειδή όμως, μέσα στους αιχμαλώτους ήταν και ο Λωτ με την οικογένειά του, ο Αβραάμ συγκέντρωσε ένα μικρό στρατό και τους καταδίωξε. Τους επιτέθηκε τη νύχτα και τους νίκησε, ελευθερώνοντας τον ανηψιό του (Γένεση 14,1-16).