ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ

 

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

ΒΑΙΘΕΩΡ 

 

Το βασίλειο της Βαιθεώρ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Βασιλέων Α' (Α' Βασιλειών 14,47). Θα πρέπει να βρισκόταν βόρεια της Χαναάν, κοντά στο βασίλειο της Σουβά. Ο βασιλιάς της Βαιθεώρ συμπεριλαμβάνεται στους λαούς, τους οποίους αντιμετώπισε ο Σαούλ και νίκησε (Α' Βασιλειών 14,47).

 

 

ΒΑΙΘΡΑΑΜ 

 

Το βασίλειο της Βαιθραάμ αναφέρεται ως ένα από τα βασίλεια της Συρίας (Β' Βασιλειών 10,6).

 

Την εποχή των Βασιλέων, επειδή οι Αμμωνίτες πρόσβαλαν τους απεσταλμένους του Δαβίδ και φοβήθηκαν πόλεμο, έδωσαν 1000 ασημένια τάλαντα και πήραν μισθοφόρους από τη Συρία, 20.000 πεζούς από τα βασίλεια Βαιθραάμ και της Σουβά (Σωβά), 1000 άντρες από το βασιλιά της Μααχά (Μοοχά) και 12.000 άντρες από το βασίλειο της Ιστώβ. Συνολικά ήταν 32.000 πεζοί, ιππείς και πολεμικά άρματα.

Μόλις το 'μαθε ο Δαβίδ, έστειλε εναντίον τους τον αρχιστράτηγο Ιωάβ με όλο το στράτευμα. Οι Αμμωνίτες βγήκαν και παρατάχθηκαν σε θέση μάχης έξω από την πύλη της πρωτεύουσάς τους, ενώ οι μισθοφόροι από τη Συρία παρατάχθηκαν πιο πέρα στους αγρούς, απέναντι από τη Μαιδαβά.

Όταν ο Ιωάβ τους είδε, παρέταξε τους καλύτερους άντρες του απέναντι από τους Σύρους. Το υπόλοιπο του στρατού το έθεσε στις διαταγές του Αβεσσά, του αδερφού του, ο οποίος το παρέταξε απέναντι στους Αμμωνίτες. Ο Ιωάβ κι ο στρατός του νίκησαν τους Σύρους και τους έτρεψαν σε φυγή. Μόλις είδαν οι Αμμωνίτες ότι οι Σύροι τράπηκαν σε φυγή, έφυγαν κι αυτοί πανικόβλητοι από τον Αβεσσά και μπήκαν στην πόλη τους. Έτσι ο Ιωάβ σταμάτησε να πολεμάει τους Αμμωνίτες και γύρισε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 10,6-14. Α' Παραλειπομένων 19,6-15).

 

 

ΗΜΑΘ (ΕΜΑΘ, ΑΙΜΑΘ)   

 

Το βασίλειο της Ημάθ (Εμάθ, Αιμάθ, Χαμάθ) βρισκόταν στα βόρεια της Χαναάν, νότια της Συρίας, κοντά στον ποταμό Ορόντη (Αριθμοί 34,8. Β' Βασιλειών 8,3. Γ' Βασιλέων 8,65. Α' Παραλειπομένων 13,5. 18,3. Β' Παραλειπομένων 7,8).

 

Οι κατάσκοποι που έστειλε ο Μωυσής από την έρημο Φαράν, για να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, έλεγξαν όλη τη χώρα από την έρημο Σιν έως τη Ροόβ (Ρεχώβ) που βρίσκεται βόρεια και πάει ο δρόμος προς την Αιμάθ (Αριθμοί 13,22). Η Εμάθ (Ημάθ) ήταν ένα από ένα από τα σημεία οριοθέτησης των βόρειων συνόρων της Χαναάν, που ο Θεός όρισε στο Μωυσή. Τα βόρεια σύνορα ξεκινούσαν από τη Μεσόγειο θάλασσα έως το Όρος (Ερμών;). Από κει η οριογραμμή πήγαινε στην Εμάθ, περνούσε από την Σαραδάκ και την Δεφρωνά και κατέληγε στην Αρσεναΐν (Αριθμοί 34,7-9).

Ο Ιησούς του Ναυή είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα και δεν πρόλαβε να κατακτήσει όλες τις περιοχές της Χαναάν. Μεταξύ αυτών ήταν και η περιοχή ανατολικά από το όρος Λίβανος και η περιοχή από τη Γαλγάλ, στους πρόποδες του Ερμών, έως την είσοδο της περιοχής Εμάθ (Ιησούς του Ναυή 13,5).

 

Ο Δαβίδ πριν μεταφέρει την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αμιναδάβ, κάλεσε όλο τον ισραηλητικό λαό από τα σύνορα της Αιγύπτου μέχρι την είσοδο της Ημάθ στα βόρεια (Α' Παραλειπομένων 13,5). Αργότερα ο Δαβίδ νίκησε στην Ημάθ τον Αδρααζάρ, το βασιλιά της Σουβά (Σωβά), όταν αυτός πήγαινε για να θέσει υπό την κυριαρχία του τους λαούς που ζούσαν κοντά στον Ευφράτη (Α' Παραλειπομένων 18,3).

Ο Θοού (Θωά), βασιλιάς της Ημάθ (Αιμάθ), όταν έμαθε ότι ο Δαβίδ νίκησε κατά κράτος τον Αδρααζάρ, έστειλε σ' αυτόν το γιο του τον Ιεδδουράν (Αδουράμ)  για να τον χαιρετίσει και να τον συγχαρεί γι' αυτή τη νίκη του, γιατί ο Αδρααζάρ ήταν αντίπαλος του Αδρααζάρ. Ο Ιεδδουράν έφερε στο Δαβίδ ως δώρα σκεύη ασημένια, χρυσά και χάλκινα (Β' Βασιλειών 8,9-10. Α' Παραλειπομένων 18,9-10).

 

Ο Σολομώντας, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ανοικοδόμησε και οχύρωσε τη Θοεδμόρ στην έρημο, καθώς κι όλες τις πόλεις που ανοικοδόμησε στην Ημάθ (Β' Παραλειπομένων 8,4). Κατά τη γιορτή των εγκαινίων του Ναού των Ιεροσολύμων, εορταζόταν και η γιορτή της Σκηνοπηγίας, η οποία διαρκούσε εφτά ημέρες, και γι' αυτό το λόγο βρισκόταν αρκετός κόσμος στην Ιερουσαλήμ, που είχε έρθει απ' όλα τα μέρη του βασιλείου, από τα βόρεια της χώρας που οδηγούσε προς την Ημάθ (Αιμάθ) μέχρι την Αίγυπτο (Γ' Βασιλέων 8,65. Β' Παραλειπομένων 7,8).

 

 

ΙΣΤΩΒ 

 

Το βασίλειο της Ιστώβ αναφέρεται ως ένα από τα βασίλεια της Συρίας (Β' Βασιλειών 10,6).

 

Την εποχή των Βασιλέων, επειδή οι Αμμωνίτες πρόσβαλαν τους απεσταλμένους του Δαβίδ και φοβήθηκαν πόλεμο, έδωσαν 1000 ασημένια τάλαντα και πήραν μισθοφόρους από τη Συρία, 20.000 πεζούς από τα βασίλεια Βαιθραάμ και της Σουβά (Σωβά), 1000 άντρες από το βασιλιά της Μααχά (Μοοχά) και 12.000 άντρες από το βασίλειο της Ιστώβ. Συνολικά ήταν 32.000 πεζοί, ιππείς και πολεμικά άρματα.

Μόλις το 'μαθε ο Δαβίδ, έστειλε εναντίον τους τον αρχιστράτηγο Ιωάβ με όλο το στράτευμα. Οι Αμμωνίτες βγήκαν και παρατάχθηκαν σε θέση μάχης έξω από την πύλη της πρωτεύουσάς τους, ενώ οι μισθοφόροι από τη Συρία παρατάχθηκαν πιο πέρα στους αγρούς, απέναντι από τη Μαιδαβά.

Όταν ο Ιωάβ τους είδε, παρέταξε τους καλύτερους άντρες του απέναντι από τους Σύρους. Το υπόλοιπο του στρατού το έθεσε στις διαταγές του Αβεσσά, του αδερφού του, ο οποίος το παρέταξε απέναντι στους Αμμωνίτες. Ο Ιωάβ κι ο στρατός του νίκησαν τους Σύρους και τους έτρεψαν σε φυγή. Μόλις είδαν οι Αμμωνίτες ότι οι Σύροι τράπηκαν σε φυγή, έφυγαν κι αυτοί πανικόβλητοι από τον Αβεσσά και μπήκαν στην πόλη τους. Έτσι ο Ιωάβ σταμάτησε να πολεμάει τους Αμμωνίτες και γύρισε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 10,6-14. Α' Παραλειπομένων 19,6-15).