ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ

 

Ο ΣΑΛΠΑΑΔ

 

ΣΑΛΠΑΑΔ (ΣΕΛΑΦΓΑΔ): Ο Σαλπαάδ (Σελαφγάδ) ήταν γιος του Οφέρ (Εφέρ ή Χέφερ) και απόγονος του Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,1-2). Ο Σαλπαάδ δεν απέκτησε γιους, αλλά μόνο κόρες, οι οποίες ήταν η Μαλά ή Μααλά (Μαχλά ή Μαλαά), η Νουά (Νωά), η Εγλά (Χογλά), η Μελχά (Μιλχά) και η Θερσά (Τιρσά) (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3). Πιθανόν να ταυτίζεται με τον Σαλπαάδ, γιο του Μαχίρ.

 

 

 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ

 

ΜΑΛΑ Ή ΜΑΑΛΑ (ΜΑΧΛΑ Ή ΜΑΛΑΑ): Η Μαλά ή Μααλά (Μαχλά) ήταν η πρώτη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

ΝΟΥΑ (ΝΩΑ): Η Νουά (Νωά) ήταν η δεύτερη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

ΕΓΛΑ (ΧΟΓΛΑ): Η Εγλά (Χογλά) ήταν η τρίτη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

ΜΕΛΧΑ (ΜΙΛΧΑ): Η Μελχά (Μιλχά) ήταν η τέταρτη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

ΘΕΡΣΑ (ΤΙΡΣΑ): Η Θερσά (Τιρσά) ήταν η πέμπτη κόρη του Σαλπαάδ (Σελαφγάδ), από τη φυλή Μανασσή (Αριθμοί 26,37. 27,1. 36,11. Ιησούς του Ναυή 17,3).

 

 

 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΠΑΑΔ

ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ

 

Οι κόρες Σαλπαάδ η Μααλά, η Νουά, η Εγλά, η Μελχά και η Θερσά, μετά το θάνατο του πατέρα τους, πλησίασαν και στάθηκαν μπροστά στο Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον Αρχιερέα, μπροστά στους αρχηγούς των φυλών και σ' όλη την ισραηλιτική κοινότητα, στην είσοδο της Σκηνής του Μαρτυρίου, και τους είπαν ότι επειδή ο πατέρας τους πέθανε στην έρημο, εξαιτίας της αμαρτίας που βάρυνε όλους τους Ισραηλίτες, για να μην εξαφανιστεί το όνομα του πατέρα τους από τη συγγένειά του, ζήτησαν όταν θα μοιράζεται η γη της Χαναάν, να πάρουν αυτές το μερίδιο του πατέρα τους.

Ο Μωυσής παρουσίασε την υπόθεση τους στο Κύριο κι ο Κύριος του είπε, ότι σωστά μίλησαν οι κόρες του Σαλπαάδ και ασφαλώς δικαιούνται να πάρουν το κληρονομικό μερίδιο του πατέρα τους (Αριθμοί 27,1-6).

 

Αμέσως μετά οι αρχηγοί των οικογενειών της φυλής Μανασσή, προσήλθαν μπροστά στο Μωυσή και στον αρχιερέα Ελεάζαρ και στους αρχηγούς των ισραηλιτικών φυλών και είπαν, ότι ο Κύριος έδωσε εντολή να δοθεί η κληρονομιά του Σαλπαάδ, του συγγενή τους, στις κόρες του. Αλλά αν αυτές πάρουν άντρα από άλλη φυλή, τότε το μερίδιό τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φυλής των προγόνων τους και θα προστεθεί στην φυλή που θα ανήκουν πλέον, με αποτέλεσμα το μερίδιο της φυλής τους, που τους κληρώθηκε να ελαττωθεί και με το επόμενο Ιωβηλαίο έτος, να προστεθεί οριστικά στην ιδιοκτησία της φυλής στην οποία αυτές θα ανήκουν.

Ο Μωυσής, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, είπε στους Ισραηλίτες, ότι οι κόρες του Σαλπαάδ μπορούσαν να παντρευτούν όποιον θέλουν, αρκεί να πάρουν άντρα από οικογένεια της δικής τους φυλής, έτσι ώστε να μην περιφέρεται η κληρονομιά από τη μια φυλή στην άλλη.

Οι κόρες λοιπόν του Σαλπαάδ, η Μααλά, η Νουά, η Εγλά, η Μελχά και η Θερσά, συμμορφώθηκαν με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στο Μωυσή και πήραν ως συζύγους τους γιους των θείων τους. Έτσι η ιδιοκτησία τους παρέμεινε στη φυλή του πατέρα τους  (Αριθμοί 36,1-13).

Οι κόρες του Σαλπαάδ, η Μααλά, η Νουά, η Εγλά, η Μελχά και η Θερσά, κατά τη διανομή της Χαναάν στη Σηλώ, παρουσιάστηκαν μπροστά στον Ιησού του Ναυή, στον Ελεάζαρ και μπροστά στους αρχηγούς των φυλών, και τους είπαν ότι επειδή ο πατέρας τους πέθανε στην έρημο, ο Κύριος, δια μέσου του Μωυσή, διέταξε να πάρουν αυτές το μερίδιο του πατέρα τους. Έτσι στις κόρες του Σαλπαάδ, δόθηκε κλήρος στην περιοχή της Γαλαάδ. Ο κλήρος που δόθηκε σ' αυτές ήταν στην περιοχή της Ανάσσα, στην πεδιάδα Λαβέκ, στη Γαλαάδ, ανατολικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 17,3-6).