ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

 

Ο ΑΒΡΑΑΜ

 

Ο πατριάρχης Αβραάμ

religiousnet.gr

Ο Αβραάμ υπήρξε πατριάρχης και ιδρυτής του εβραϊκού έθνους. Το αρχικό του όνομα είναι Άβραμ, έχει επικρατήσει όμως να ονομάζεται Αβραάμ, που σημαίνει "πατέρας ενός λαού" ή "πατέρας πλήθους (πολλών)". Ήταν γιος του Θάρα (Θάρρα) και αδερφός του Ναχώρ και του Αρράν (Γένεση 11,26. Ιησούς του Ναυή 24,2). Η οικογένειά του προερχόταν από τη φυλή του Σημ, αλλά κατοικούσε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο πατέρας του ο Θάρρα, όπως και όλη η οικογένειά του αρχικά ήταν ειδωλολάτρες (Ιησούς του Ναυή 24,2).

 

Παρόλα αυτά ο Αβραάμ στάθηκε ως παράδειγμα πίστης στην ιστορία γι' αυτό και πήρε τον τίτλο του "φίλου του Θεού" (Β' Παραλειπομένων 20,7). Σύζυγός του ήταν η Σάρρα ή Σάρα, αδερφή από πατέρα όχι όμως από μητέρα (Γένεση 11,29 και 20,12). Ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισαάκ από τη Σάρρα (Γένεση 21,1-8. Ιησούς του Ναυή 24,4), τον Ισμαήλ από την Άγαρ (Γένεση κεφ. 16) και τους Σομβράν (Ζεμβράμ ή Ζιμράν), τον Ιεζάν (Ιεξάν ή Ιοξάν), τον Μαδάλ (Μαδάμ ή Μαδά), τον Μαδιάμ (Μαδιάν), τον Ιεσβώκ (Σοβάκ ή Ισβάκ) και τον Σωκέ (Σωέ ή Σουάχ) από τη Χεττούρα (Γένεση 25,1-4. Α' Παραλειπομένων 1,32-33).

 

 

 

 

Η ΣΑΡΡΑ (ΣΑΡΑ)

 

Η δίκαιη Σάρρα

Σύζυγος του πατριάρχη Αβραάμ και μητέρα του Ισαάκ (Γένεση 12,5). Ήταν ετεροθαλής αδερφή του Αβραάμ, από τον ίδιο πατέρα αλλά από διαφορετική μητέρα (Γένεση 20,12). Ήταν 10 χρόνια νεώτερη από τον Αβραάμ και παντρεύτηκε στην Ούρ των Χαλδαίων (Γένεση 11,29-31). Το όνομά της ήταν Σάρα, που σημαίνει "η ηγεμονίς μου" δηλαδή του Αβραάμ, αλλά μετά την επαγγελία του Θεού προς τον Αβραάμ ότι θα τον καταστήσει πατέρα πλήθους εθνών, άλλαξε το όνομα της γυναίκας του από Σάρα σε Σάρρα, που σημαίνει "ηγεμονίς" όλων των εθνών, (Γένεση 17,15). Η αλλαγή αυτή έγινε ταυτόχρονα με την αλλαγή και του δικού του ονόματος από Άβραμ σε Αβραάμ.

 

Τριάντα χρόνια μετά τη γέννηση του Ισαάκ και ενώ η Σάρρα ήταν 127 ετών, πέθανε στη Χεβρών και τάφηκε σε σπηλιά του αγρού Μαχπελά, το οποίο είχε αγοράσει ο Αβραάμ για οικογενειακό τάφο (Γένεση κεφ. 23). Η Σάρρα εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σάρρα

 

 

 

Η ΑΓΑΡ

 

Η Άγαρ ήταν δούλη της Σάρρας από την Αίγυπτο. Από τον Αβραάμ απέκτησε τον Ισμαήλ. Μια μέρα η Σάρρα ζήτησε από τον Αβραάμ να διώξει την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Μςτά την εκδίωξη η Άγαρ και ο Ισμαήλ εγκαταστάθηκαν στη Φαράν, όπου ο Ισμαήλ παντρεύτηκε Αιγύπτια και έγινε γενάρχης των Αράβων. Από την Άγαρ πήραν το όνομα τους οι Αγαρηνοί, φυλή αραβική, που στους βυζαντινούς χρόνους επεκτάθηκε και προσχώρησε στο Μωαμεθανισμό.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Άγαρ

 

 

 

Η ΧΕΤΤΟΥΡΑ

 

Η Χεττούρα ήταν η δεύτερη σύζυγος του Αβραάμ (Γένεση 25,1). Τη Χεττούρα την πήρε για γυναίκα του, μετά το θάνατό της Σάρρας και του γάμου του Ισαάκ. Αναφέρεται και ως θεραπαινίδα (παλλακίδα) του (Γένεση 25,6. Α' Παραλειπομένων 1,32). Η Χεττούρα με τον Αβραάμ απέκτησε 6 γιους, τον Σομβράν (Ζεμβράμ ή Ζιμράν), τον Ιεζάν (Ιεξάν ή Ιοξάν), τον Μαδάλ (Μαδάμ ή Μαδά), τον Μαδιάμ (Μαδιάν), τον Ιεσβώκ (Σοβάκ ή Ισβάκ) και τον Σωκέ (Σωέ ή Σουάχ) (Γένεση 25,2-6. Α' Παραλειπομένων 1,32-33).