ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΜΑΔΙΑΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΟΙ ΜΑΔΙΑΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΣΟΥΡ: Ο Σουρ ήταν άρχοντας των Μαδιανιτών, από το έθνος Ομμώθ. Ήταν ο πατέρας της Χασβί (Κασβί) (Αριθμοί 25,15).

 

ΧΑΣΒΙ (ΚΑΖΒΙ): Χασβί (Κασβί) ήταν κόρη του Σουρ, άρχοντα των Μαδιανιτών, από το έθνος Ομμώθ. Ήταν ειδωλολάτρισσα, η οποία είχε πορνεύσει με Ισραηλίτη (Αριθμοί 25,15).

 

 

Ο λαός του Ισραήλ, πριν μπει στη Χαναάν, είχε εγκατασταθεί στην κοιλάδα της Μωάβ, στην περιοχή Σαττείν. Εκεί άρχισε να πορνεύεται με τις Μωαβίτισσες και τις Μαδιανίτισσες. Αυτές τους προσκάλεσαν να συμμετάσχουν στις θυσίες των θεών τους και λάτρεψαν το Βάαλ. Ο Κύριος οργίστηκε πάρα πολύ με τους Ισραηλίτες που πήραν μέρος στη λατρεία του Βάαλ.

Κι ενώ η οργή του Κυρίου άρχισε να θανατώνει τους Ισραηλίτες, ένας Ισραηλίτης είχε φέρει στο στρατόπεδο μια Μαδιανίτισσα, τη Χασβί, και παρέσυρε και τον αδερφό του, Ζαμβρί, άρχοντα από τη φυλή Συμεών, να πάει μαζί της. Τότε ο Φινεές, γιος του Ελεάζαρ και εγγονός του Ααρών, πήρε ένα δόρυ και μ' αυτό σκότωσε τον Ζαμβρί και τη Χασβί την Μαδιανίτισσα. Τότε σταμάτησε η συμφορά του Κυρίου ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Αριθμοί 25,1-17).

 

 

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ

 

ΩΡΗΒ: Ο Ωρήβ ήταν ένας από τους αρχηγούς των Μαδιανιτών (Κριταί 7,25), που την εποχή του Γεδεών, μαζί με τους Αμαληκίτες και άλλους νομάδες της ανατολής, περνούσαν τον Ιορδάνη και κατέστρεφαν τα σπαρτά και τα κοπάδια των Ισραηλιτών (Κριταί 6,1-6).

 

ΖΗΒ (ΖΕΕΒ): Ο Ζηβ (Ζεέβ) ήταν ένας από τους αρχηγούς των Μαδιανιτών (Κριταί 7,25), που την εποχή του Γεδεών, μαζί με τους Αμαληκίτες και άλλους νομάδες της ανατολής, περνούσαν τον Ιορδάνη και κατέστρεφαν τα σπαρτά και τα κοπάδια των Ισραηλιτών (Κριταί 6,1-6).

 

 

Την περίοδο των Κριτών, οι Μαδιανίτες καταπίεζαν σκληρά τους Ισραηλίτες κι αυτοί για να προστατευτούν έφτιαξαν κρησφύγετα πάνω στα βουνά, σε σπηλιές και σε απότομους βράχους.  Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν και έρχονταν ή ώρα του θερισμού, οι Μαδιανίτες, οι Αμαληκίτες και διάφοροι νομάδες της Ανατολής έκαναν επιδρομές εναντίον τους. Ήταν αμέτρητοι και μαζί με τα ζώα τους, στρατοπέδευαν στα χωράφια των Ισραηλιτών και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες και τα κοπάδια τους (Κριταί 6,1-6).

Κάποια μέρα οι Μαδιανίτες, οι Αμαληκίτες και οι νομάδες της Ανατολής πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην πεδιάδα Ιεζραέλ. Ο Κριτής Γεδεών έστειλε αγγελιοφόρους στις φυλές Μανασσή, Ασήρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί, να τον ακολουθήσουν σε πόλεμο κατά των Μαδιανιτών (Κριταί 6,33-35).

Το στρατόπεδο του Γεδεών ήταν κοντά στην πηγή Αράδ, στο όρος Γαλαάδ, ενώ το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν σε χαμηλότερο σημείο και βρισκόταν βόρεια στην πεδιάδα (Κριταί 7,1). Οι Μαδιανίτες, οι Αμαληκίτες και οι άλλοι νομάδες από την ανατολή, ήταν πολυάριθμοι και είχαν διασκορπιστεί στην κοιλάδα (Κριταί 7,8).

Λίγο αργότερα ο Γεδεών και οι εκατό άντρες του έφτασαν στην άκρη του στρατοπέδου των Μαδιανιτών, την ώρα που είχαν αλλάξει οι φρουροί. Σάλπισαν τότε με τις σάλπιγγες κι έσπασαν τις στάμνες που κρατούσαν στα χέρια τους. Αμέσως σάλπισαν και οι άλλοι διακόσιοι που ήταν γύρω από το στρατόπεδο και φώναζαν: «Για τον Κύριο και το Γεδεών». Οι Μαδιανίτες νόμιζαν ότι είχαν περικυκλωθεί, φώναζαν και τράπηκαν σε φυγή πανικόβλητοι. Άρχισαν τότε ο ένας να στρέφει το ξίφος του εναντίον του άλλου και ν' αλληλοσκοτώνονται. Όσοι από τους Μαδιανίτες γλίτωσαν, έφυγαν πανικόβλητοι προς τα γύρω μέρη (Κριταί 7,15-23).

Τότε ο Γεδεών κάλεσε τους Ισραηλίτες να καταδιώξουν τους Μαδιανίτες. Έτσι οι Ισραηλίτες έπιασαν τα περάσματα του Ιορδάνη και συνέλαβαν αιχμαλώτους τους δύο αρχηγούς των Μαδιανιτών, τον Ωρήβ και τον Ζηβ. Τον Ωρήβ τον σκότωσαν στη Σουρ, ενώ τον Ζηβ στην Ιακεβζήφ. Αφού καταδίωξαν τους υπόλοιπους Μαδιανίτες, έφεραν τα κεφάλια των δύο αρχηγών στο Γεδεών, στην άλλη όχθη του Ιορδάνη (Κριταί 7,23-25).

 

Στο βιβλίο των Ψαλμών ο ποιητής απευθύνεται στον Θεό και του ζητάει να πράξει εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών, όπως έπραξε ενάντια στους Μαδιανίτες και στους αρχηγούς τους Ωρήβ και Ζηβ και στους βασιλιάδες τους Ζεβεέ και Σαλμανά (Ψαλμοί 82,10-12).