ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΧΙΡΑΜ

 

Ο ΧΙΡΑΜ

 

Ο Χιράμ (Χουράμ) καταγόταν από τη Τύρο της Φοινίκης. Ο Χιράμ ήταν γιος μιας χήρας Ισραηλίτισσας από τη φυλή Νεφθαλίμ και ο πατέρας του ήταν χαλκουργός από την Τύρο (Γ' Βασιλέων 7,1-2. Β' Παραλειπομένων 2,14). Αλλού αναφέρεται ότι η μητέρα του καταγόταν από τη φυλή Δαν (Β' Παραλειπομένων 2,14).Ήταν τεχνίτης πολύ σοφός και συνετός, τον οποίο ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, τον είχε ως πατέρα του. Γνώριζε την κατεργασία του χαλκού, των μετάλλων και την επεξεργασία των υφασμάτων και ήταν αυτός που έστειλε ο βασιλιάς της Τύρου στον Σολομώντα για να επεξεργαστεί το χαλκό, τα μέταλλα και τα υφάσματα του Ναού των Ιεροσολύμων (Γ' Βασιλέων 7,2. Β' Παραλειπομένων 2,13-14).

 

Όταν ο Σολομώντας έστειλε στο Χιράμ αντιπροσωπεία για να του ζητήσει ξυλεία από το όρος Λίβάνος για το Ναό των Ιεροσολύμων, ζήτησε να του στείλει κι ένα τεχνίτη σοφό και συνετό, που να γνωρίζει πολύ καλά την κατεργασία του χρυσού, του άργυρου, του χαλκού, του σιδήρου, καθώς και από την επεξεργασία των υφασμάτων και ο οποίος θα συνεργαστεί με τους τεχνίτες από την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία (Β' Παραλειπομένων 2,7).

Ο Χιράμ έστειλε στο Σολομώντα τον Χιράμ, που ήταν τεχνίτης σοφός και συνετός και που ο βασιλιάς της Τύρου τον είχε ως πατέρα του. Ο Χιράμ ήταν γιος μιας χήρας από τη φυλή Νεφθαλίμ ή Δαν και ο πατέρας του ήταν χαλκουργός από την Τύρο. Ο ίδιος είχε ιδιαίτερες ικανότητες και αντίληψη και ήξερε να κάνει κατασκευές από χαλκό. Ο Χιράμ οδηγήθηκε στο βασιλιά Σολομώντα και ανέλαβε να κατασκευάσει όλα τα ιερά αντικείμενα (Γ' Βασιλέων 7,1-2. Β' Παραλειπομένων 2,14). Αυτός γνώριζε πολύ καλά την κατεργασία του χρυσού, του άργυρου, του χαλκού, του σιδήρου, του λίθου και του ξύλου, καθώς και την επεξεργασία των υφασμάτων (Γ' Βασιλέων 7,1-2. Β' Παραλειπομένων 2,13-14).

Το χυτήριο, όπου κατασκευάστηκαν όλα τα χάλκινα αντικείμενα βρίσκονταν στην περιοχή του Ιορδάνη, σε αργιλώδη τόπο μεταξύ Σοκχώθ και Σειρά (Σαρηδαθά) (Γ' Βασιλέων 7,33. Β' Παραλειπομένων 4,17).