ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΧΙΡΑΜ

 

Ο ΧΙΡΑΜ Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ

 

Ο Χιράμ (Χουράμ) καταγόταν από τη Τύρο της Φοινίκης. Ο Χιράμ ήταν γιος μιας χήρας Ισραηλίτισσας από τη φυλή Νεφθαλίμ και ο πατέρας του ήταν χαλκουργός από την Τύρο (Γ' Βασιλέων 7,1-2. Β' Παραλειπομένων 2,14). Αλλού αναφέρεται ότι η μητέρα του καταγόταν από τη φυλή Δαν (Β' Παραλειπομένων 2,14).Ήταν τεχνίτης πολύ σοφός και συνετός, τον οποίο ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, τον είχε ως πατέρα του. Γνώριζε την κατεργασία του χαλκού, των μετάλλων και την επεξεργασία των υφασμάτων και ήταν αυτός που έστειλε ο βασιλιάς της Τύρου στον Σολομώντα για να επεξεργαστεί το χαλκό, τα μέταλλα και τα υφάσματα του Ναού των Ιεροσολύμων (Γ' Βασιλέων 7,2. Β' Παραλειπομένων 2,13-14).

 

 

Ο ΧΙΡΑΜ ΣΤΟ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

Όταν ο Σολομώντας έστειλε στο Χιράμ αντιπροσωπεία για να του ζητήσει ξυλεία από το όρος Λίβάνος για το Ναό των Ιεροσολύμων, ζήτησε να του στείλει κι ένα τεχνίτη σοφό και συνετό, που να γνωρίζει πολύ καλά την κατεργασία του χρυσού, του άργυρου, του χαλκού, του σιδήρου, καθώς και από την επεξεργασία των υφασμάτων και ο οποίος θα συνεργαστεί με τους τεχνίτες από την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία (Β' Παραλειπομένων 2,7).

Ο Χιράμ έστειλε στο Σολομώντα τον Χιράμ, που ήταν τεχνίτης σοφός και συνετός και που ο βασιλιάς της Τύρου τον είχε ως πατέρα του. Ο Χιράμ ήταν γιος μιας χήρας από τη φυλή Νεφθαλίμ ή Δαν και ο πατέρας του ήταν χαλκουργός από την Τύρο. Ο ίδιος είχε ιδιαίτερες ικανότητες και αντίληψη και ήξερε να κάνει κατασκευές από χαλκό. Ο Χιράμ οδηγήθηκε στο βασιλιά Σολομώντα και ανέλαβε να κατασκευάσει όλα τα ιερά αντικείμενα (Γ' Βασιλέων 7,1-2. Β' Παραλειπομένων 2,14). Αυτός γνώριζε πολύ καλά την κατεργασία του χρυσού, του άργυρου, του χαλκού, του σιδήρου, του λίθου και του ξύλου, καθώς και την επεξεργασία των υφασμάτων (Γ' Βασιλέων 7,1-2. Β' Παραλειπομένων 2,13-14).

Το χυτήριο, όπου κατασκευάστηκαν όλα τα χάλκινα αντικείμενα βρίσκονταν στην περιοχή του Ιορδάνη, σε αργιλώδη τόπο μεταξύ Σοκχώθ και Σειρά (Σαρηδαθά) (Γ' Βασιλέων 7,33. Β' Παραλειπομένων 4,17).

 

 

Ο ΧΙΡΑΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ

ΟΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

 

Ο Ναός του Σολομώντα

Ο Χιράμ κατασκεύασε δύο στύλους για την είσοδο του Ναού ύψους 18 πήχεων, ο ένας στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά. Αυτόν που ήταν στα δεξιά τον ονόμασε Ιαχούμ (Κατόρθωσις) κι αυτόν που ήταν στα αριστερά τον ονόμασε Βαάς (Ισχύς). Η περίμετρος του κάθε στύλου ήταν 14 πήχεις. Οι προεξοχές των κοίλων ραβδώσεων είχαν πάχος 4 δάχτυλα.

Τα κιονόκρανα που βρίσκονταν πάνω στους στύλους ήταν χάλκινα και είχαν ύψος 5 πήχεις. Κατασκεύασε επίσης δύο διακοσμητικά δικτυωτά πλέγματα, για να περικαλύψει τις ελικοειδής στροφές των κιονοκράνων. Ακόμη κατασκεύασε για το κάθε κιονόκρανο ένα κρεμαστό ανάγλυφο, που αποτελούνταν από δύο παράλληλες σειρές από 400 χάλκινα ομοιώματα καρπών ροδιάς, τα οποία τοποθέτησε πάνω στα διακοσμητικά πλέγματα. Πάνω τους τοποθέτησε και 400 χρυσά κουδουνάκια. Πάνω από τους δύο αυτούς στύλους τοποθετήθηκε χάλκινο ομοίωμα κρίνου, ύψους 4 πήχεων. Επάνω απ' αυτό υπήρχε επιστήλιο και στην πάνω πλευρά των επιστηλίων υπήρχε κιονόκρανο, πάχος ίσο με το επιστήλιο (Γ' Βασιλέων 7,3-9. 7,28. Β' Παραλειπομένων 3,15-17. 4,13).

 

Ο Χιράμ κατασκεύασε το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, το οποίο ήταν από χαλκό. Το μήκος του ήταν 20 πήχεις, το πλάτος του ήταν 20 πήχεις και το ύψος του ήταν 10 πήχεις (Β' Παραλειπομένων 4,1).

 

Ο Χιράμ κατασκεύασε ακόμη τη λεγόμενη «χάλκινη θάλασσα». Ήταν μια μεγάλη, στρογγυλή, χάλκινη λεκάνη, με 10 πήχεις διάμετρο, 5 πήχεις ύψος και 30 πήχεις περίμετρο. Κάτω από τα χείλη της λεκάνης ολόγυρα, υπήρχαν 10 υποστηρίγματα, που απείχε το ένα από το άλλο ένα πήχυ. Το χείλος της θαλάσσης ήταν όπως το χείλος του ποτηριού και το πάχος του ήταν μία παλάμη. Το χείλος ήταν κοσμημένο με ανάγλυφους βλαστούς ανθισμένων κρίνων. Η χάλκινη θάλασσα στηρίζονταν πάνω σε 12 ομοιώματα χάλκινων βοδιών (μόσχων). Οι τρεις από αυτούς έστρεφαν το πρόσωπό τους προς το βορρά, οι άλλοι τρεις δυτικά, προς τη Μεσόγειο θάλασσα, οι άλλοι τρεις προς νότο και οι άλλοι τρεις προς την ανατολή. Τα πίσω μέρη τους ήταν στραμμένα προς το κέντρο της αυλής του Ναού. Κάθε 10 πήχεις οι χάλκινοι μόσχοι στήριζαν τη χάλκινη θάλασσα και τον λουτήρα ολόγυρα σε δύο σειρές. Ήταν χυτοί μαζί με τον λουτήρα, ώστε ν' αποτελούν ένα σώμα. Η χάλκινη θάλασσα χωρούσε περισσότερο από 20.000 κιλά νερό (Γ' Βασιλέων 7,10-13. Β' Παραλειπομένων 4,2-5).

 

Ο Χιράμ κατασκεύασε επίσης 10 χάλκινες βάσεις. Το μήκος κάθε βάσης ήταν 5 πήχεις, το πλάτος τους 4 πήχεις και το ύψος τους 6 πήχεις. Οι βάσεις ήταν κλεισμένες υδατοστεγώς με παράπλευρες πλάκες, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στα πλαίσια που προεξήχαν. Στις πλευρές μεταξύ των πλαισίων υπήρχαν διακοσμήσεις από λιοντάρια, βόδια και Χερουβίμ. Οι ίδιες παραστάσεις υπήρχαν και στα προεξέχοντα πλαίσια. Πάνω και κάτω από τις παραστάσεις των λιονταριών και των βοδιών υπήρχαν ανάγλυφες παραστάσεις, που προεξείχαν τόσο, ώστε να φαίνονται ότι κρέμονταν πάνω από τις παραστάσεις των λιονταριών και των βοδιών. Κάθε χάλκινη βάση στηρίζονταν πάνω σε 4 χάλκινους τροχούς με χάλκινους άξονες. Στις τέσσερις γωνίες, κάτω από τη βάση, υπήρχαν χάλκινα υποστηρίγματα, ένα σε κάθε γωνιά, τα οποία ήταν κολλημένα στη βάση. Πάνω στους τροχούς του κάθε βάσης στηρίζονταν χάλκινοι βραχίονες. Το ύψος του κάθε τροχού ήταν 1,5 πήχυς. Οι τροχοί αυτοί ήταν κατασκευασμένοι όπως οι τροχοί ενός άρματος. Όλα αυτά ήταν κατασκευασμένα από χαλκό. Στην πάνω επιφάνεια κάθε βάσης υπήρχε σκέπασμα, που κάλυπτε όλη την επιφάνεια και ήταν κυρτό. Η κυρτότητα του ήταν μισός πήχυς. Στο πάνω μέρος της βάσης υπήρχαν χειρολαβές. Η βάση άνοιγε και έκλεινε με τις χειρολαβές. Εκεί όπου έκλεινε και άνοιγε η βάση υπήρχαν σκαλισμένα Χερουβίμ, λέοντες και φοίνικες. Το σχήμα της κάθε μιας από αυτές τις παραστάσεις υπήρχε και εσωτερικά σε κύκλο.

Μετά ο Χιράμ κατασκεύασε 10 χάλκινους λουτήρες. Κάθε λουτήρας είχε μήκος 4 πήχεις και χωρούσε 40 χοείς (περίπου 132 λίτρα). Οι λουτήρες τοποθετήθηκαν πάνω στις βάσεις (Γ' Βασιλέων 7,14-24).

Στη συνέχεια τοποθέτησαν τους πέντε λουτήρες στη δεξιά πλευρά του Ναού και τους άλλους πέντε στην αριστερή. Τη χάλκινη θάλασσα την τοποθέτησαν στη δεξιά πλευρά του Ναού, νοτιοανατολικά. Οι λουτήρες χρησίμευαν για να πλένουν σ' αυτούς τα σφάγια, αλλά και οτιδήποτε, που προορίζονταν για τις θυσίες. Οι ιερείς, όμως, πλένονταν στη χάλκινη θάλασσα (Γ' Βασιλέων 7,25. Β' Παραλειπομένων 4,6. 4,10).

 

Μετά ο Χιράμ κατασκεύασε τις χρυσές λυχνίες που βρίσκονταν μπροστά στα άγια των αγίων, για να φωτίζουν το χώρο σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Αυτές τοποθετήθηκαν 5 στα αριστερά και 5 στα δεξιά. Οι λυχνίες αυτές ήταν κατασκευασμένες από καθαρό χρυσάφι, όπως επίσης τα λαμπάδια, οι λύχνοι και τα λαδικά ήταν κι αυτά από χρυσάφι (Γ' Βασιλέων 7,35. Β' Παραλειπομένων 4,7. 4,20).

Κατασκεύασε ακόμη 10 τραπέζια και τα τοποθέτησε μέσα στο Ναό, τα 5 δεξιά και τ' άλλα 5 αριστερά. Κατασκεύασε ακόμη 100 χρυσά κύπελλα για τις σπονδές του οίνου. Κατασκεύασε την εσωτερική αυλή για τους ιερείς και τη μεγάλη εξωτερική αυλή, καθώς και τις πόρτες αυτών των αυλών. Τα θυρόφυλλα των θυρών τα κάλυψε με χαλκό (Β' Παραλειπομένων 4,8-9).

Ακόμη ο Χιράμ κατασκεύασε τα τρίποδα, τα φτυάρια, τους λέβητες, τις θερμάστρες και τις φιάλες. Τέλος κατασκεύασε τις περόνες, τα πυρεία και τη σχάρα του θυσιαστηρίου, καθώς και όλα τα σκεύη του (Γ' Βασιλέων 7,26. Β' Παραλειπομένων 4,11. 4,16).

 

Έτσι ο Χιράμ τελείωσε όλες τις εργασίες, που του είχε αναθέσει ο βασιλιάς Σολομών στο Ναό του Κυρίου. Συνοπτικά ο Χιράμ κατασκεύασε το χάλκινο θυσιαστήριο, τους δύο στύλους και τα κιονόκρανα στην κορυφή τους, τα διακοσμητικά δικτυωτά πλέγματα που κάλυπταν τα κιονόκρανα στην κορυφή των στύλων, τα 400 ομοιώματα ροδιάς που υπήρχαν πάνω στα δικτυωτά πλέγματα, τους 10 χάλκινους λουτήρες και τις 10 βάσεις τους, τη χάλκινη θάλασσα και τα 12 ομοιώματα βοδιών κάτω από αυτή, καθώς και όλα τα χάλκινα ιερά αντικείμενα του Ναού (Γ' Βασιλέων 7,26-31. Β' Παραλειπομένων 4,11-16).

Οι στύλοι που κατασκεύασε ο Χιράμ στο ναό του Κυρίου και στον οίκο του Σολομώντα ήταν 48 και ήταν όλοι χάλκινοι. Ο χαλκός που χρησιμοποιήθηκε για όλα αυτά τα έργα ήταν ανυπολόγιστος και τα αντικείμενα που έγιναν από χαλκό ήταν πολλά (Γ' Βασιλέων 7,31-32. Β' Παραλειπομένων 4,18).

Ο Χιράμ, ύστερα από εντολή του Σολομώντα, κατασκεύασε κι όλα τα χρυσά ιερά αντικείμενα του Ναού του Κυρίου, δηλαδή το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος, τις χρυσές τράπεζες, πάνω στις οποίες τοποθετούνταν οι άρτοι της προθέσεως και τις χρυσές λυχνίες που βρίσκονταν μπροστά στα άγια των αγίων. Οι θύρες του Ναού και τα θυρόφυλλα της θύρας από τα Άγια των Αγίων και του Αδύτου ήταν από χρυσάφι. Ακόμη οι λαβίδες, οι λύχνοι, τα καρφιά, οι φιάλες, τα πινάκια, τα θυμιατήρια και τα πυροδοχεία ήταν κατασκευασμένα κι αυτά από χρυσάφι (Γ' Βασιλέων 7,34-36. Β' Παραλειπομένων 4,19-22).