ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΩΓ

 

ΩΓ, Ο ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΑΝ

 

Ο Ωγ ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Αμορραίων, που κατοικούσαν στη Βασάν. Ο Ωγ ήταν ο μόνος που είχε απομείνει από τη γενιά των Γιγάντων (Δευτερονόμιο 3,11. 29,6. Ιησούς του Ναυή 12,4. 13,12. 13,30-31).

 

 

Το κρεβάτι του Ωγ

Ο Σηών, ο βασιλιάς των Αμορραίων, και ο Ωγ, ο βασιλιάς της Βασάν, αναφέρονται ως δύο Αμορραίοι βασιλείς που κατοικούσαν στα ανατολικά μέρη του Ιορδάνη, από την  Αροήρ και τον ποταμό Αρνών ως το όρος Αερμών, όλη την κοιλάδα ανατολικά του Ιορδάνη έως την Ασηδώθ στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 3,8. 4,47-49). Ο Ωγ κατοικούσε στις πόλεις Ασταρώθ και η Εδραΐν (Δευτερονόμιο 1,4. Ιησούς του Ναυή 9,10. 12,4. 13,12). Η κυριαρχία του εκτείνονταν από το όρος Αερμών και από τη Σελχούς σε όλη την περιοχή της Βασάν, μέχρι τα όρια των χωρών Γεσουρί και Μαχί και η μισή χώρα της Γαλαάδ, που ήταν το βασίλειο του Σηών (Ιησούς του Ναυή 12,4-5).

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, έφτασαν στη περιοχή της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ωγ, βγήκε με το στρατό του να τους πολεμήσει. Οι Ισραηλίτες, με τη βοήθεια του Θεού, χτύπησαν τη Βασάν και το στρατό της στην Εδραείν. Θανάτωσαν τον Ωγ και τους γιους του, όπως και όλο το λαό και κυρίεψαν τη χώρα (Αριθμοί 21,33-35. Δευτερονόμιο 3,1-11. 29,6-7. Ιησούς του Ναυή 12,4-6. 13,12). Τη χώρα του Ωγ, την οποία αποτελούσαν 60 πόλεις, μετά τη κατάληψή τους ο Μωυσής τις παραχώρησε στη μισή φυλή του Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,29-32).

Ο Ωγ ήταν ένας από τους ελάχιστους Γίγαντες που είχαν απομείνει. Το κρεβάτι του ήταν σιδερένιο και φυλάχτηκε στην ακρόπολη των Αμμωνιτών. Το μήκος του κρεβατιού του ήταν 9 πήχεις (4,5 περίπου μέτρα) και το πλάτος του 4 πήχεις (2,20 περίπου μέτρα) (Δευτερονόμιο 3,11).

 

 

 

 

 

Λαοί της Παλαιάς Διαθήκης

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Γίγαντες φυλές Γιγάντων.