ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΣΙΒΑ

 

Ο ΣΙΒΑ

 

Ο Σιβά ήταν υπηρέτης του Σαούλ (Β' Βασιλειών 9,2. 19,17) και αργότερα έγινε ο επιστάτης των κτημάτων του Μεμφιβοσθέ (Β' Βασιλειών 9,10). Ο Σιβά είχε 15 γιους και 20 δούλους (Β' Βασιλειών 9,10. 19,17).

 

 

Κάποτε ο Δαβίδ ρώτησε τον Σιβά, που ήταν υπηρέτης του Σαούλ, εάν έχει απομείνει πια κανείς από την οικογένεια του Σαούλ, για να του δείξει την εύνοιά του. Ο Σιβά του είπε, ότι υπάρχει ακόμη ένας, ο Μεμφιβοσθέ, που είναι γιος του Ιωνάθαν και που είναι ανάπηρος στα πόδια (Β' Βασιλειών 9,1-4). Ο Δαβίδ έστειλε ανθρώπους στο σπίτι του Μαχίρ, στη Λαδάβαρ, σε μια πόλη ανατολικά του Ιορδάνη, όπου βρισκόταν ο Μεμφιβοσθέ και τον έφεραν στο παλάτι (Β' Βασιλειών 9,4-5).

Όταν ο Μεμφιβοσθέ, ήρθε στο Δαβίδ, ο Δαβίδ του επέστρεψε όλα τα χωράφια που είχε ο Σαούλ και ακόμη έδωσε διαταγή στον Σιβά, να φροντίσει με τους γιους του και με τους δούλους του, να καλλιεργούν τα κτήματα του Σαούλ και να δίνουν τα εισοδήματα στον Μεμφιβοσθέ. Ο Σιβά κι όλοι όσοι κατοικούσαν στο σπίτι του έγιναν δούλοι του Μεμφιβοσθέ. Ο Σιβά είχε 15 γιους και 20 δούλους (Β' Βασιλειών 9,6-13).

 

Όταν ο Δαβίδ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ έφευγε από την Ιερουσαλήμ, μόλις είχε περάσει από το Όρος των Ελαιών και την τοποθεσία Ροώς, συναντήθηκε με το Σιβά, τον υπηρέτη του Μεμφιβοσθέ. Ο Σιβά οδηγούσε δύο γαϊδούρια σαμαρωμένα και πάνω τους είχε 200 ψωμιά, 100 μεγάλα τσαμπιά σταφίδες, 100 φοίνικες και ένα ασκό με κρασί.  Ο Δαβίδ τον ρώτησε τι τα θέλει όλα αυτά και που είναι ο κύριός του. Ο Σιβά απάντησε ότι τα γαϊδούρια είναι για την οικογένεια του Δαβίδ, τα τρόφιμα και το κρασί είναι για τους άντρες του, που είναι κατάκοποι από την πορεία. Μετά ο Δαβίδ τον ξαναρώτησε που είναι ο κύριός του. Ο Σιβά του είπε, ότι ο κύριός του έμεινε στην Ιερουσαλήμ, γιατί πιστεύει ότι μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ, οι Ισραηλίτες θα του αποδώσουν τη βασιλεία του παππού του, του Σαούλ. Τότε ο Δαβίδ του αποκρίθηκε ότι όσα ανήκουν στο Μεμφιβοσθέ είναι τώρα δικά του. Και ο Σιβά προσκύνησε το Δαβίδ για την εύνοιά του (Β' Βασιλειών 16,1-4).

Όταν ο Δαβίδ, μετά την ήττα του Αβεσσαλώμ, πήρε το δρόμο της επιστροφής προς την Ιερουσαλήμ, ο Σιβά, ο υπηρέτης της οικογένειας του Σαούλ, με τους δεκαπέντε γιους του και τους είκοσι υπηρέτες του, πήγε κι αυτός για να προϋπαντήσει το βασιλιά Δαβίδ. Μαζί με άλλους από τις φυλές Ιούδα και Βενιαμίν, πήγαν στον Ιορδάνη για να προϋπαντήσουν το βασιλιά και να τον βοηθήσουν να περάσει το ποτάμι (Β' Βασιλειών 19,16-17).

Όταν ο Δαβίδ επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, ο Μεμφιβοσθέ κατόρθωσε να αποδείξει την αθωότητά του. Είπε στο Δαβίδ, ότι εξαπατήθηκε από τον υπηρέτη του και ότι του είχε ζητήσει να του σαμαρώσει το γαϊδούρι του για να τον ακολουθήσει, επειδή ήταν ανάπηρος στα πόδια, αλλά εκείνος αντί γι' αυτό τον συκοφάντησε στον βασιλιά. Αμέσως μετά  ο Δαβίδ μοίρασε στον Μεμφιβοσθέ και στο Σιβά τα κτήματα και την περιουσία του Σαούλ (Β' Βασιλειών 19,24-30).