ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΡΑΑΒ (ΡΑΧΑΒ)

 

Η ΡΑΑΒ

 

Η Ραάβ φυγαδεύει τους δύο κατασκόπους

Η Ραάβ (Ραχάβ) ήταν Χαναναία πόρνη, που κατοικούσε στην Ιεριχώ (Ιησούς του Ναυή 2,1). Ήταν σύζυγος του Σαλμών, γιου του αρχηγού της φυλής Ιούδα του Ναασσών (Ματθαίος 1,4-5). Ήταν μητέρα του Βοόζ, συζύγου της Ρουθ και πρόγονη του Δαβίδ (Ρουθ 4,20).

 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΑΑΒ

 

Όταν οι Ισραηλίτες μπήκαν στη Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έστειλε από τη Σαττείν κρυφά δύο κατασκόπους, με την εντολή να πάνε να δουν την περιοχή και ειδικά την πόλη της Ιεριχώ. Αυτοί έφτασαν στην Ιεριχώ, στο σπίτι μιας γυναίκας πόρνης, που ονομαζόταν Ραάβ και διανυκτέρευσαν εκεί.

Οι κάτοικοι της πόλης τους πήραν είδηση και ειδοποίησαν το βασιλιά. Αμέσως ήρθαν στο σπίτι της Ραάβ στρατιώτες του βασιλιά και της ζήτησαν να τους παραδώσει τους ξένους επειδή ήταν κατάσκοποι. Η γυναίκα είχε κρύψει καλά τους δυο άντρες και έστειλε τους στρατιώτες του βασιλιά προς άλλη κατεύθυνση.

Η Ραάβ είπε στους δύο άντρες ότι είναι σίγουρη, πως ο Κύριος θα παραδώσει στους Ισραηλίτες όλη τη χώρα και πως οι κάτοικοι της Ιεριχώ και όλη της περιοχής, έχουν μάθει τα κατορθώματα που έκανε ο Κύριος στους Ισραηλίτες από τότε που φύγανε από την Αίγυπτο και τους έχει καταλάβει πανικός. Ακόμη η Ραάβ τους ζήτησε όταν καταλάβουν την πόλη, να δείξουν στην ίδια, στους γονείς της και στ' αδέρφια της, την ίδια καλοσύνη, που έδειξε και κείνη σ' αυτούς. Οι δύο άντρες της το υποσχέθηκαν και τότε η γυναίκα τους κατέβασε με σκοινί, από κάποιο παράθυρο, έξω από το τείχος της πόλης. Μετά οι δυο άντρες αφού κρύφτηκαν στα βουνά για τρεις ημέρες, πέρασαν τον Ιορδάνη και ήρθαν στον Ιησού του Ναυή, στον οποίο και διηγήθηκαν όλα όσα τους είχαν συμβεί (Ιησούς του Ναυή 2,1-24).

 

Όταν τα τείχη της Ιεριχώς σωριάστηκαν, τότε οι Ισραηλίτες επιτέθηκαν στην πόλη  και την κατέλαβαν. Όλοι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, καθώς και τα ζώα της πόλης παραδόθηκαν στη σφαγή.

Τότε είπε ο Ιησούς έδωσε εντολή στους δύο άνδρες, που είχαν κατασκοπεύσει τη χώρα, να πάρουν τη Ραάβ και τους συγγενείς της και τα υπάρχοντά της και να τους τους πάνε σε ασφαλές μέρος έξω από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Ύστερα έβαλαν φωτιά στην πόλη κι έκαναν στάχτη ότι βρισκόταν μέσα σ' αυτήν. Η Ραάβ και οι συγγενείς της εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Ιησούς του Ναυή 6,20-25).