ΒΙΒΛΟΣ

 

ΟΙ ΠΑΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΠΑΤΡΙΕΣ

 

Οι Ισραηλίτες ήταν οργανωμένοι σε πατριές, δηλαδή πολλές οικογένειες μαζί που κατάγονταν από τον ίδιο πρόγονο. Η σχέση αυτή δημιουργούσε αδελφοσύνη μεταξύ τους και καθόριζε το πώς πρέπει να ζει όποιος ανήκε σ’ αυτήν. Ο αρχηγός της πατριάς (πατριάρχης) ήταν πρόσωπο με μεγάλη ισχύ και αναγνώριση. Βέβαια οι πατριές των Ισραηλιτών είναι πάμπολλες, αλλά εδώ αναφέρουμε τις κυριότερες και κάποιες για τις οποίες γίνεται λόγος στην Παλαιά Διαθήκη.

 

 

 

 ΓΗΡΣΩΝΙΤΕΣ

 

Γενάρχης του δήμου Γηρσωνί (Γεδσωνί) και της πατριάς των Γηρσωνιτών (Γεδσωνιτών) ήταν ο Γηρσών (Γεδσών), ο πρωτότοκος γιος του Λευΐ (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57).

Η οικογένεια του Γηρσών (Γεδσών) κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 7.500 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Γηρσωνίτες στρατοπέδευαν δυτικά, πίσω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Γηρσών (Γεδσών) την εποχή του Μωυσή, ήταν ο Ελισάφ, γιος του Δαήλ. Οι Γηρσωνίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη Σκηνή και τον περίβολο, τα καλύμματά της, το παραπέτασμα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής και το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής, καθώς και όλα τα σχοινιά που ήταν απαραίτητα για το στήσιμο της Σκηνής (Αριθμοί 3,20-26). Οι Γηρσωνίτες που ήταν από 25-50 ετών και που μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσία στη Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν 2. 630 άντρες (Αριθμοί 3,38-41).

 

Όταν τελείωσε το στήσιμο της Σκηνής του Μαρτυρίου και ο καθαγιασμός της από τον Μωυσή, οι αρχηγοί των φυλών του Ισραήλ έφεραν τις προσφορές τους ενώπιον του Κυρίου, τα οποία ήταν έξι σκεπαστές άμαξες και δώδεκα βόδια, μία άμαξα ανά δύο αρχηγούς και ένα βόδι από τον καθένα τους.

Ο Μωυσής πήρε τις άμαξες και τα βόδια και τα παρέδωσε, σύμφωνα με εντολή του Κυρίου, στους Λευίτες. Έτσι έδωσε δύο άμαξες και τέσσερα βόδια στους Γηρσωνίτες, για την υπηρεσία τους (Αριθμοί 7,2-7).

 

Κατά τη διανομή της Χαναάν στη Σηλώ, οι αρχηγοί των φυλών παραχώρησαν στους Λευίτες από το μερίδιο τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, κάποιες πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Οι Γεδσωνίτες πήραν με κλήρο από τις φυλές Ισσάχαρ, Ασήρ, Νεφθαλί και από τη μισή Μανασσή στη Βασάν 13 πόλεις (Ιησούς του Ναυή 21,1-6).

 

 

 

ΚΑΑΘΙΤΕΣ

 

Γενάρχης του δήμου Κααθί και της πατριάς των Κααθιτών ήταν ο Καάθ, ο δεύτερος γιος του Λευΐ (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57).

Η οικογένεια του Καάθ κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 8.600 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Κααθίτες στρατοπέδευαν νότια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Καάθ την εποχή του Μωυσή, ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Οζιήλ (Ουζζιήλ). Οι Κααθίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φρουρούν τα ιερά αντικείμενα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Είχαν ως καθήκον να φροντίζουν την Κιβωτό της Διαθήκης, την Τράπεζα της Προθέσεως, την Επτάφωτη λυχνία, τα θυσιαστήρια και όλα τα ιερά σκεύη του αγιαστηρίου (Αριθμοί 3,27-31). Οι Κααθίτες που ήταν από 25-50 ετών και που μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσία στη Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν 2. 750 άντρες (Αριθμοί 3,34-37).

 

Όταν τελείωσε το στήσιμο της Σκηνής του Μαρτυρίου και ο καθαγιασμός της από τον Μωυσή, οι αρχηγοί των φυλών του Ισραήλ έφεραν τις προσφορές τους ενώπιον του Κυρίου, τα οποία ήταν έξι σκεπαστές άμαξες και δώδεκα βόδια, μία άμαξα ανά δύο αρχηγούς και ένα βόδι από τον καθένα τους. Ο Μωυσής πήρε τις άμαξες και τα βόδια και τα παρέδωσε, σύμφωνα με εντολή του Κυρίου, στους Λευίτες, αλλά στους Κααθίτες δεν έδωσε τίποτε, γιατί αυτοί είχαν να μεταφέρουν στους ώμους τους τα ιερά αντικείμενα, για τα οποία ήταν υπεύθυνοι. (Αριθμοί 7,2-9).

 

Κατά τη διανομή της Χαναάν στη Σηλώ, οι αρχηγοί των φυλών παραχώρησαν στους Λευίτες από το μερίδιο τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, κάποιες πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στους Κααθίτες, οι οποίοι πήραν με κλήρο από τις φυλές Ιούδα, Συμεών και Βενιαμίν, 13 πόλεις. Από τις φυλές Εφραίμ, Δαν και μισή Μανασσή, δυτικά του Ιορδάνη, 10 πόλεις (Ιησούς του Ναυή 21,1-5).

 

 

 

ΜΕΡΑΡΙΤΕΣ

 

Γενάρχης του δήμου Μεραρί και της πατριάς των Μεραριτών ήταν ο Μεραρί, ο τρίτος και ο νεώτερος γιος του Λευΐ (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57).

Η οικογένεια του Μεραρί κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 6.050 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Μεραρίτες στρατοπέδευαν βόρεια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Μεραρί την εποχή του Μωυσή, ήταν ο Σουριήλ, γιος του Αβιχαΐλ. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τα κιονόκρανα της Σκηνής του Μαρτυρίου, τις δοκούς της, τους στύλους της, τις βάσεις τους και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στύλους της αυλής, τις βάσεις τους, τους πασσάλους και τα σχοινιά τους (Αριθμοί 3,33-37). Οι Μεραρίτες που ήταν από 25-50 ετών και που μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσία στη Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν 3. 200 άντρες (Αριθμοί 3,42-45).

 

Όταν τελείωσε το στήσιμο της Σκηνής του Μαρτυρίου και ο καθαγιασμός της από τον Μωυσή, οι αρχηγοί των φυλών του Ισραήλ έφεραν τις προσφορές τους ενώπιον του Κυρίου, τα οποία ήταν έξι σκεπαστές άμαξες και δώδεκα βόδια, μία άμαξα ανά δύο αρχηγούς και ένα βόδι από τον καθένα τους.

Ο Μωυσής πήρε τις άμαξες και τα βόδια και τα παρέδωσε, σύμφωνα με εντολή του Κυρίου, στους Λευίτες. Έτσι έδωσε τέσσερις άμαξες και οκτώ βόδια στους Μεραρίτες , για την υπηρεσία τους (Αριθμοί 7,2-8).

 

Κατά τη διανομή της Χαναάν στη Σηλώ, οι αρχηγοί των φυλών παραχώρησαν στους Λευίτες από το μερίδιο τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, κάποιες πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Οι Μεραρίτες πήραν με κλήρο από τις φυλές Ρουβήν, Γαδ και Ζαβουλών, 12 πόλεις (Ιησούς του Ναυή 21,1-7).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΥΪ

 

Οι απόγονοι του Λευΐ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Λευΐ, μια ιερατική φυλή, η οποία απαριθμούσε 22.000 άντρες (Αριθμοί 3,14-39). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 23.000 άντρες (Αριθμοί 26,62).

 

ΛΟΒΕΝΙ (ΛΟΒΕΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Λοβενί, γιο του Γηρσών (Αριθμοί 3,21. 3,58).

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΕΜΕΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Σεμεΐ, γιο του Γηρσών (Αριθμοί 3,21).

 

ΑΜΡΑΜΙ (ΑΜΡΑΜΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Αμβράμ (Αμράμ), γιο του Καάθ (Αριθμοί 3,27).

 

ΧΕΒΡΩΝΙ (ΧΕΒΡΩΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Χεβρών, γιο του Καάθ (Αριθμοί 3,27. 26,58).

 

ΙΣΑΡΙ (ΙΣΑΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Ισσάαρ ή Ισαάρ, γιο του Καάθ (Αριθμοί 3,27).

 

ΟΖΙΗΛΙ (ΟΖΙΗΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Οζιήλ, γιο του Καάθ (Αριθμοί 3,27).

 

ΚΟΡΕ (ΚΟΡΑΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Κορέ, γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ και απόγονος του Καάθ (Αριθμοί 3,58).

 

ΜΟΟΛΙ (ΜΟΟΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Μοολί, γιο του Μεραρί (Αριθμοί 3,33).

 

ΜΟΥΣΙ (ΜΟΥΣΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Λευΐ, η οποία κατάγεται από τον Μουσί, γιο του Μεραρί (Αριθμοί 3,33. 3,58).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ

 

Οι απόγονοι του Ιούδα κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ιούδαν, η οποία απαριθμούσε 74.600 άντρες (Αριθμοί 1,24-25. 2,9). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 76.500 άντρες (Αριθμοί 26,18).

 

ΣΗΛΩΝΙ (ΣΗΛΩΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ιούδα, η οποία κατάγεται από τον Σηλώμ, γιο του Ιούδα (Αριθμοί 26,16).

 

ΦΑΡΕΣΙ (ΦΑΡΕΣΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ιούδα, η οποία κατάγεται από τον Φαρές, γιο του Ιούδα (Αριθμοί 26,16).

 

ΖΑΡΑΪ (ΖΑΡΑΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ιούδα, η οποία κατάγεται από τον Ζαρά, γιο του Ιούδα (Αριθμοί 26,16).

 

ΑΣΡΩΝΙ (ΑΣΡΩΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ιούδα, η οποία κατάγεται από τον Εσρώμ ή Ασρών, γιο του Ιούδα (Αριθμοί 26,17).

 

ΙΑΜΟΥΝΙ (ΙΑΜΟΥΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ιούδα, η οποία κατάγεται από τον Ιεμουήλ ή Ιαμούν, γιο του Ιούδα (Αριθμοί 26,17).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ

 

ΕΦΡΑΔΑΒΑΚ: Πατριά της φυλής Ιούδα, η οποία κατάγεται από τον Σηλώμ, γιος του Ιούδα (Α' Παραλειπομένων 4,21).

 

ΕΣΟΒΑ (ΑΣΒΕΑ): Πατριά της φυλής Ιούδα, η οποία κατάγεται από τον Σηλώμ, γιος του Ιούδα (Α' Παραλειπομένων 4,21).

 

ΑΒΕΔΗΡΙΝ ΑΘΟΥΚΙΪΜ: Έτσι ονομάστηκαν οι κάτοικοι της πόλης Χωζηβά (Χωζεβά), οι οποίοι μετανάστευσαν για λίγο στη Μωάβ και ξαναγύρισαν. Αυτοί ήταν κεραμοποιοί και κατοικούσαν στις πόλεις Αταΐμ (Νεταΐμ) και Γαδηρά (Γεδηρά) και εργάζονταν στην υπηρεσία του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 4,22-23).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ

 

ΙΩΑΒ: Πατριά της φυλής Ιούδα. Ο τρίτος γιος του Σαλωμών ο Αταρώθ προήλθε από τον οίκο του Ιωάβ και τους Μαλαθί και Ησαρί (Α' Παραλειπομένων 2,54).

 

ΜΑΛΑΘΙ: Πατριά της φυλής Ιούδα. Ο τρίτος γιος του Σαλωμών ο Αταρώθ προήλθε από τον οίκο του Ιωάβ και τους Μαλαθί και Ησαρί (Α' Παραλειπομένων 2,54).

 

ΗΣΑΡΙ: Πατριά της φυλής Ιούδα. Ο τρίτος γιος του Σαλωμών ο Αταρώθ προήλθε από τον οίκο του Ιωάβ και τους Μαλαθί και Ησαρί (Α' Παραλειπομένων 2,54).

 

ΡΗΧΑΒ: Πατριά της φυλής Ιούδα. Γενάρχης της πατριάς αυτής ήταν ο Μεσημά, από τον οποίο προήλθαν οι Κιναίοι και από αυτούς οι πατριές γραμματέων που κατοίκησαν στις πόλεις Ιάβις, Θαργαθιΐμ, Σαμαθιΐμ και Σωχαθίμ (Α' Παραλειπομένων 2,55).

 

ΣΑΡΑΘΙ: Η πατριά των Σαραθιτών αποτελούνταν από τις οικογένειες των γιων του Ιέθ (Ιαάθ), γιου του Σωβάλ, του Αχιμαΐ (Αχουμαΐ) και του Λαάδ (Α' Παραλειπομένων 4,2).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΡΟΥΒΗΝ

 

Οι απόγονοι του Ρουβήν κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ρουβήν, η οποία απαριθμούσε 46.500 άντρες (Αριθμοί 1,20-21 και 2,10-11). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 43.730 άντρες (Αριθμοί 26,5-7).

 

ΕΝΩΧ (ΕΝΩΧΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ρουβήν, η οποία κατάγεται από τον Ενώχ, γιο του Ρουβήν (Αριθμοί 26,5).

 

ΦΑΛΛΟΥΪ (ΦΑΛΛΟΥΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ρουβήν, η οποία κατάγεται από τον Φαλλούς, γιο του Ρουβήν (Αριθμοί 26,5).

 

ΑΣΡΩΝ (ΑΣΡΩΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ρουβήν, η οποία κατάγεται από τον Ασρών, γιο του Ρουβήν (Αριθμοί 26,6).

 

ΧΑΡΜΙ (ΧΑΡΜΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ρουβήν, η οποία κατάγεται από τον Χαρμί, γιο του Ρουβήν (Αριθμοί 26,6).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

Οι απόγονοι του Συμεών κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Συμεών, η οποία απαριθμούσε 59.300 άντρες (Αριθμοί 1,22-23). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 22.200 άντρες (Αριθμοί 26,14).

 

ΝΑΜΟΥΗΛΙ (ΝΑΜΟΥΗΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Συμεών, η οποία κατάγεται από τον Ιεμουήλ (Ναμουήλ), γιο του Συμεών (Αριθμοί 26,12).

 

ΙΑΜΙΝΙ (ΙΑΜΙΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Συμεών, η οποία κατάγεται από τον Ιαμείν, γιο του Συμεών (Αριθμοί 26,12).

 

ΙΑΧΙΝΙ (ΙΑΧΙΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Συμεών, η οποία κατάγεται από τον Ιαχείν, γιο του Συμεών (Αριθμοί 26,12).

 

ΖΑΡΑΪ (ΖΑΡΑΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Συμεών, η οποία κατάγεται από τον Σάαρ (Ζαρά), γιο του Συμεών (Αριθμοί 26,13).

 

ΣΑΟΥΛΙ (ΣΑΟΥΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Συμεών, η οποία κατάγεται από τον Σαούλ, γιο του Συμεών (Αριθμοί 26,13).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΑΝ

 

Οι απόγονοι του Δαν κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Δαν, η οποία απαριθμούσε 62.700 άντρες (Αριθμοί 1,38-39). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 64.400 άντρες (Αριθμοί 26,47).

 

ΣΑΜΕΪ (ΣΑΜΕΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Δαν, η οποία κατάγεται από τον Ασόμ ή Σαμέ, γιο του Δαν (Αριθμοί 26,46).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

 

Οι απόγονοι του Νεφθαλείμ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Νεφθαλείμ, η οποία απαριθμούσε 53.400 άντρες (Αριθμοί 1,42-43. 2,30). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 40.300 άντρες (Αριθμοί 26,50).

 

ΑΣΙΗΛΙ (ΑΣΙΗΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Νεφθαλείμ, η οποία κατάγεται από τον Ασιήλ, γιο του Νεφθαλείμ (Αριθμοί 26,48).

 

ΓΑΫΝΙ (ΓΑΫΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Νεφθαλείμ, η οποία κατάγεται από τον Γωυνί ή Γαϋνί, γιο του Νεφθαλείμ (Αριθμοί 26,48).

 

ΙΕΣΕΡΙ Ή ΙΣΣΑΑΡΙ (ΙΕΣΕΡΙΤΕΣ Ή ΙΣΣΑΑΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Νεφθαλείμ, η οποία κατάγεται από τον Ισσάαρ ή Ιεσέρ, γιο του Νεφθαλείμ (Αριθμοί 26,49).

 

ΣΕΛΛΗΜΙ (ΣΕΛΛΗΜΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Νεφθαλείμ, η οποία κατάγεται από τον Συλλήμ ή Σελλήμ, γιο του Νεφθαλείμ (Αριθμοί 26,49).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΓΑΔ

 

Οι απόγονοι του Γαδ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Γαδ, η οποία απαριθμούσε 45.650 άντρες (Αριθμοί 1,36-37). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 40.500 άντρες (Αριθμοί 26,27).

 

ΣΑΦΩΝΙ (ΣΑΦΩΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Γαδ, η οποία κατάγεται από τον Σαφών, γιο του Γαδ (Αριθμοί 26,24).

 

ΑΓΓΙ (ΑΓΓΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Γαδ, η οποία κατάγεται από τον Αγγί, γιο του Γαδ (Αριθμοί 26,24).

 

ΣΟΥΝΙ (ΣΟΥΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Γαδ, η οποία κατάγεται από τον Σουνί ή Σαυνίς, γιο του Γαδ (Αριθμοί 26,24).

 

ΕΖΕΝΙ (ΕΖΕΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Γαδ, η οποία κατάγεται από τον Εζενί ή Θασοβάν, γιο του Γαδ (Αριθμοί 26,25).

 

ΑΔΔΙ (ΑΔΔΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Γαδ, η οποία κατάγεται από τον Αδδί ή Αηδείς, γιο του Γαδ (Αριθμοί 26,25).

 

ΑΡΟΑΔΙ (ΑΡΟΑΔΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Γαδ, η οποία κατάγεται από τον Αροαδί ή Αροειδείς, γιο του Γαδ (Αριθμοί 26,26).

 

ΑΡΙΗΛΙ (ΑΡΙΗΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Γαδ, η οποία κατάγεται από τον Αριήλ ή Αρεηλείς, γιο του Γαδ (Αριθμοί 26,26).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ

 

Οι απόγονοι του Ασήρ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ασήρ, η οποία απαριθμούσε 41.500 άντρες (Αριθμοί 1,40-41). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 43.400 άντρες (Αριθμοί 26,31).

 

ΙΑΜΙΝΙ (ΙΑΜΙΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ασήρ, η οποία κατάγεται από τον Ιεμνά ή Ιαμίν, γιο του Ασήρ (Αριθμοί 26,28).

 

ΙΕΣΟΥΪ (ΙΕΣΟΥΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ασήρ, η οποία κατάγεται από τον Ιεσσουά ή Ιεσού, γιο του Ασήρ (Αριθμοί 26,28).

 

ΒΑΡΙΑΪ (ΒΑΡΙΑΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ασήρ, η οποία κατάγεται από τον Βαριά, γιο του Ασήρ (Αριθμοί 26,28).

 

ΧΟΒΕΡΙ (ΧΟΒΕΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ασήρ, η οποία κατάγεται από τον Χοβόρ ή Χοβέρ, γιο του Βαριά και όχι του Ασήρ, όπως λέγεται εκεί (Αριθμοί 26,29).

 

ΜΕΛΧΙΗΛΙ (ΜΕΛΧΙΗΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ασήρ, η οποία κατάγεται από τον Μελχιήλ, γιο του Βαριά και όχι του Ασήρ, όπως λέγεται εκεί (Αριθμοί 26,29).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΣΣΑΧΑΡ

 

Οι απόγονοι του Ισσάχαρ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ισσάχαρ, η οποία απαριθμούσε 54.400 άντρες (Αριθμοί 1,26-27). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 64.400 άντρες (Αριθμοί 26,21) και κατά την απογραφή επί ημερών Δαβίδ ήταν 87.000 (Α' Παραλειπομένων 7,5).

 

ΘΩΛΑΪ (ΘΩΛΑΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ισσάχαρ, η οποία κατάγεται από τον Θωλά, γιο του Ισσάχαρ (Αριθμοί 26,19).

 

ΦΟΥΑΪ (ΦΟΥΑΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ισσάχαρ, η οποία κατάγεται από τον Φουά, γιο του Ισσάχαρ (Αριθμοί 26,19).

 

ΙΑΣΟΥΒΙ (ΙΑΣΟΥΒΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ισσάχαρ, η οποία κατάγεται από τον Ιασούβ, γιο του Ισσάχαρ (Αριθμοί 26,20).

 

ΣΑΜΡΑΜΙ (ΣΑΜΡΑΜΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ισσάχαρ, η οποία κατάγεται από τον Ζαμβράμ ή Σαμράμ, γιο του Ισσάχαρ (Αριθμοί 26,20).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

 

Οι απόγονοι του Ζαβουλών κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ζαβουλών, η οποία απαριθμούσε 57.400 άντρες (Αριθμοί 1,28-29). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 60.500 άντρες (Αριθμοί 26,23).

 

ΣΑΡΕΔΙ (ΣΑΡΕΔΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ζαβουλών, η οποία κατάγεται από τον Σερέδ ή Σαρέδ, γιο του Ζαβουλών (Αριθμοί 26,22).

 

ΑΛΛΩΝΙ (ΑΛΛΩΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ζαβουλών, η οποία κατάγεται από τον Αλλών, γιο του Ζαβουλών (Αριθμοί 26,22).

 

ΑΛΛΗΛΙ (ΑΛΛΗΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Ζαβουλών, η οποία κατάγεται από τον Αχοήλ ή Αλλήλ, γιο του Ζαβουλών (Αριθμοί 26,22).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

 

Οι απόγονοι του Βενιαμίν κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Βενιαμίν, η οποία απαριθμούσε 35.400 άντρες (Αριθμοί 1,34-35. 2,10-11). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 35.500 άντρες (Αριθμοί 26,45).

 

ΒΑΛΙ (ΒΑΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Βενιαμίν, η οποία κατάγεται από τον Βαλά ή Βαλέ, γιο του Βενιαμίν (Αριθμοί 26,42).

 

ΑΣΒΗΛΙ Ή ΑΣΥΒΗΡΙ (ΑΣΒΗΛΙΤΕΣ Ή ΑΣΥΒΗΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Βενιαμίν, η οποία κατάγεται από τον Ασβήλ ή Ιαδιήλ ή Ασυβήρ, γιο του Βενιαμίν (Αριθμοί 26,42).

 

ΙΑΧΙΡΑΝΙ (ΙΑΧΙΡΑΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Βενιαμίν, η οποία κατάγεται από τον Ααρά ή Ιαχιράν, γιο του Βενιαμίν (Αριθμοί 26,42).

 

ΣΩΦΑΝΙ (ΣΩΦΑΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Βενιαμίν, η οποία κατάγεται από τον Σωφάν, γιο του Βενιαμίν (Αριθμοί 26,43).

 

ΑΔΑΡΙ (ΑΔΑΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Βενιαμίν, η οποία κατάγεται από τον Αδίρ ή Άδαρ, γιο του Βαλά ή Βαλέ, γιου του Βενιαμίν (Αριθμοί 26,44).

 

ΝΟΕΜΑΝΙ (ΝΟΕΜΑΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Βενιαμίν, η οποία κατάγεται από τον Νοεμάν, γιο του Βαλά ή Βαλέ, γιου του Βενιαμίν (Αριθμοί 26,44).

 

ΜΑΤΤΑΡΙ (ΜΑΤΤΑΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Βενιαμίν. Είναι η πατριά από την οποία καταγόταν ο σαούλ, γιος του Κις (Α' Βασιλειών 10,21).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΝΑΣΣΗ

 

Οι απόγονοι του Μανασσή κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Μανασσή, η οποία απαριθμούσε 32.200 άντρες (Αριθμοί 1,33). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 52.700 άντρες (Αριθμοί 26,38).

 

ΜΑΧΙΡΙ (ΜΑΧΙΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Μανασσή, η οποία κατάγεται από τον Μαχίρ, γιο του Μανασσή (Αριθμοί 26,33).

 

Στον ύμνο της Δεββώρας και του Βαράκ αναφέρεται, ότι στον πόλεμο κατά του Σισάρα, του Χαναναίου αρχιστράτηγου του βασιλιά Ιαβίν της Ασώρ, εκτός από τις φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλί, ακολούθησαν κι άλλοι το Βαράκ, όπως οι Ισραηλίτες από τις φυλές Εφραίμ και Βενιαμίν, καθώς επίσης και η πατριά του Μαχίρ από τη φυλή Μανασσή, οι οποίοι χρησίμευσαν για την ανακάλυψη των εχθρών. Οι υπόλοιπες φυλές δεν έλαβαν μέρος για διάφορους λόγους (Κριτές 5,13-18).

 

ΕΣΡΙΗΛΙ (ΕΣΡΙΗΛΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Μανασσή, η οποία κατάγεται από τον Ασεριήλ ή Εσριήλ, γιο του Μανασσή (Αριθμοί 26,35).

 

ΓΑΛΑΑΔΙ (ΓΑΛΑΑΔΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Μανασσή, η οποία κατάγεται από τον Γαλαάδ, γιο του Μαχίρ (Αριθμοί 26,33).

 

ΑΧΙΕΖΕΡΙ (ΑΧΙΕΖΕΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Μανασσή, η οποία κατάγεται από τον Αχιέζερ, γιο του Γαλαάδ (Αριθμοί 26,34).

 

ΧΕΛΕΓΙ (ΧΕΛΕΓΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Μανασσή, η οποία κατάγεται από τον Χέλεγ, γιο του Γαλαάδ (Αριθμοί 26,34).

 

ΣΥΧΕΜΙ (ΣΥΧΕΜΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Μανασσή, η οποία κατάγεται από τον Συχέμ, απόγονο του Μανασσή (Αριθμοί 26,35).

 

ΣΥΜΑΕΡΙ (ΣΥΜΑΕΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Μανασσή, η οποία κατάγεται από τον Σεμιρά ή Συμαέρ, απόγονο του Μανασσή (Αριθμοί 26,36).

 

ΟΦΕΡΙ (ΟΦΕΡΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Μανασσή, η οποία κατάγεται από τον Οφέρ, απόγονο του Μανασσή (Αριθμοί 26,36).

 

 

 

ΠΑΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ

 

Οι απόγονοι του Εφραίμ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Εφραίμ, η οποία απαριθμούσε 40.500 άντρες (Αριθμοί 1,30-31). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 32.500 άντρες (Αριθμοί 26,41).

 

ΣΟΥΘΑΛΑΪ (ΣΟΥΘΑΛΑΪΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Εφραίμ, η οποία κατάγεται από τον Σωθαλά ή Σουθαλά, γιο του Εφραίμ (Αριθμοί 26,39).

 

ΤΑΝΑΧΙ (ΤΑΝΑΧΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Εφραίμ, η οποία κατάγεται από τον Τανάχ, γιο του Εφραίμ (Αριθμοί 26,39).

 

ΕΔΕΝΙ (ΕΔΕΝΙΤΕΣ): Πατριά και δήμος της φυλής Εφραίμ, η οποία κατάγεται από τον Εδέν, γιο του Σωθαλά (Αριθμοί 26,40).

 

ΒΗΘΜΑΑΛΩΝ: Πατριά της φυλής Εφραίμ. Είναι η πατριά, από την οποία κατάγεται η παλλακίδα του Γεδεών από τη Συχέμ και ο γιος τους ο Αβιμέλεχ. Ο Αβιμέλεχ ήταν σκληρός και αδίστακτος, ο οποίος σκότωσε τους 70 γιους του Γεδεών εκτός από ένα (Κριτές 9,1-6).