ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

ΔΙΚΑΙΗ ΣΑΡΡΑ

 

Η ΔΙΚΑΙΗ ΣΑΡΡΑ

 

Η δίκαιη Σάρρα

Η Σάρρα σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ήταν κόρη του Θάρα, σύζυγος του Αβραάμ, μητέρα του Ισαάκ και θεία του Λωτ. Ήταν ετεροθαλής αδερφή του Αβραάμ, από διαφορετική μητέρα και δέκα χρόνια μικρότερη από αυτόν.

 

 

Ο ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ Η ΣΑΡΡΑ

 

Η Σάρρα παντρεύτηκε τον Αβραάμ στην Ουρ των Χαλδαίων. Στη συνέχεια τον συνόδεψε στην Χαρράν και αργότερα στη Συχέμ στο κέντρο της Χαναάν. Από εκεί λόγω ξηρασίας μεταβαίνουν στην Αίγυπτο. Επειδή η Σάρρα ήταν ιδιαίτερα όμορφη, όταν πήγε με τον Αβραάμ στην Αίγυπτο, από φόβο μήπως τον σκοτώσουν για να του την πάρουν, σύμφωνα με την εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης, συμφώνησαν να πουν στο Φαραώ ότι ήταν αδερφή του, ο οποίος λόγω της ομορφιάς της την πήρε στο παλάτι του. Ο Θεός, όμως, έφερε μεγάλες πληγές στην Αίγυπτο, και ο Φαραώ αναγκάστηκε να επιστρέψει τη Σάρρα πίσω στον Αβραάμ, αφού τον επέπληξε που απέκρυψε ότι ήταν αδερφή του.

 

Η Σάρρα για πολλά χρόνια ήταν στείρα. Κατόπιν και ενώ ήταν περίπου 90 ετών, ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα της χαρίσει ένα γιο. Ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο Ισαάκ. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρρων, ο Αβραάμ κατευθύνθηκε προς το νότο και κατοίκησε στα Γέραρα, όπου βασιλιάς των Φιλισταίων ήταν ο Αβιμέλεχ. Αυτός απήγαγε τη Σάρα, την οποία και πάλι ο Αβραάμ παρουσίασε ως αδερφή του, αλλά κατόπιν εντολής του Κυρίου, ο Αβιμέλεχ την έδωσε πίσω στον Αβραάμ. Αργότερα η Σάρρα απαίτησε από τον Αβραάμ να διώξει την Άγαρ και τον Ισμαήλ, έτσι ώστε να μην έχει δικαιώματα κληρονομιάς με τον Ισαάκ. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Αβραάμ, αλλά με παρότρυνση του Κυρίου ότι θα φροντίσει ο ίδιος για την Άγαρ, ο Αβραάμ την έδιωξε μαζί με το παιδί.

 

 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΡΑΣ

 

Η Σάρα πέθανε στην ηλικία τον 127 ετών στη Χεβρών και τάφηκε στη σπηλιά του αγρού Μαχπελά, τον οποίο είχε αγοράσει ο Αβραάμ ως οικογενειακό τάφο. Ο Ησαΐας είναι ο μόνος προφήτης που μνημονεύει τη Σάρρα (Ησαΐας 51,2). Ο Παύλος τονίζει την επαγγελία προς τη Σάρρα η οποία εκπληρώθηκε, ενώ ο Πέτρος εξαίρει την υπακοή της στον σύζυγό της (Α' Πέτρου 3,6). Η Σάρρα εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.

 

 

 

 

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΡΑΣ

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Π.Δ.

ΛΑΟΙ & ΦΥΛΕΣ

ΓΕΝΕΣΙΣ

ΥΜΝΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΑβραάμΙσαάκΛωτ.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ