ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ
 

ΟΜΟΙΟΙ (ΟΜΟΙΑΝΟΙ)

 

Οι Όμοιοι ήταν αρειανική ομάδα. Υποστήριζαν ότι ότι ο Υιός Ιησούς Χριστός είναι όμοιος με τον Πατέρα, απορρίπτοντας την έννοια του ομοούσιου που υποστήριζαν οι Ορθόδοξοι, αλλά και του ομοιούσιου που υποστήριζαν οι Ομοιουσιανοί. Οι Όμοιοι επιχείρησαν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στους μετριοπαθείς Ομοιουσιανούς και στους ριζοσπάστες Ανόμοιους, χρησιμοποιόντας την ευρύτερη και πιο ασαφή έννοια της ομοιότητας στο χριστολογικό ζήτημα.

Οι Όμοιοι ως ομάδα συγκροτήθηκαν με την παρέμβαση του αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος στην προσπάθεια του να δώσει λύση στο πρόβλημα του Αρειανισμού, εισηγήθηκε την ενδιάμεση αυτή λύση. Η αυτοκρατορική αυτή ομάδα των Ομοιανών συγκροτήθηκε όταν ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στον Κεντρικό Δούναβη και δέχθηκε τις εισηγήσεις του Ουρσακίου Σιγγιδόνος (σημερινού Βελιγραδίου) και του Ουάλεντος Μουρσών. Λίγο μετά τη συγκρότηση της η ομάδα των Ομοιανών είχε ηγέτη της τον Ακάκιο Καισαρείας. Από τους Ομοιανούς ποτέ δεν δηλώθηκε τι ακριβώς σημαίνει και τι αντιπροσωπεύει η ομοιότητα Πατρός και Υιού. Είναι αναγνωρισμένο ότι οι Όμοιοι δεν είχαν συγκροτημένη και σαφή διδασκαλία, αλλά μάλλον διετύπωναν τις απόψεις τους, οι οποίες και ήταν δεκτικές διαφόρων ερμηνειών. Κανένας όμως δεν αμφισβητεί ότι οι Όμοιοι ήταν Αρειανοί. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν έλειψαν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι Όμοιοι υιοθέτησαν τις απόψεις των Ανομοίων, των ακραίων δηλαδή Αρειανών, όταν οι συνθήκες το επέβαλλαν.