ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ
 

ΣΥΝΑΓΩΓΗ

 

Τι είναι η συναγωγή

 

Εβραϊκή Συναγωγή

Η συναγωγή είναι ο τόπος λατρείας της Ιουδαϊκής θρησκείας. Ο όρος συναγωγή προέρχεται από το ρήμα συνάγω και σημαίνει "τόπος συγκέντρωσης". Ο αντίστοιχος εβραϊκός όρος μπέιτ κνεσέτ σημαίνει "οίκος συνέλευσης".


Μια τυπική συναγωγή αποτελείται από ένα μεγάλο χώρο προσευχής και μικρότερα δωμάτια μελέτης. Συνήθως περιλαμβάνει και χώρο κοινωνικών συναθροίσεων, καθώς και γραφεία. Στο κέντρο της κεντρικής αίθουσας υπήρχε μια εξέδρα, ένα βήμα. Εκεί ανέβαινε αυτός που διάβαζε το Νόμο. Πίσω από το βήμα υπήρχαν καθίσματα για τους αναγνώστες και τους διδασκάλους του Νόμου, τους ραββίνους. Γύρω από το βήμα βρίσκονταν οι θέσεις για τους πιστούς.  Επικεφαλής της συναγωγής ήταν ο αρχισυνάγωγος που εκλεγόταν από την κοινότητα.
 

Στις Ορθόδοξες συναγωγές επιτρέπεται στον κύριο χώρο να εισέρχονται μόνο άντρες. Γυναίκες εισέρχονται μόνο για την τελετή του γάμου, τον υπόλοιπο καιρό συμπροσεύχονται από γειτονικά δωμάτια. Στις προοδευτικές ή μεταρρυθμισμένες ιουδαϊκές κοινότητες επιτρέπεται η είσοδος και στις γυναίκες. Στον ανατολικό τοίχο της Συναγωγής μέσα σε μια κρύπτη, φυλάγονταν τα ιερά κείμενα. Επιπλέον, στις Συναγωγές οι τοπικοί άρχοντες διαχειρίζονταν τις υποθέσεις της κοινότητας και τα παιδιά μάθαιναν γράμματα. Στις Συναγωγές της διασποράς μάλιστα οι Ιουδαίοι δέχονταν να έρχονται και όσοι ειδωλολάτρες ήθελαν να γνωρίσουν την ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτούς τους ονόμαζαν προσήλυτους.

 

 

 

Η Συναγωγή ως κέντρο προσευχής και μελέτης του Νόμου


Στο διάστημα που οι Ιουδαίοι ήταν εξόριστοι και είχαν στερηθεί το Ναό τους, δημιούργησαν τις Συναγωγές. Χώρους, δηλαδή, όπου συγκεντρώνονταν για να προσεύχονται και να μελετούν το Νόμο τους.
Μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία ο Ναός της Ιερουσαλήμ έγινε το κέντρο της εθνικής ζωής των Ιουδαίων. Συμβόλιζε την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του κι ο κάθε Ισραηλίτης, όπου κι αν κατοικούσε, έπρεπε να τον επισκέπτεται, ιδίως στις μεγάλες γιορτές. Παρ' όλα αυτά, η ίδρυση Συναγωγών στις πόλεις και στα χωριά της Παλαιστίνης συνεχίστηκε σε όλη τη μεταιχμαλωσιακή εποχή.