ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΩΝ ΘΥΣΙΩΝ

ΚΕΦ. 1: ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΘΥΣΙΕΣ

ΚΕΦ. 3: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΡΗΝΙΚΩΝ ΘΥΣΙΩΝ

ΚΕΦ. 4: ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ

ΚΕΦ. 5: ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

ΚΕΦ. 6: ΘΥΣΙΕΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ - ΟΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΘΥΣΙΕΣ

ΚΕΦ. 7: ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ

ΚΕΦ. 7: ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΩΝ ΤΟΥ

ΚΕΦ. 8: Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΩΝ ΤΟΥ

ΚΕΦ. 9: Ο ΑΑΡΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΘΥΣΙΕΣ

ΚΕΦ. 10: ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΔΑΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΒΙΟΥΔ

ΚΕΦ. 10: ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦ. 11: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ                    

ΚΕΦ. 12: Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΧΩΝΩΝ

ΚΕΦ. 13: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΠΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΗΛΙΔΕΣ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ

ΚΕΦ. 14: Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

ΚΕΦ. 14: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΧΛΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΚΕΦ. 15: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦ. 16: Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ - Ο ΑΠΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ

ΚΕΦ. 17: ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ

ΚΕΦ. 17: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΕΦ. 18: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΗΘΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΕΦ. 19: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦ. 20: ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

ΚΕΦ. 21: Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

ΚΕΦ. 22: Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦ. 23: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ          

ΚΕΦ. 24: ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΤΟΥΣ

ΚΕΦ. 24: Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗΣ

ΚΕΦ. 25: ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ

ΚΕΦ. 26: Η ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΚΕΦ. 27: ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ