ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 1

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

saint.gr

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

athineon.com

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

nikoskallis.gr

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 

 

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΣ