ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 3

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

religiousnet.gr

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

saint.gr

 
 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΣΑΑΚ

saint.gr

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΣΑΑΚ

saint.gr

 
 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΑΚΩΒ

saint.gr

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΣΗΦ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 
 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΡΟΥΒΗΝ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΡΟΥΒΗΝ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΡΟΥΒΗΝ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΪ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΟΥΔΑΣ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΛΕΥΪ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΣ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 
 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΑΝ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΑΝ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΔΑΝ ΚΑΙ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 
 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΑΔ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΑΔ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΓΑΔ ΚΑΙ ΑΣΗΡ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΙΣΣΑΧΑΡ ΚΑΙ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 
 

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

 

 

 

H ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ