ΔΙΚΑΙΟΙ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 5

Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΕΥΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΕΥΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
Ορθόδοξη Αγιογραφία

 

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΣ