ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

saint.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Ορθόδοξη Αγιογραφία